2014 2015 11.sınıf coğrafya dersi 2.dönem 2.yazılı soruları

Adı : 2014-2015 ÖĞRETİM YILI PUAN:
Soyadı : HACI ZEKİYE ARSLAN LİSESİ
11/ B SINIFI COĞRAFYA DERSİ
No : II. DÖNEM II. YAZILI YOKLAMA

1-Türkiye’de heyelan olaylarının çoğunun ilkbaharda görülmesinde, aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha etkilidir?

A)Toprağın suyla doygun hale gelmesi
B) Akarsu debilerinin artması
C) Bitkilerin yeşermeye başlaması
D)Yamaçlarda esen rüzgar hızının artması
E)Yamaçlardaki kaya çatlaklarının artması

2-Genelde, tarım ürünlerini işleyen fabrikalar üretim alanına yakın yerlere kurulur.
Türkiye’de aşağıda sanayi kollarından hangisindeki fabrikaların kurulduğu yerler bu genellemeye en az uymaktadır?
A) Pamuklu dokuma
B) Zeytin yağı
C) Salça
D)Fındık işleme
E)Çay işleme
www.sorubak.com
3-Aşağıdakilerin hangisinde, bir yöre burada çıkarılmayan madeni e birlikte verilmiştir?
Yöre Maden
A) Murgul Bakır
B) Divriği Demir
C) Eskişehir Lüle taşı
D) Soma Linyit
E) Zonguldak Cıva

4-Haritada üç hayvan türünün Türkiye’de yetiştirildiği başlıca yerler numaralarla gösterilmiştir.

Bu hayvan türleri, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I II III
A) Kıl keçisi Koyun Manda
B) ipek böceği Tiftik keçisi Arı
C) Manda ipek böceği Tavuk
D) Tavuk Manda Koyun
E) Arı Kıl keçisi Tiftik keçisi

5-İngiltere’nin endüstride ilerlemesinde, aşağıdakiler­den hangisinin payı en büyüktür?
A)Bir ada üzerinde bulunması
B) Zengin taş kömürü ve demir yataklarına sahip olması
C) Akarsularının ulaşıma elverişli olması
D)Gelişmiş ülkelere yakın olması
E) Zengin petrol kaynaklarına sahip olması

6- Aşağıdaki bölümlerin hangisi, diğerlerine oranla başka bölgelerden daha fazla tarım ürünü satın alır?
A) Çatalca – Kocaeli
B) Kıyı Ege
C) Adana
D) Doğu Karadeniz
E) Ergene

www.sorubak.com

7- Aşağıdakilerden hangisi dünyanın yeni yedi harikasından biri değildir?
A) Kurtarıcı İsa heykeli B) Babil Asma bahçesi
C) Roma Kolezyumu D) Hindistan Taç Mahal
E) Ürdün Petra antik kenti

8-Japonya’nın nüfus özellikleri ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Nüfus artış hızı fazladır.
B) Nüfusun % 79’u kentlerde yaşar.
C) Dünya’nın en yoğun nüfuslu bölgeleri arasın¬da yer alır.
D) Ülkenin tamamında nüfus özellikleri birbirine benzemektedir.
E) Nüfusun ortalama yaşam süresi Dünya orta¬lamasının üzerindedir

9- Ülkemizde sel ve taşkınlar önemli mal ve can kayıplarına neden olmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi sel ve taşkınların oluşmasına neden olabilecek durumlardan biri değildir?

A)Akarsu yataklarının yerleşime açılması
B)Akarsu üzerinde hidroelektrik santrallerinin yapılması
C)Orman ve mera alanlarının tahrip edilmesi
D)Akarsu yataklarının daraltılması
E)Akarsu yataklarının doldurularak yol yapılması

10-Aşağıda Türkiye’de yetiştirilen bazı ürünler ve bunların en fazla yetiştirildiği bölgeler eşleştirilmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır?

A) Marmara – Ayçiçeği
B) Karadeniz – Çay
C) İç Anadolu – Buğday
D) Akdeniz – Muz
E) Doğu Anadolu – Tütün
www.sorubak.com
11- Türkiye’nin ihraç ettiği bazı tarım ürünleri bakımından İspanya, Yunanistan ve İtalya gibi ülkelerle rekabet halinde olması, bu ülkelerle hangi bakımdan benzer özelliklere sahip olduğuna kanıttır?

A) Yer şekilleri B) Madenleri C) İklimleri
D) Komşu oldukları deniz E) Avrupa ile ilişkileri

12Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürüne ait olan simgeler arasında yer almaz?

A) Ebru Sanatı B) Cirit Oyunu C) Heykel
D) Lale E) Tezhip(Hat) Sanatı
www.sorubak.com
13– I. Yaz turizmi
II. Kış turizmi
III. Tarihi Eserler turizmi
Yukarıdaki turizm etkinliklerinin en çok geliştiği ülkeler sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I II III
A- İsviçre İspanya Hollanda
B- İspanya İsviçre Mısır
C- İtalya Finlandiya Cezayir
D- İsviçre İtalya Pakistan
E- Türkiye Fransa Mısır
14-Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan maddi unsurlardan biri değildir?

A) Coğrafi Konum B) Su Özellikleri
C) İklim Özellikleri D) Örf ve Adetler E)Simgeler
15-Türkiye’de fay hatlarının dağılışı aşağıdakilerden hangisi ile benzerlik göstermez?

A)Deprem alanları B) Jeotermal Sular C) Mağaralar
D) Tektonik Ovalar E) Kaplıcalar

16-Ülkemizde hidroelektrik santrallerinde üretilen enerjinin büyük bir kısmı Doğu Anadolu Bölgemizde üretilmektedir. Buna rağmen, üretilen enerjinin çok az bir kısmının bu bölgede tüketilmesinin temel nedeni nedir?

A)Sanayi tesislerinin az olması
B)Bölgede farklı enerji kaynaklarının kullanılması
C)Komşu ülkelerden enerji alınması
D)Yerleşmelerin az olması
E)İnsanların bilinçsiz olması

17- Aşağıdaki doğal afetlerin hangisinin oluşumunda insanın etkisi vardır?
A) Kasırga B) Volkanizma C) Sel D) Dolu E) Çığ
18- Ülkemizde aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi kullanılmamaktadır?
A) Linyit B) Jeotermal C) Doğal gaz D) Nükleer enerji E) Biokütle Enerjisi
19-Yerşekilleri ulaşımı etkileyerek üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetlerine etkide bulunur.
Aşağıda verilen haritada numaralandırılan yerlerin hangisi ya da hangileri Yerşekilleri nedeniyle ekonomik faaliyetlerin sürdürülmesinde olumsuz etkide bulunmuştur?

A)Yalnız I B)Yalnız III C)III ve V D)I ve II E)III ve IV
www.sorubak.com

20-Bitki örtüsü bakımından bölgeler oluşturmak isteyen bir araştırmacı, harita üzerinde işaretlenen yolu izleyerek Akdeniz kıyısından Karadeniz kıyısına ulaşmıştır.

Buna göre, araştırmacı aşağıda verilen bitki bölgelerinden hangisi üzerinden geçmiş olamaz?
A) Maki Bölgesi B) Orman Bölgesi
C) Savan Bölgesi D) Bozkır Bölgesi
E) Dağ Çayırı Bölgesi

NOT: Her soru 5 puan süre 30 dakikadır. Başarılar
Mevlüt ZİNCİRKIRAN
Coğrafya Öğretmeni

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

54 − 53 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.