11.sınıf astronomi ve uzay geometrisi 1.dönem 2.yazılı 2013-2014

Yazılının Görselli ve Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

1-Astronomi temel konusu nedir?
Astronominin temel konusu dünyanın da içinde olduğu, ( güneş, ay, gezegenler, güneş sistemi, yıldızlar, kuyruklu yıldızlar, akan yıldızlar, asteroitler, galaksiler vb) konu alıp ve bu cisimlerin yapılarını, bulundukları yerleri, hareket kanunlarını,meydana gelişlerini, zamanımıza kadar geçirdikleri değişiklikleri, gelecekte meydana gelebilecek olayları ortaya koymaktır.

2-Astronomi teriminin kaynağı nedir?
Astronomi kelimesi, Yunanca iki kelimeden türer: astron: Gök cismi, nomos: kanun, gelenek veya tayin etmek anlamına gelir. Buna göre astronomi, evrende gök cisimlerinin dağılımını idare eden kanunları inceleyen bir bilim dalıdır.
www.sorubak.com
3-Temel bilim kavramını açıklayınız.
Matematik, fizik, kimya ve biyolojiyi kapsayan bilimler topluluğuna temel bilimler denir. Diğer bilim dallarına ‘temel’ oluşturdukları için bu adla anılırlar.

4-Astronomi biliminin temeli nasıl çıkmıştır?
Takvim yapma amacıyla gökyüzü gözlemleri başlar ve çalışmaları astronomi biliminin temelini teşkil eder.

5-Bilim adamlarında bulunan en önemli iki özellik nedir?
Bilim adamlarında bulunan en önemli iki özellik merak ve şüpheciliktir.

6-Astronomi tarihine geçen bilim adamlarından örnekler veriniz.
Tycho Brahe ,Christopher Clavius ,Lawrence H. Aller ,Galileo Galilei ,Benjamin Baillaud ,Jill Tarter , Debra Fischer ,Caroline Lucretia Herschel ,Aglaonike ,Elisabeth Catherina Koopmann Hevelius…

7-Astronomi bilimine katkı sunan Türk ve İslam astronomları ve yaptıkları hakkında bilgi veriniz.
Uluğ Bey, Buhara ve Semerkant şehirlerinde han, hamam, saray gibi binaların yanısıra medrese ve Rasathane gibi ilmî kuruluşlar da yaptırmıştı. Onun zamanında Semerkant, ilim dünyasında önemli bir ilim, kültür ve san’at merkezi durumuna gelmişti.Yıldız Kataloğu hazırlamıştır.
Battani, İslam astronomisinin önemli problemlerinden Kıble tayini meselesini de ele almıştır. Sinus, kosinüs, tanjant, kotanjant, sekant, kosekantı gerçek anlamda ilk defa kullanan bilim adamının Battani olduğu söylenmektedir.
Abdurrahman el- Sûfi, Batlamyus’ un Almagest’ inden yararlanarak hazırlamış olduğu yıldız katalogu ile tanınmıştır. Bu katalogda, kırk sekiz yıldız takımında bulunan yıldızlar tanıtılmış, bunların gökyüzündeki konum ve parlaklıkları bildirilmiştir. Güneş’in yüksekliğini ölçmekte kullanılan usturlapların ölçme duyarlılığını arttırmış ve 10 kg ağırlığında gümüşten bir gök küresi yapmıştır. Ayrıca, 123. 5 cm çaplı bir halka kullanarak ekliptiğin eğimini 23º 33’ 45” olarak belirlediği bilinmektedir.
Ebû el-Vefa el-Buzcani ,küresel astronomide karşılaşılan sorunların çözülebilmesi için, yeni trigonometrik bağıntıların keşfedilmesi suretiyle trigonometrinin geliştirilmesi gerektiğini anlamış ve araştırmalarını daha ziyade bu alana yöneltmiştir. Bağdat’ta yaptığı gözlemlerle ekliptiğin eğimini ölçen el-Buzcani, mevsim farklarını bulmak için ekinoksları gözlemlemiş, ayrıca Bağdat’ın enlemini de ölçmüştür.

8-Astronomi ile ilgili ilk yazılı metinler nerede kimler tarafından çıkmıştır?
Astronomi ile ilgili ilk yazılı metinler Mezopotamya’da Sümerlilerde ortaya çıkmıştır.

9-Astronomi alt dalları nelerdir?
Astronominin kullanılan araştırma yöntemi, amaç ve konuya göre iç içe girmiş alt dalları; genel astronomi, astrofizik ve uzay bilimleridir.

10-Uzaktan gözlemin vazgeçilmez unsuru nedir?
Uzaktan gözlemin vazgeçilmez unsuru gök cisminden gelen ışıktır.

11-Kullanılan ışığın cinsine göre gözlemsel astronomi çeşitleri nelerdir?
Kullanılan ışığın cinsine göre gövlemsel astronomi çeşitleri ,Radyo Astronomi,Kızılöte Astronomi,Moröte Astronomi ,Radar Astronomi. vb.

12-Astronomide kullanılan temel gözlem araçları nelerdir?
Astronomide kullanılan temel gözlem araçları teleskoplar,dürbünler,Radyo Teleskopları,Hubble Uzay Teleskopu,Güneş ve Heliosperik Gözlemevi
13-Teleskop çeşitleri nelerdir?
Kırıcı (Mercekli) Teleskoplar
Yansıtıcı (Aynalı) Teleskoplar
Kırıcı – Yansıtıcı (Mercekli – Aynalı ya da Katadioptrik) Teleskoplar

14-Mercekli teleskopların avantajları nelerdir?
Kolay kullanılır olması ve basit dizaynından dolayı güvenilir olması.
Çok az bakım gerektirmesi.
Gezegen, ay ve çift yıldız gözlemleri için çok uygun olması.
Yüksek kaliteli görüntüler.
Renk düzeltiminin çok iyi olması.
Kapalı tüp dizaynının tüp içindeki hava akımlarını azaltması.
Merceğin sabit olarak yerleştirilmesi.
15-Aynalı teleskopların dezavantajları nelerdir?
Diğer türlerden daha hassas oldukları için daha çok bakım gerektirirler.
Yeryüzü cisimlerini gözlemek için uygun değildir.
Açık optik tüp dizaynı hava akımlarının görüntüyü etkilemesine sebep olur. Hava ile olan bu temas aynanın sırını bozar ve teleskobun gücünü azaltır.
İkinci aynaları sebebiyle, mercekli teleskoplardan daha fazla ışık kaybına neden olurlar.

Dokümanın Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

61 − 54 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.