7.sınıf din kültürü 2.dönem 2.sınav soruları 2015-2016

YAZILININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KIZILCA ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ

7.SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI YOKLAMA SINAVI

1-) Meleklerin özelliklerine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Nurdan yaratılmışlardır.
B) İradeleri vardır, sevap ve günah işlerler.
C) Allah’ın verdiği görevi eksiksiz yerine getirirler.
D) Soyut varlıklar olup cinsiyetleri yoktur.

2-) Aşağıdakilerden hangisi öldükten sonra tekrar dirilmeye ne denir?

A) Haşr B) Mahşer C) Ba’s D) Ahiret

3-) Ramazan bayramından önce fakirlerin de ihtiyaçlarını karşılaması için hanedeki kişi sayısınca verilen sadakaya ne denir?

A)Sadakayı cariye B) Fidye

C) Zekat D) Fitre

Sayılı günlerde olmak üzere oruç size farz kılındı. Sizden kim hasta olur veya yolculuk halinde bulunursa tutamadığı gün sayısınca başka günlerde oruç tutar. Oruç tutmaya güçleri yetmeyenlere bir fakiri doyuracak fidye gerekir.(Bakara – 184)

4-) Türkçesi verilen ayete göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Tutulamayan oruçların kaza edileceği
Farz olan orucun belirli günlerde tutulacağı
Seyahat edenler için oruç tutmada kolaylık sağlanacağı
Oruç tutmak için niyetlenileceği

5-) Kul …… birabbinnas. Melikinnas. İlahinnas. Min ……… vesvasil hennas. ……….. yuvesvisu fi sudurinnas. Minel ………vennas.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla gelmesi gerekenler hangi şıkta doğru verilmiştir?

A) euzu –yuvesvisu- cinneti – şerril
B) şerril – vesvasil – yuvesvisu – cinneti
C) euzu – şerril – ellezi – cinneti
D) cinneti – vesvasil – sudurinnas – şerril

6-) 1. Eraeytellezi yükezzibu biddin

Feveylün lil musallîn
Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn
Velâ yehuddu alâ taâmil miskîn
Fezâlikellezî yeduulyetîm
Ellezîne hüm yurâûne ve yemneunel maun
Yukarıda maun suresi ile ilgili verilen bölümlerin okunuş sırası aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

3 – 4 – 1 – 5 – 2 – 6
1 – 5 – 4 – 2 – 3 – 6
5 – 3 – 6 – 1 – 2 – 4
1 – 3 – 4 – 5 – 2 – 6

7-) Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde ortaya çıkan Fıkhi yorumlardan biri değildir?

A) Maturîdilik B) Hanbelîlik
C) Malikîlik D) Hanefilik

😎 Alevilik-Bektaşilikte bir araya gelinerek topluca yapılan ibadete ne ad verilir?

A)Gülbenk B)Cem C)Musahiplik D)Razılık

9-) İtikadi mezhep neye denir?

A) İnanç esaslarını ele alan mezheplere denir.
B)Din kurallarının günlük hayatımızdaki uygulamalarını ele alan mezheplere denir.

C) Ahlaki düsturları ele alan mezheplere denir.
D) İnanç esaslarını dinin özünü bozacak şekilde yorumlayan mezheplere denir.

I-“Muhakkak sen de öleceksin, onlar da ölecekler.”

II- “Ben ruhbanlıkla emrolunmadım; evlenirim, uyurum, uyanık kalırım. Oruç tuttuğum gibi tutmadığım da olur.”

III- “(Resulüm!) Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşılarda dolaşırlar…”

10-)Yukarıdaki ayet ve hadislerde asıl vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Muhammed(s.a.v) ölümlüdür.
B) Peygamberler de bizim gibi bir insandır.
C) Peygamberimiz(s.a.v) evlenmiştir
D) Hz. Muhammed(s.a.v) oruç tutmuştur.

11-)Hangisi Peygamberimizle ilgili yanlış bir bilgidir?

A) İnsanlık için bir uyarıcıdır.
B) Güzel ahlak örneğidir
C) İnsanlığa bir rahmettir
D) Peygamberlerin ilkidir

12-) Aşağıdakilerden hangisi, “Güzel Ahlak” ile ilgili cümle değildir?

A)“Sizin en hayırlı olanınız, ahlakça en güzel olanınızdır.” Hz. Muhammed (s.a.v)

B)“…Verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluğu gerektirir.” İsra suresi, 34

C)“…Birbirinize emanet bırakırsanız, emanet bırakılan kimse emaneti sahibine versin…” Bakara suresi, 283

D)“…Senin görevin sadece tebliğ etmektir. Hesap görmek ise bize aittir.”R’ad suresi, 40

13-)“Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. ”(Kalem/4)

“Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim”(Hadis)

Yukarıdaki Ayeti Kerime ve Hadis-i Şerif için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İslam’ın hedefi güzel ahlakı geliştirmektir.
B) Din ile güzel ahlak arasında ilişki yoktur
C) Peygamberimizin ahlakı en güzel ahlaktır.
D) Her Müslüman’ın hedefi güzel ahlak sahibi olmalıdır.

14-)”İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Şüphe yok ki Allah kendini beğenip böbürlenen kimseleri sevmez.”

Yukarıdaki ayet aşağıdaki hangi olumsuz davranışı eleştirmektedir?

A) Kibir B) Taassup C) Gıybet D) Haset

“Peygamberimiz (sav) bir hadis-i şeriflerinde Münafıkların özelliklerini saymıştır. Ve şu üç özellik kimde bulunursa onun ikiyüzlü kimseler arasında olacağını ifade etmiştir.”

15-) Buna göre aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin saydığı bu üç özellikten birisi olamaz?

Birinin gıybetini yapmak
Yalan konuşmak
Sözünde durmamak
Emanete ihanet etmek

“Yol, köprü, çeşme, mescit, yoksullar için aşevi, hastane ve okul yaptırmak gibi hayır işlerini kapsar. Bunları yaptıranlar, yapılmasına sebep olanlar, yol gösterenler ve destek olanlar gerek hayatlarında ve gerekse vefatlarından sonra sevap kazanmaya devam ederler.”

16-) Yukarıda anlatılan ibadet hangisidir?

Zekat B) Kurban
C) Sadaka-i Cariye D) İnfak

Peygamberimiz bir hadisi şeriflerinde “ iki şey vardır ki insanlar bunu değerini bilmezler” buyurmuştur.

17-) Peygamberimizin hadisinde belirttiği bu iki şey aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Emanet-Adalet B) Sadaka-Zekat
C) Sağlık-Boş Vakit D) Namaz-Oruç

Şerefli bir kabileden kadının birisi hırsızlık yapar. Kureyşliler onun değerli bir kabileden olması sebebiyle cezalandırılmasını istemezler. Peygamberimize Hz. Usame’yi aracı olarak gönderirler. Ancak Peygamberimiz “ Hırsızlık yapan kızım Fatıma da olsa yine de cezasını verirdim” diyerek bu teklifi geri çevirir.

18-) Bu durum peygamberimizin en çok hangi yönünü gösterir?

A) İnsanlara değer verdiğini
B) Danışarak iş yaptığını
C) Sözünde durduğunu
D) Adaletli olduğunu

19-) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.

A) Misafirliğe gittiğimizde ev sahibine selam vermeliyiz.
B)Misafirliğe gideceğimiz kişiye önceden haber vermeliyiz.

C) Gittiğimiz yerin kapısını çalmadan içeriye girebiliriz.
D) Ev sahibi izin vermeden içeriye girmemeliyiz.

20-) Hoşgörünün yaygınlaştığı bir toplumda aşağıdakilerden hangisinin daha çok görülmesi beklenir?

A) Düşkünlere yardım etme
B) Farklı düşüncelere saygı gösterme
C) Toplumsal suçları bağışlama
D) Duygu ve düşünceleri paylaşma

O takva sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve İnsanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever.”(Al-i İmran suresi,134)

21-)“Yukarıdaki ayette aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmemiştir?

A) İnsanlara iyi davranmak B) Affedici olmak
C) İnfak(Allah için harcamak) D) Adil olmak

Peygamberimiz bir gün kendisiyle görüşmeye gelen ve heyecanlanan birisine “ Kardeşim, korkma. Ben de senin gibi anası kuru et yiyen bir insanım “ demiştir.

22-) Bu olay Peygamberimizin hangi özelliğini ön plana çıkartmaktadır?

A) Görgülü olduğunu B) Alçak gönüllü olduğunu
C) Sözünde durmasını D) Yemek seçmediğini

“ Onlar ki kendilerine emanet edileni korur, verdikleri sözü yerine getirir ve şahitliklerini dosdoğru yerine getirirler.”

23-) Yukarıdaki Ayeti Kerimede aşağıdaki güzel huylardan hangisinden söz edilmemiştir?

A) Çalışkan olmak
B) Söz verdiğinde sözünde durmak
C) Doğru ve dürüst olmak
D) Emanete dikkat etmek

Tutumluluk
Görgülü olmak
Tevazu

24-) Aşağıdaki ayet ve hadisler yukarıdaki konulara örnek olarak verilmiştir. Hangisi yukarıdaki konulara örnek olamaz?

A)“Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere, geldiğinizi fark ettirip (izin isteyip) ev halkına selam vermedikçe girmeyin…”( Nur S. 27.ayet)

B) “Abdest alırken bir ırmak kenarında bile olsan suyu dikkatli kullan” (hadisi şerif)
C) “Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah kendini beğenenleri asla sevmez…” (Lokman S. 18-19. Ayet)
D) “Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki; maldan harcadığınız şey, ebeveyn(anne babanız), yakınlar, yetimler, fakirler ve yolcular için olmalıdır. Şüphesiz Allah yapacağınız her hayrı bilir.” ( Bakara S. 215.ayet)

Peygamberimiz “Müslüman, elinden ve dilinden herkesin emin olduğu kimsedir.” buyurmuştur.

25-) Yukarıda “elinden ve dilinden emin” olmanın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Başkalarına karşı kırıcı konuşmayan kimse
Başkalarına karşı, elleriyle zarar vermeyen kimse
Başkaların bedenine zarar vermeyen kimse
Başkalarına karşı, her yönüyle güven veren kimse.

NOT: Cevaplarınızı aşağıdaki boşluğa yazınız

Her soru 4 puandır.

www.sorubak.com

YAZILIYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 76 = 78

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.