11.sınıf biyoloji 1.dönem 2.yazılı ve cevapları 2013-2014

Yazılının Görselli ve Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

SAKARYA CEVAT AYHAN FEN LİSESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM 11. SINIFLAR 2. YAZILI SORULARI(18.01.2014)

 1. A.       Aşağıdaki test sorularını üzerinde cevaplayınız.(3×12=36puan)
  1. 1.        Turplarda, yumru şekli üzerine eşbaskın bir allel gen çifti etki etmektedir. Bu allellerden (A) uzun, (a)ise yuvarlak yumrular oluşturmaktadır.


Buna göre oval yumrulu bir turpile uzun yumrulu bir turp çaprazlanırsa, oluşacak dölün fenotip oranları ne olur?

a)        %50 uzun, %50 oval

b)       %25 uzun, %50oval, %25 yuvarlak

c)        %25 uzun, %75 oval

d)       %50 uzun, %25 oval, %25 yuvarlak

e)        %75 uzun, %25 oval

 

 1. 2.        A ve B genlerinin bağlı olduğu AaBb genotipli bir canlıda, mayoz bölünme geçiren hücrelerin %36 sında krossing-over gerçekleşiyorsa, bu canlının oluşturduğu gametlerin genotiplerine göre dağılım yüzdeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a)        %32AB, %32ab, %18Ab, %18 aB

b)       %32AB, %32ab, %18AB,%18ab

c)        %50AB, %50ab

d)       %41AB, %41ab,%9Ab,%9aB

e)        %25AB,%25ab,%25aB,%25Ab

 

 1. 3.        AaBbccDdEe genotipli bir kadın ile aaBbCcDdee genotipli bir erkeğin,
  1. aaBbccDDEe genotipli kız çocuklarının,
  2. AbcDE fenotipli erkek çocuklarının olma olasılığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a                              b

a)             1/16                        3/256

b)            3/32                        1/128

c)             1/128                      3/256

d)            1/64                        3/128

e)             1/8                          3/8

 

 1. 4.        Bir populasyonda belirli bir karekterin belirlenmesinde etkili olan 4 allel genin baskınlık dereceleri arasındaki ilişki,

A1>A2=A3>A4 dir.

Bu populasyonda verilen karekter bakımından kaç farklı fenotipte bireye rastlanabilir?

a)        4                          b) 5         c) 8          d) 10       e) 16

 

 1. 5.        Damarlı bitkilerdeki iletim demetlerine ait bazı özellikler şunlardır,
  1. Dermatojenden oluşma
  2. Lignin içerme
  3. Organik madde taşıma
  4. Kökten yukarı doğru madde taşıma

Bu özelliklerden hangileri kalburlu borular ve trake borularında ortaktır?

a)        IV        b) III-IV                 c) I-III     d) I-IV         e) I-II

 

 1. 6.        I. Fosforilaz enzimi ile nişasta glukoz fosfota dönüşür.

II. CO2 miktarı azalır ve pH yükselir.

III. Komşu hücrelerden bekçi hücrelerine su girişi olur.

IV.Bekçi hücrelerinde glikoz yoğunluğu artar.

Stomaların açılması sırasında yukarıda verilen olaylar hangi sıraya göre gerçekleşir?

a)        I-II-III-IV            b) I-III-IV-II           c) II-I-IV-III

d) III-IV-I-II               e) IV-I-II-III

 1. 7.        Kara bitkilerinde su bitkilerine oranla,

    I. Su alımı sağlayan,

II.Suyun depolanmasını sağlayan,

III. Vücudu destekleyen,

IV. Su kaybını artıran

Doku veya organlardan hangilerinin daha fazla gelişmiş olması beklenir?

A)Yalnız I       B) I-II       C) II-IV       DI-II-III        E) I-II-III-IV

 

 1. 8.         Yeşil renkli yaprağa sahip mısır bitkisinin yapraklarının bir kısmı karanlıkta, diğer kısmı ise aydınlıkta bırakılıyor. Işık gören kısımdaki yapraklar yeşil rengini korurken, karanlıktaki yapraklar sarı renk alıyor.

Yapraklardaki farklı renk oluşumunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çevrenin etkisiyle kalıtsal yapı değişmiştir.

B)Değişim sadece kalıtımın etkisiyledir.

C) Çevresel değişim bitkide modifikasyona yol açmıştır.

D) Değişim yeşil renk geninin yok olmasını sağlamıştır.

E) Bitki değişen ortama adapte olmuştur.

 

 1. 9.         D  ve  d  genleri ile kontrol edilen bir karakter homozigot baskın durumda doğumdan 3 ay sonra bebeklerin ölümüne sebep olmaktadır. www.sorubak.com

Buna göre;

   I.DD x Dd        II. Dd x Dd      III. Dd x DD          IV. DD x dd

 

Ailelerinden hangilerinin doğacak çocuklarının yaşamama olasılığı vardır?

A)I-II        B) I-III       C) I-III-IV         D) II-III-IV        E) I-II-III-IV

 

 1. 10.     B

 

 1. 11.     A

 

 

 1. 12.     D

 

 

 1. B.       Aşağıda verilen ifadelerin doğru olanlarını(D) ,yanlış olanlarını ise (Y) şeklinde belirtiniz.(2×10=20puan)

1.(  D   ) Eksik baskınlıkta bir karakterle ilgili yapılan çaprazlamalar sonucu üçüncü bir fenotip ortaya çıkar.

2.( Y    ) Fenotip çevre şartlarına göre değişmez.

3.(  D   ) Karakteri kontrol eden alleller aynı ise birey homozigottur.

4.(  Y   ) Kan uyuşmazlığı annenin pozitif çocuğun negatif olduğu durumlarda görülür.

 

5.(   D  ) Yaprak dökümü, yaprak sapı ile gövde arasında meydana gelen mantar dokunun oluşumu ile olur.

6.(  Y   ) Bitkilerde salgı maddeleri oluşturulduktan sonra tekrar metabolizmaya katılılar.

7.(  Y   ) Rh kan grubunda bireylerin alyuvarlarında Rh antijeni bulunurken, akyuvarları Rh antikoru oluşturur.

8.( D    )Her meyvede yumurtalıktaki tohum taslağı sayısı kadar tohum bulunur.

9.(    Y   )Bitki embriyosu zigotun mayoz bölünmeden sonra arka arkaya geçirdiği mitoz bölünmelerle oluşur.

10.(   Y  ) Evrimsel olarak ilkel yapılı bitkilerden yüksek yapılı bitkilere doğru diploid evre kısalırken, haploid evre uzar.

 

 1. C.       Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerleri doğru ve uygun kelimelerle tamamlayınız.(2×10=20puan)

1oksin hormonu bitkilerde büyüme ve yönelim hareketlerinde      etkilidir.

2. Periderm üzerinde gaz alış verişini sağlayan açıklıklara lentisel

adı verilir.

3. Çok yıllık odunsu bitkilerde kollenkima ve sklerankima

destek görevi yapmak üzere özelleşmiş dokulardır.

         4. Canlının gamet hücreleri türe ait kromozom sayısının yarısını

taşır.

         5. Kan gruplarından AB ve O veya Rh- fenotipine bakılarak genotipleri

söylenebilir.

6. Salgı doku hücrelerinde yer alan golgi organeli oldukça    gelişmiştir.

7. Baskın özelliği gösteren bireyin genotipini öğrenmek amacıyla aynı karakter bakımından homozigot çekinik bir bireyle çaprazlanmasına kontrol çaprazlaması denir.

8.Anne Rh- , baba heterezigot Rh+ ise bu ailenin 2. Çocuğunda erithroblastozis fetalis(kanuyuşmazlığı) görülme ihtimali%50 olur.

9.Vejetatif ve generatif çekirdekten oluşan etrafı kılıfla kaplı yapıya polen.denir.

10. dikotil bitkilerde çimlenme ve büyüme sırasında çenekler toprak üstüne çıkarak ilk yapraklar oluşana kadar fotosentez yaparlar.

 

 1. D.      Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

 

1. Bir ördek türünde renk yapısı üç alleli olan bir gen ile kalıtılıyor. H ve I allelleri eşbaskın ve i alleli bunların her ikisine çekinik özelliktedir. Bu üç allelin tüm olası kombinasyonlarını içeren bir ördek sürüsünde:

(2+3=5puan)

a)Kaç çeşit fenotip bulunur?  4

 

 

b)                       Kaç çeşit genotip oluşur? 6

 

 

2.Tetrahibrit(dört karekter açısından çaprazlama) bir çaprazlamada F1 deki bireylerin genotipi AaBbCcDd dir. Bu dört gende bağımsız kromozomlar üzerinde bulunduğuna göre F2 de oluşan yavrulardan aşağıdaki genotiplere sahip olma olasılıkları nedir? (2+3=5puan)

 

 

AaBBccDd         ………………1/64

 

AaBBCCdd        …………….1/128

 

3. ARh+  kan grubu anne ile BRh+  kan grubu bir babanın 0Rh  kan gruplu bir çocukları oluyor, ikinci çocuklarının da aynı gruptan olma ihtimali nedir? Hesaplayınız. (2+3=5puan)

 

                ¼ O grubu olma şansı                       ¼ Rh- olma şansı

 

 

                ORh- olma şansı ¼.1/4= 1/16

 

 

 

 

4. Sünger parankiması hücreleri arsındaki PH>7 ise stoma hücrelerinde hangi hayatsal olaylar gerçekleşmektedir? Bu durumun sonuçları nelerdir? Yazınız. (2+3=5puan)

 

Ph >7 ise CO2 tüketilmektedir yani gündüz ve fotosentez yapılıyordur.

Bu nedenle stomalar açıktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Bitkiye absisik asit verilmesi sonucunda hangi değişikliklerin olması beklenir? Yazınız. (2+2=4puan)

 

 

Stomalar kapanarak su kaybını önler

Tomurcuklar uyku halinde kalır

Yaprak dökümü gerçekleşir

 

 

 

 

 

 

NOT: SINAV SÜRESİ 45 DAKİKADIR

 

BİYOLOJİ ZÜMRESİ BAŞARILAR DİLER

 

SEVİLAY KOCABAŞ                                               HİLMİ AYDIN

 

 

ADI: 
SOYADI: 
SINIF: 
NO: 
PUAN: 

Dokümanın Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Yorum yapın

İşlem Sonucu:


74 + = 84

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.