2014 2015 11.sınıf din dersi 2.dönem 2.yazılı soruları

2014/2015 ÖĞRETİM YILI FATMA SAYGIN ANADOLU LİSESİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ DERSİ 11. SINIFLAR 2. DÖNEM 2. SINAV SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi, ameli-fıkhi bir mezhep değildir?
a) Malikilik b) Şafiilik
c) Mutezile d) Hanbelîlik e) Hanefilik

2. Aşağıda mezhepler hakkında verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
a) Mezhepler, Müslümanlar için bir kolaylıktır.
b) Mezhepler din değil, dinin yorumudur.
c) Coğrafi sebepler, mezheplerin oluşmasında bir etkendir.
d) Mezhepler ve din anlayışları evrenseldir.
e) Kültürel sebepler mezheplerin oluşmasında bir etkendir.
3. Cuma ve bayram namazlarında hatibin (konuşmacının)minbere çıkarak yaptığı konuşmaya verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Vaaz b) Hutbe
c) Vaiz d) Mihrap e) Müezzin

4. Atatürk 7 Şubat 1923 yılında Zağanos Paşa Camii’nde bir hutbe okumuştur. Bu cami hangi şehirdedir?
a) İzmir b) Manisa
c) Aydın d) Balıkesir e) Denizli

5. “Müslüman elinden ve dilinden diğer Müslümanların güvende olduğu kimsedir.”Peygamberimizin bu sözünden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz.
a) Zanna göre hareket etmek b) Güvenilir olmak
c) Dürüst olmak d) Gıybet etmemek
e) Dedikodu yapmamak

6. Atatürk’ün girişimleri sonucu (21 Şubat 1925 )Türkçe meal ve Türkçe tefsir çalışmaları başlatılmıştır. Buna göre Kur’anı tefsir etme görevi kime verilmiştir?
a) Rıfat Börekçi b) Elmalılı Hamdi Yazır
c) A. Hamdi Akseki d) Ömer Nasuhi Bilmen
e) Ahmet Naim
7. Atatürk’ün ve Meclis’in; Kur’anın, hadis kitaplarının ve hutbelerin Türkçeye çevrilmesindeki amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
a) Dinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak
b) Dinin kolay anlaşılmasını sağlamak
c) Dinin orijinalitesini değiştirmek
d) Dinin gelişmesini sağlamak
e) Dinin doğru anlaşılmasını sağlamak

8. Aşağıdakilerden hangisi müezzin-kayyumların esas (birincil) görevlerinden biri değildir?
a) Halkı din konusunda bilgilendirmek.
b) Camiyi zamanında açmak ve kapamak
c) Namaz vakitlerinde ezan okumak
d) Farz namazlardan önce kamet etmek
e) Kur’an öğretiminde imama yardımcı olmak

9. Aşağıdakilerden hangisi imamın görevlerinden biri değildir?
a) Cuma ve bayram hutbelerini okumak
b) Cemaate namaz kıldırmak
c) Dini konularda halkı aydınlatmak
d) İlçede din işlerini yürütmek
e) Halka Kur’an öğretmek

10. “Girmeden tefrika, bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.” M. Akif ERSOY’UN bu şiirinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
a) Birlik ve beraberlik gereklidir.
b) Milleti parçalayan ayrılıktır.
c) Millet aynı hislere sahip olmalıdır.
d) Vatan ve ülkü birliği önemlidir.
e) Birey her şeyden daha önemlidir.

11. Kuran’da geçen “Kim ölmüş kardeşinin etini yemek ister? Tiksindiniz değil mi?” ayetiyle hangi davranışın yanlışlığına dikkat çekilmiştir?
a) Cimrilik b) Gıybet
c) Kibir d) İftira e) Zina
12. “Kim bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur.” Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) İslâm barış dinidir. b) Yaşama hakkına saygılıdır
c) İnananların yaşama hakkına saygılıdır.
d) Can güvenliğini tehdit etmez e) Temel insan haklarına saygılıdır.
13. Hz. Muhammed Mekke’de pek çok sıkıntı, zorluk, eziyet ve işkence ile karşılaşmış ancak hiçbir zaman şiddete başvurmamıştır. Bu davranışı onun hangi özelliğini gösterir?
a) Barışçı b) Cesur
c) Kararlı d) Anlayışlı e) Güvenilir

14. Bir amaca ulaşmak için gerekli bütün tabirleri aldıktan sonra Allah’a güvenmek, işin sonucunu ondan beklemek ne demektir?
a) İman b) İhlâs
c) Tefekkür d) Tevekkül e) Tahammül
15. Dini anlamadaki farklılıklar hangi kurumları ortaya çıkarmıştır?
a) Aile, okul, çevre. b) Vatan, millet, devlet.
c) Cemaat, mezhep, tarikat. d) Mescit, sinagog, kilise.
e)Dünya, berzah, ahiret
16. Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından biri değildir?
a) Namaz kılmak b) Allah’a iman
c) Kader ve Kazaya iman d) Ahiret gününe iman
e) Peygamberlere iman

17. İmam Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Hanbel
Yukarıda ismi verilenlerin ortak özelliği nedir?
a) Farklı dönemlerde yaşamış İslam bilginleridir.
b) Tefsir dalında önemli eserler vermiş müfessirlerdir.
c) Fıkıh ilmini belli esaslara bağlayan mezhep imamlarıdır.
d) Hadis kitaplarının yazarlarıdır.
e) İslam dinine hizmet vermiş Türk bilginleridir.
18. İslam’da inanç esaslarının temeli ve en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Allah inancı b) Melek inancı
c) Peygamber inancı d)Kader inancı e)Ahiret İnancı

19. Peygamberimiz, vefatından iki gün önce mescide gelmiş, ağır-ağır minbere çıkmış, yüzünü cemaate dönerek şöyle seslenmiştir: “Ey Müslümanlar! Şayet birinize karşı fena bir muamelede bulunduysam onun karşılığını ödemeye hazırım. Kime vurduysam işte sırtım, gelsin vursun. Kimin bende alacağı varsa, işte malım, gelsin alsın.” Bu olayda peygamberimizin hangi özelliği anlatılmaktadır?
a) Affedici olması b) Kul hakkına dikkat etmesi
c) Merhametli olması d) Vefakâr olması e) Hoşgörülü olması
20-) Diyanet İşleri Başkanlığı kime bağlı bir kuruluştur?
a) Cumhurbaşkanlığına b) Başbakanlığa
c) Maliye bakanlığına d) Özerk bir kurumdur
e) İçişleri bakanlığı

NOT: Her soru 5 puandır. Doğru cevapları aşağıdaki uygun kutucuklara işaretleyiniz. Başarılar dilerim.

Sınav Tarihi:/…/…/2015 www.sorubak.com

Adı Soyadı: Sınıf ve No:
1 A B C D E 11 A B C D E
2 A B C D E 12 A B C D E
3 A B C D E 13 A B C D E
4 A B C D E 14 A B C D E
5 A B C D E 15 A B C D E
6 A B C D E 16 A B C D E
7 A B C D E 17 A B C D E
8 A B C D E 18 A B C D E
9 A B C D E 19 A B C D E
10 A B C D E 20 A B C D E

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Yorum yapın

İşlem Sonucu:


58 + = 61

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.