Fotoğraf yok
Lise Din Kültürü Yazılı Soruları

İHL 12. Sınıf Akaid ve Kelam 2. Dönem 2. Yazılı

İLM-İ AKAİD VE KELAM 1- Yeni İlm-i Kelam ne demektir? _16yy.dan sonra ortaya çıkan ve Bütün şekilleriyle inançsızlığı ( ateizm, agnostisizm, pozitivizm, nihilizm vb.) reddeden, dine karşı yapılan her türlü tenkide cevap veren, çağımıza uygun […]

Fotoğraf yok
Lise Din Kültürü Yazılı Soruları

11.Sınıf İslam Ahlakı 2.dönem 2.yazılı soruları

Aşağıdakilerden hangisi ahlak kavramı içerisinde yer almaz? A) Karakter B) Huy C) Beden       D) Mizac        E) Seciye Hz. Aişe’ye (r.a) Peygamber Efendimizin ahlakı sorulması uzerine “Siz hiç Kur’an okumuyor musunuz? İşte onun ahlakı Kur’an’dı.” diye […]