Eğitimde Öncü Adres

2014 2015 11.sınıf dil ve anlatım dersi 2.dönem 2.yazılı soruları

Eti ve kemiği ile olduğu kadar düşüncesi ve varsa eylemi ile de bu sınıfa bağlı kalmış; bu sınıf insanının alın yazısı ve geleceği ile ilgilenmiş ve bunlara yararlı olabilmek için çaba harcamıştır. Bu sınıfın insanlarını bilinçlendirmek için çalışmıştır. Gecekondu mahallelerinde işçinin, esnafın, küçük memurların oturduğu yörelerde yaşayan değişik bölgelerin değişik gelenekleri ve arayışları olan insanların dünyasını, alın yazılarını anlatmıştır. Bu değişik anlayış ve yapıda olan topluluk içinde çocukların, genç kızların durumunu, kötülüğe itilişini gözlemlere dayanarak öykülerinin örgüsüne katıvermiştir. Özellikle, ekonomik yapıdaki düzensizliğin, yalan ve dolana, töresel çöküşe götürdüğüne, bütün iyi niyetlere karşın dinin etkisiz kalan rolüne değinir.

1.Yukarıdaki parçanın edebi türünü yazınız. Bu türün hangi çeşidine örnek olduğunu da açıklayarak belirtiniz.(10p)
Y1. Eleştiri. Öznel eleştiridir. Çünkü bir sanatçıyı ele alan eleştiridir.

2.Aşağıdaki cümlelerde parantezle belirtilen yerlere yargılar doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazınız.( 10 puan )

• Eleştiride bilimsel bir yaklaşım ile ortaya konulan yargılar vardır. ( D )
• Makalelerin anlatımında söz oyunlarına, mecaza ve günlük konuşma diline yer verilmez.( D )
• Deneme, ben merkezli, nesnel yazılardır.( Y )
• Fıkralar gazete ve dergilerde özel başlık altında yayınlanır.( D )
• Haber yazılarında olay ortaya konur ve kişisellik ön planda tutulur.( Y )

3.Makale ve fıkra türü arasındaki benzerlik ve farklıkları yazınız (10p)
Benzerlik: İkisi de fikir ve gazete yazısıdır.
Farklılık: Fıkrada iddia ve ispat yazısı değildir. Makale ise iddia ve ispat yazısıdır. Fıkra güncel konularda, makale ise daha genel konularda yazılır. Fıkra yazma uzmanlık istemez. Makale yazmak uzmanlık ister. Fıkra yazarı güncel bir konuyu ele alır ve kamuoyunu o konuyla ilgili kişisel görüşleri doğrultusundan etkileyip yönlendirmek ister. Okuru bilgilendirmek gibi bir amaçla yazmaz. Oysa makale yazarı öğretmeyi, bilgilendirmeyi; çeşitli araştırmalarla, anketlerle, istatistiklerle vs doğrulanmış bir gerçeği, bir iddiayı okura sunmak ister.
4. “Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır.” Cümlesindeki;

a) Anlatım bozukluğunu düzeltiniz. ( 5p)

Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve görevlilere soru sormak yasaktır.
b) Anlatım bozukluğunun nedenini yazınız. (5p)

Yan cümlenin dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu.

5. İyi bir eleştiri ve eleştirmen nasıl olmalıdır? Kısaca açıklayınız? ( 10 puan )

İyi bir eleştiri nesnel olmalıdır. Eleştirmen ise, bir sanat yapıtının gerçek değerini, içeriğini, yapılışını, değerli ya da değersiz yönlerini ortaya koyar. İyi bir eleştirmenin görevi güzellik yaratmak değil, aksine daha önceden yaratılmış güzelliği yargılayıp okura tanıtmaktır.

Yapma destanlarla doğal destanlar arasında yapısal yönden büyük bir ayrım yoktur. Ayrım doğuşlarındadır. Doğal destanlar ulusların çocukluk dönemlerinde kendiliğinden ortaya çıkan, halkın düş gücüyle zenginleşip boyutlanan ya da ulusal bir ozanca şiirleştirilen ürünlerdir. Yapma destanlarsa tek kişinin yaratımıdır. Kişisellik ağır basar. Ozan, yakınçağların herhangi bir tarih olayını seçer, bunu kişisel yaratım gücünün süzgecinden geçirerek işler.
(Emin ÖZDEMİR)

6.a) Yukarıdaki paragraftan hem belirtme hem niteleme sıfatı almış bir sıfat tamlaması bulunuz.(5p )
Büyük bir ayrım yoktur.
b)Yüklemi isim tamlaması olan cümleyi yazınız.(5p )
Yapma destanlarsa tek kişinin yaratımıdır. Kişisellik
c)Sadece özne ve yüklemden oluşan cümleyi yazınız.(5p )
Doğal destanlar ulusların çocukluk dönemlerinde kendiliğinden ortaya çıkan, halkın düş gücüyle zenginleşip boyutlanan ya da ulusal bir ozanca şiirleştirilen ürünlerdir.
d)En çok oluşan ses olayını yazınız.(5p )
Ünsüz yumuşaması
e)Yukarıdaki parçadan bir zarf-fiil gurubu yazınız. (5p )
Kişisel yaratım gücünün süzgecinden geçirerek -halkın düş gücüyle zenginleşip

7. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.(25p)
“11 TM Sınıfı, okulun en hareketli sınıfıdır.” Cümlesindeki kelime guruplarının ve cümle öğelerinin aynısı aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A. Dil ve Anlatım Dersi, öğrencilerin temel dersidir.
B.Yersiz konuşmalarınız, öğretmenlerinizi çok üzüyor.
C.Sunum odasında bu sorunun benzerini çözmüştük.
D. 12 TM Sınıfı öğrencileri, güzel bölümleri kazandılar.
E.İçel Anadolu Lisesi, eşit ağırlık sınıfı oluşturmakta güçlük çekiyor.

• I.Herhangi bir alanda ünlü olmuş bir kişinin kendi yaşamını anlattığı yazı türüdür.
Il. Kişinin günlük yaşamında edindiği izlenimleri günü gününe tarih belirterek yazdığı bir türdür.
III. Bir sanat ya da düşünce yapıtını öz ve yapı yönüyle tanıtan, açıklayan, gerçek değerini ortaya koyan yazı türüdür.
IV. Her konuda yazılan, düşünceyi kanıtlamayı amaçlayan, üslubunda ciddiyet olan yazı türüdür.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde açıklaması yapılmayan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Makale B) Eleştiri C) Deneme D) Otobiyografi E) Günlük

• Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere ayraç içindeki sözcük getirilirse tanım yanlış olur?

A) …………… yazarın herhangi bir konuda yazdığı ve düşüncelerini ispatlama amacı taşımadığı bir yazı türüdür. (Deneme)
B) ……………. yaşananları günü gününe yazıya aktarmayı amaçlayan bir türdür. (Günlük)
C) Gazete ve dergilerin belirli sütunlarında yayımlanan güncel, siyasal ve toplumsal sorunları ayrıntılarıyla işleyen başlıklı ve imzalı yazılara …………. denir. (Fıkra)
D) Bir kimsenin başından geçen ya da kendi yaşamında ortaya çıkan olay, oluşum ve olguları; bilgi, gözlem ve
izlenimlerine bağlı kalarak anlattığı düz yazı türüne …………… denir. (Anı)
E) Yazarın gündelik yaşamında karşılaştığı insanlarla yaptığı konuşmayı yazıya aktarmasıyla oluşan yazı türüne ……………. denir. (Söyleşi)

• Bilim ve teknolojinin gelişmesi, insanın sanata ve edebiyata olan gereksinimini ve ilgisini zerre kadar azaltmamıştır. Bugün insanlar en az eskisi kadar ilgililer sanatla, edebiyatla. Nitekim yapılan araştırmalar da bunu doğruluyor. İstatistiklere göre roman ve öykü okuru son on yüzyılda %20 artmış. Eskiden resim, heykel müzeleri yalnız bir iki büyük kentte çok az sayıda açılırdı. Şimdi görüyoruz ki büyük kentlerimizin hemen hepsinde çok sayıda resim ve heykel sergisi açılıyor. Üstelik bu dergilere ilgi de eskiye göre hayli fazla.
Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İlk cümlede bir iddia dile getirilmiştir.
B) Ana görüş sayısal verilerle desteklenmiştir.
C) Yazar, iddiasını gözlemleriyle inandırıcı kılmaya çalışmıştır.
D) Parçada makale türüne özgü özellikler ağır basmaktadır.
E) Parçada eleştirel bir anlatım egemendir.

• Aşağıdakilerden hangisi fıkra yazı türünün özelliklerinden biri değildir?
A)İnandırıcılığını yazarın içten anlatımından alması
B) Yazarın kişisel görüş ve yorumlarını içermesi
C) Herkesin anlayabileceği bir dille yazılması
D) Görüşlerin çeşitli bilgi ve belgelerle kanıtlanması Erol AYDIN
E)Kısa oylumlu gazete ve dergi yazısı olması Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

www.sorubak.com

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

77 − 67 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.