10.sınıf din kültürü 2.dönem 1.yazılısı 2014-2015

1.Aşağıdakilerden hangisi, Kur’anın insan ile ilgili gerçekleştirmek istediği temel amacı en kapsamlı şekilde ifade etmektedir?
a) Kur’an yol göstericidir
b) Kur’an apaçık bir öğüttür
c) Kur’an uyarıcıdır.
d) Kur’an hatırlatıcıdır.
e) Doğru bilgi, doğru inanç ve doğru davranışı kazandırır

2.Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da verilen temel bilgilerden değildir?
a) İbadetler ve yapılışları ile ilgili bilgiler
b) Sosyal hayatla ilgili bilgiler
c) Geçmiş ve gelecekten haberler
d) Kabir hayatı ile ilgili bilgiler
e) Ahiret ile ilgili bilgiler

3.Kur’ana göre aşağıdaki kavramlardan hangisi doğru davranış anlamında kullanılmamıştır?
a) Hasenat b) Münker
c) Hayır d) Maruf e) Salih Amel

4. Aşağıda verilen haklardan hangisi Allah’a ait olan bir haktır?
a) Tevhit b) Öldürmek
c) Hırsızlık d) İftira e) Haset

5. Aşağıdakilerden hangisi evrensel hukuk kurallarından biri değildir?
a) Kazanılmış haklara saygı b) Sözünde durmak
c) Sanığa ceza vermek d) Kesin hükme saygı e) Hakların kötüye kullanılmaması

6. Aşağıdaki hangisi hak ve özgürlüklerimizi engelleyen alışkanlıklardan biri değildir?
a) Haset etmek b) Gıpta etmek
c) Dedikodu d) Rüşvet e) Savurganlık

7. İçki, kumar, zina, uyuşturucu gibi haklarımızı kullanmamızı engelleyen davranışların yasaklanma nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir?
a) Aklı korumak b) Sermayeyi korumak
c) Nesli korumak d) Sağlığı korumak
e) Aileyi korumak

8. Aşağıdakilerden ekonomik haklardan biri değildir?
a) Mülkiyet hakkı b) İş ve Çalışma hakkı
c) Nafaka hakkı d) Miras hakkı e) Mahremiyet hakkı

9. Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerden birisi değildir?
a) Yaşama hakkı b) Eğitim hakkı
c) Düşünce özgürlüğü d) Ötenazi hakkı e) İnanç özgürlüğü

10. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ı anlama ve yorumlamada temel ilkelerden biri değildir?
a) Mezhepleri bilmek b) Tefsir ilminde uzman olmak
c) Sünneti bilmek d) Ayetlerin iniş nedenlerini bilmek
e) Temel İslam bilimlerini bilmek

11. Aşağıdakilerden hangisi Kur’anı anlayarak okumanın sağladığı temel yararlardan biri değildir?
a) Kişinin düşünce yapısını, ilkelerini şekillendirir
b) Birey ve topluma yaşama felsefesi ve zihniyet verir
c) Pozitif bilimlere veri sağlar
d) Kişinin davranış ve sosyal ilişkilerini şekillendirir
e) Bireyin ahlâk ve şahsiyetini şekillendirir

12. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an meallerindeki farklılıkların nedenleri arasında sayılamaz?
a) Kur’an kelimelerinin birebir karşılığının olmaması
b) Kur’an ayetlerinin kendi içindeki farklılıkları
c) Çevirmenlerin anlama ve ifade etmedeki yeterlilikleri
d) Ayetlerin mana zenginliği ve derinliği
e) Kullanılan dil, sosyal, kültürel yapı farklılıkları

13. “Kur’an’ın kısa açıklamalarla birlikte bir başka dile tercüme edilmesidir.” Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tefsir b) Meal
c) Tecvit d) Mukabele e) Cüz

14. “Kur’an’ın anlaşılıp yorumlanmasını konu alan bilim dalıdır.” Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tefsir b) Meal
c) Tecvit d) Mukabele e) Cüz

15. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın emir ve öğütlerinden biri değildir?
a) Adaletli olmak b) Cömert olmak
c) Aşırı gitmemek d) Münafık olmak d) Mütevazi olmak

16. Doğru bilginin dereceleri olan “Kesin zihni bilgi”, “Kesin açık gözlem” ve “Yaşayarak bilmek” kavramları sırasıyla aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir?
a) Hakkal yakin-İlmel yakin- Aynel yakin
b) Aynel yakin-Hakkal yakin-İlmel yakin
c) Aynel yakin- İlmel yakin- Hakkal yakin
d) Hakkal yakin- Aynel yakin-İlmel yakin
e) İlmel yakin- Aynel yakin-Hakkal yakin

17. Kur’an’ın yoruma açık ve mecaz anlamlar taşıyan ayetlerine ne denir?
a) Mekkî ayet b) Muhkem ayet
c) Medenî ayet d) Tarihî ayet e) Müteşabih ayet

18. “Dinde zorlama yoktur.”(Bakara-256), “De ki gerçek Rabb’i-nizdendir; dileyen inansın, dileyen inkar etsin.” (Kehf-29) ayetleri hangi özgürlüğü vurgulamaktadır?
a) İnanç b) Yaşam
c) Düşünce d) Mülkiyet e) Mahremiyet

19. “Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve kalp; bunların her biri ondan sorumlu¬dur¬lar.” (İsra-36) ayetinde verilmek istenen mesaj nedir?
a) Bilginin kaynaklarını göstermek
b) Belirtilen organların sorumluluğuna dikkat çekmek
c) Şüpheli bilgiye göre davranmamak
d) Kesin bilgiye ulaşmanın zorluğuna dikkat çekmek
e) Zanna göre hareket etmek

20. “İnmemiştir hele Kur’an şunu hakkıyla bilin;
Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için.”
M. Akif ERSOY bu şiiriyle neyi anlatmak istemiştir?
a) Kur’an’ın yüceliğini anlatmak
b) Falcılığın yasak olduğunu anlatmak
c) Mezarlıkta Kur’an okunabileceğini anlatmak
d) Kur’an’ın doğru anlaşılmasını anlatmak
e) Kur’an’ın lafzının önemini anlatmak

NOT: Her soru 5 puandır. Doğru cevapları aşağıdaki uygun kutucuklara işaretleyiniz. Başarılar dilerim.
www.sorubak.com

Adı Soyadı: Sınıf ve No:
1 A B C D E 11 A B C D E
2 A B C D E 12 A B C D E
3 A B C D E 13 A B C D E
4 A B C D E 14 A B C D E
5 A B C D E 15 A B C D E
6 A B C D E 16 A B C D E
7 A B C D E 17 A B C D E
8 A B C D E 18 A B C D E
9 A B C D E 19 A B C D E
10 A B C D E 20 A B C D E

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ


avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir