11.sınıf coğrafya 1.dönem 2.yazılısı 2013-2014

Yazılının Görselli ve Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların cevaplarını işaretleyiniz.

1.Aşağıdaki ırmaklardan hanginsin geçtiği alanların iklim yönünden medeniyetlerin kurulmasına uygun olduğu söylenemez?

A)Nil     B)  İndus     C)  Obi     D)  Sarıırmak     E)  Fırat

 

2.Doğal kaynakların insan yaşamındaki önemini ve tüketimini arttıran gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Sanayi İnkılabı

B)  Yerleşik yaşama geçiş

C) Hayvanların evcilleştirilmesi

D)  Hareketli matbaanın icadı

E)  Coğrafi keşifler

 

3.Aşağıdaki ülkelerden hangisi, nüfus artış hızını arttırıcı politika uygulamaktadır?

A)  Çin     B)  Hindistan    C)  Fransa    D)  Brezilya    E)  Türkiye

 

4. Bir şehrin büyümesine kanıt olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)  Gökdelenlerin sayısının artması

B)  Yeni iş olanaklarının çoğalması

C)  Doğum oranının artması

D)  Sinema tiyatro salonlarının çoğalması

E)  Ulaşımdaki yoğunluğunun artması

 

5.Bir zincirdeki enerji aktarımının pramit şeklinde aktarılamasına enerji pramidi denir.

Buna göre aşağıdaki canlılardan hangisinin enerji pramidinin en üst kısmında yer alması beklenir.

A)Aslan     B)  Geyik     C)  Tavşan     D)  Çayır     E)  Buğday

 

 

 

 

 

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarının yanına D, yanlış olanlarının yanına Y harfi koyunuz.

 

6.Bir ülkede yaşlı nüfus arttıkça işgücüne talep azalır.

7.Vatikan dünyanın önemli sanayi merkezlerindendir.

8.Küresel etkiye sahip şehirler çevrelerinden çok göç alırlar.

9.Bankacılık ve finans faaliyetleri, üçüncül ekonomik faaliyetlerdendir.

10.Moğolistan doğal kaynaklar yönünden çok zengin bir ülkedir.

www.sorubak.com

 

Aşağıdaki cümlelerde  boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

 

11.Afrika kıtasının en kuzey ve en güney kıyılarında …………………. …………………….biyomu yer alır.

12.Tokyo, Paris ve New York ………………………………………… etkiye sahip şehirlerdendir.

13.Nitelikli işgücünün sağlanması üretimi etkileyen …………… …………………………………….faktördür.

14……………………………. Kalkınmada,  doğal dengeler ve döngüler olabildiğince korunur.

15.Türkiye’de dağların …………………………….yamaçlarındaki alanlardan yararlanma oranının fazla olması sıcaklıkla ilişkilidir.

 

 

Aşağıda verilen soruları cevaplandırınız.

 

16.Günümüzde uygulanan üç nüfus politikasını örnek ülkelerle beraber yazınız.

 

17.Ekonomik fonksiyonlarına göre şehirleri maddeler halinde yazınız.

 

18.Tükenebilen doğal kaynakları maddeler halinde yazınız.

 

19. Türkiye’de yüzey şekillerinin çeşitlilik göstermesi ile arazi kullanımı arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

 

20.Nüfusun Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisini açıklayınız.

 

BAŞARILAR

 

Dokümanın Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Yorum yapın

İşlem Sonucu:


+ 10 = 14

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.