7.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2.sınav soruları 2015-2016

YAZILININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Adı Soyadı:                                                                          Sınıf –No :

ALİ RIZA ÇEVİK ORTAOKULU

2015 – 2016 Sosyal Bilgiler Dersi 7. Sınıf II. Dönem II. Yazılı – Yoklama

Osmanlı Devleti’nde 3 yıl kesintisiz toprağını boş bırakandan toprağı geri alınırdı. Böyle bir uygulamanın yapılış amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Devletin topraklarının genişlemesini sağlamak
Devleti tarım ülkesi haline getirmek
Kırsal kesimden kentlere göçü artırmak
Üretimde devamlılığı sağlamak

Bu toprakların geliri ile cami, medrese, hastane, imarethane gibi hayır kurumları yapılmış ve masraflar karşılanmıştır. Bu topraklar satılamaz, geri alınamaz, hediye edilemez ve miras bırakılamazdı. Yukarıda sözü edilen toprak aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dirlik B) Tımar
C)Vakıf D) Mülk

Aşağıdakilerden hangisi anayasamıza göre devletin değiştirilmez hükümleri arasında değildir?
Dinimiz
Milli Marşımız
Yönetim Biçimimiz
Başkentimiz

Bir esnaf birliği olan Ahi Teşkilatının en temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Bireylerin düzenli bir eğitimden geçerek topluma faydalı insan oranını artırmak
Meslek sahibi insanlar arasındaki rekabeti artırmak
Ticari hayatı zenginleştirerek devletin vergi gelirlerini artırmak
Mesleğin getireceği maddi kazançları artırmak

Sanayi İnkılabından sonra üretimde makine kullanımının yaygınlaşması, aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?
Bir malın üretim süresi kısalmıştır
Üretimde enerji kullanım artmıştır
İnsanların refah ve satın alma düzeyi yükselmiştir
Üretimde insan ve hayvan gücüne duyulan ihtiyaç artmıştır

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Kral yolu; Mezopotamya’daki Susa şehrinden başlar ve Lidya’nın başkenti Sard’da sona ererdi.
Kâğıt, Matbaa, Pusula gibi buluşlar İpek Yolu ile batılı devletler tarafından tanınmıştır.
İpek ve Baharat Yolunun önemi Coğrafi Keşifler sonunda daha da artmıştır.
Ticaret yolları kültürlerin ve haberlerin taşınmasında önemli bir yere sahiptir.

Ülkemizde tarıma doğrudan destek veren kuruluşlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Tarım Kredi Kooperatifleri
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Ziraat Bankası

Akdeniz Limanları ile Baharat ve İpek Yollarının önemini kaybetmesi, aşağıdaki olaylardan hangisinin sonucunda olmuştur?
Sanayi İnkılâbı
Coğrafi Keşifler
İstanbul’un Fethi
Rönesans

Kamuoyu; bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesine denir. Kamuoyu oluşturmak ise “bir düşünceyi yaygınlaştırmak ve halkın dikkatini o düşünce etrafında toplama” şeklinde özetlenebilir.

Aşağıdakilerden hangisi kamuoyu oluşturan unsurlardan biri değildir?

Medya
Bağımsız Mahkemeler
Siyasi Partiler
Sivil Toplum Kuruluşları

10. Aşağıdakilerden hangisi bir Sivil Toplum Kuruluşu (STK) değildir?

A) B) C) D)

– Ruslarla savaştığımız cephedir,
– Sarıkamış harekatında 90 bin şehit verdik,

– Türkleri birleştirmek ve Bakü petrollerini ele geçirmek istedik, .

Yukarıda özellikleri verilen I. Dünya Savaşı cephesi aşağıdakilerden hangisidir?

Çanakkale Cephesi
Kafkas Cephesi
Hicaz-Yemen Cephesi
Kanal Cephesi

Osmanlı devletinde meslek edindirme kurumlarından biridir. Devlet adamı yetiştirmek amac ıyla kurulmuş bir saray okuludur. Hıristiyan halktan üstün yetenek ve zekâya sahip çocuklar alınmıştır. 1850’lere kadar 79 sadrazam, 3 şeyhülislam, 36 kaptanıderya ve sayısız devlet adamı yetişmiştir. Yukarıda özellikleri verilen meslek okulu aşağıdakilerden hangisidir?
Yeniçeri Ocağı
Medreseler
Enderun Mektebi
Ahi Teşkilatı

13. Aşağıdakilerden hangisi bireylerin meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

Siyasi Görüşler
Kişilik Özellikleri
İlgi ve Yetenekler
Mesleğin Olanakları

Aşağıda size Türk devletleri ve danışma meclisleri sıralaması verilmiştir. Hangi seçenek doğru bir eşleştirmedir?

İlk Türk Devletleri

Selçuklular ve Osmanlı

Türkiye Cumhuriyeti

A) Divan Kurultay TBMM

B) Kurultay Divan TBMM

C) Divan Toy Toy

D) Kurultay TBMM Divan-ı Hümayun

Balkan Savaşı aşağıdaki devletlerden hangisinin Osmanlı’dan çok toprak alması nedeniyle diğer devletlerin bu devlete savaş açmasıyla başlamıştır?
Arnavutluk
Bulgaristan
Yunanistan
Rusya

Yazılının Tamamını ve Görsellerini İndirmek İçin Tıklayınız

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4 + 2 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.