Eğitimde Öncü Adres

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları ve Kazanımları

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları ve Kazanımları

Birey ve Toplum

 • 5.1.1. Birlikte yaşamanın gereği olarak oluşan grupları ve kurumları bilir.
 • 5.1.2. Katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği hak ve sorumluluklara uygun davranır.
 • 5.1.3. Çocuk haklarının kullanımına ve ihlallerine örnekler verir.

Kültür ve Miras

 • 5.2.1. Somut kalıntılarından yola çıkarak kadim uygarlıkların insanlık tarihine katkılarını tanır.
 • 5.2.2. Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve yapıtları tanıtır.
 • 5.2.3. Ülkemizin çeşitli yerleri ile kendi çevresinin kültürel özelliklerini benzerlikler ve farklılıklar açısından karşılaştırır.
 • 5.2.4. Kültürel ögelerin, insanların bir arada yaşamasındaki rolünü önemser.
 • 5.2.5. Günlük yaşamdaki kültürel unsurların tarihi gelişimini değerlendirir.

 İnsanlar, Yerler ve Çevre

 • 5.3.1. Haritalar üzerinde yaşadığı bölgenin yeryüzü şekillerini genel olarak kavrar.
 • 5.3.2. Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler
  vererek açıklar.
 • 5.3.3. Bölgesindeki doğal özellikler ile beşeri özelliklerin nüfus ve yerleşim üzerindeki etkilerini ilişkilendirir.
 • 5.3.4. Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular.
 • 5.3.5. Doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklerle açıklar.

Bilim, Teknoloji ve Toplum

 • 5.4.1. Sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenilirliğini sorgular.
 • 5.4.2. Sanal ortamı güvenli kullanmayı önemser.
 • 5.4.3. Teknoloji kullanımının sosyalleşme ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkisini tartışır.
 • 5.4.4. Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerini belirler.
 • 5.4.5. Yaptığı çalışmalarda bilimsel etiğe uygun davranır.

Üretim, Dağıtım ve Tüketim

 • 5.5.1. Yaşadığı bölgenin ekonomik faaliyetlerini araştırır.
 • 5.5.2. Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini araştırır.
 • 5.5.3. Kullandığı temel ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz eder.
 • 5.5.4. İş birliği yaparak üretim, dağıtım ve tüketime dayalı yeni fikirler geliştirir.
 • 5.5.5. Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır.
 • 5.5.6. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetlere bağlı gelişen meslekleri araştırır.

Etkin Vatandaşlık

 • 5.6.1. Çevresindeki toplumsal ihtiyaçlarla bu ihtiyaçlara hizmet eden kurumları ilişkilendirir.
 • 5.6.2. Yaşadığı yerin yönetim birimlerinin temel görevlerini kavrar.
 • 5.6.3. Temel haklarının ne olduğunu ve temel haklarını kullanmayı bilir.
 • 5.6.4. Millî Egemenlik ve bağımsızlık sembollerine değer verir.

Küresel Bağlantılar

 • 5.7.1. Ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerde yaşadığı ilin yeri ve önemini araştırır.
 • 5.7.2. Ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerde iletişim ve ulaşım teknolojisinin etkisini tartışır.
 • 5.7.3. Turizmin uluslararası ilişkilerdeki önemini kavrar.
 • 5.7.4. Çeşitli ülkelerde bulunan ortak miras öğelerine örnekler verir.
 • 5.7.5. Toplumun ilgi, istek ve ihtiyaçlarını araştırarak rekabetçi fikirler önerir.
Bakmadan Geçme!
0 0 vote
Article Rating
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul Et.Devamını Oku