9.sınıf seçmeli kuranı kerim 2.dönem 2.yazılı soruları 2015-2016

YAZILININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

………………. ANADOLU LİSESİ 2015 – 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SEÇMELİ KUR’AN-I KERİM

9. SINIFLAR 2. DÖNEM 2.YAZILI

Adı – Soyadı:                                                                                Sınıf – No:

-Kur’an kavramlarından ve Allah’ın isimlerinden biri olup, kâinatın sahibi ve yöneticisi anlamındadır.

-Ma’bud yani kendisine kulluk edilen varlık demektir.

-Bütün varlıkları yaratan, yetiştiren, terbiye eden, onların ihtiyaçlarını gideren, rızık veren, görüp gözeten anlamındadır.

-Sözlükte itaat etmek, boyun eğmek, kulluk etmek, ilah edinmek anlamlarına gelir.

Yukarıda Kur’an’ın temel kavramlarından dördünün kısa anlamları verilmiştir. Buna göre doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rabb, İlah, Melik, İbadet
B) İlah, Melik, İbadet, Rabb
C) İbadet, Rabb , İlah, Melik
D) Melik, İlah, Rabb, İbadet
E) Rabb, İbadet, İlah, Melik

Kur’an’da yer alan sureler isimlerini
aşağıdakilerden hangisinden almamıştır?

A) Surenin içinde bahsedilen peygamber isimlerinden
B) Surenin içinde bahsedilen hayvan isimlerinden
C) Surenin içinde bahsedilen olaylardan
D) Surenin içinde bahsedilen sahabe isimlerinden
E) Surenin başında yer alan mukattaa harflerinden

Kur’an-ı Kerim’in en uzun ve en kısa suresi ile ilk ve son suresi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A) Nisa-Kevser Alak-Nas
B) Bakara-Kevser Fatiha, Nas
C) Alak, Fatiha İhlas-Nas
D) Bakara-Alak Fatiha-Nas
E) Fatiha, İhlas Alak, Nas

Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerim’in diğer kutsal kitaplardan farklarından birisi değildir?

A) Kuran, en son kutsal kitaptır. Getirdiği hükümler ve bunların geçerliliği kıyamete kadar sürecektir.

B) Kuran’ın kapsadığı yüce gerçekler kıyamete kadar bütün insanların ve çağların ihtiyacını karşılayacak niteliktedir.

C) Kuran-ı Kerim de diğer kutsal kitaplar gibi tamamı birden indirilmiştir.

D) Kolayca ezberlenen bir kitaptır.
E) Kuran-ı kerim hiçbir değişikliğe uğramamış ve uğramayacaktır.

Kur’an- ı Kerim’de kaç yerde besmele tekrarlanmaktadır?
A) 111 B) 112 C) 113 D) 114 E) 115
9 Kuran’ı okumanın en doğru şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ramazanda mutlaka hatim indirmek
B) Tecvit kurallarıyla okumak
C) Anlayacak şekilde okuyup hayatımızda uygulamak
D) Güzel bir sesle okumak
E) Önemli gün ve gecelerde okumak

“Hak ile batılı, helal ile haramı tam anlamıyla ayıran” anlamındaki Kuran’ın ismi hangisidir?
A) el-Furkan B) ez-Zikr C) El-Hüdâ
D) el-Mev’iza E) eş-Şifâ

Üç veya daha fazla ayetten oluşan araları besmeleyle ayrılan Kuran’daki bölümlerden her birine ne denir?
A) Sure B) Hadis C) Vahiy
D) Ayet E) Cüz

“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” Ayetinde hangi anlatım metodu kullanılmıştır?
A) Soru-Cevap B) Benzetme
C) Öğüt Verme D) Meydan Okuma Gibi
E) Karşılaştırma

İlk inen Kur’an ayetleri hangisidir?
A) Alak Suresinin ilk dört ayeti
B) Alak Suresinin ilk beş ayeti
C) Alak Suresinin ilk altı ayeti
D) Alak Suresinin ilk yedi ayeti
E) Alak Suresinin ilk sekiz ayeti

Kur’an’ın her yirmi sayfasına verilen isim nedir?
A) Sure B) Ayet C) Hizip
D) Mushaf E) Cüz

Kendisinden evvelki harf ötre ve kendisi sakin olduğunda aşağıdaki harflerden hangisi med harfi olur?
A) ا B) و C) ح D) ر E) ي

Yüce Allah Kur’an’ın “tertil” üzere indirildiğini bildirmiştir. “…Kur’an’ı tertil üzere oku!” emriyle de Peygamberimize ve onun şahsında bütün Müslümanlara bir sorumluluk yüklemiştir.

Yukarıda bahsedilen Kur’an’ı doğru güzel ve tane tane okuma ilmine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Med B) Tecvit C) Tebdil
D) Tadili erkan E) Sükun
……………, kelimenin sonuna cezimli nun sesi veren iki üstün, iki esre ve iki ötre işaretleridir. Arapçada sadece isimlerin sonunda bulunur.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Cezim B) Tenvin C) Şedde
D) Med Harfi E) Hareke

…………….. harfin üzerine küçük bir daire şeklinde yazılan işarettir, harflerin harekesiz olarak okunmasını sağlar.Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Cezim B) Tenvin C) Şedde
D) Med Harfi E)Hareke

“Sizin en hayırlı olanınız, Kur’an’ı Kerim’i ……………………..” (Hadisi Şerif)Yukarıdaki boşluğa hangi kelime gelmelidir?
A) Okuyan ve yazandır
B) Belden yukarıda tutandır
C) Satan ve satın alandır
D) Öğrenen ve öğreteninizdir
E)Ezberleyen Ve Hatim Yapandır

Kuran-ı Kerim’de bazı sureler hurûf-ı mukattaa (kesik harfler) ile başlar. Hangisi bu tip surelerden biri değildir?
A) Kâf B) Nûn C) Nas D) Yasin E) Bakara

Allah’tan başka ilah olmadığı vurgulandıktan sonra Yüce Allah’ın üstün özelliklerinden söz edilen Kur’an-ı Kerim’in ikinci suresi olan Bakara suresinin 255. ayeti aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?
A) Kunut Duaları B) İhlas Suresi
C) Fil Suresi D) Fatiha Suresi
E) Ayetel Kürsi

Harflerin çıkış yerlerine ………………denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Cezim B) Tenvin C) Şedde
D) Hareke E) Mahreç

Kendisinden önceki harfin sesini uzatan harfe ne denir?
A) Med B) Tenvin C) Şedde
D) Cezm E) Mahreç

Aşağıdaki verilen harflerden hangileri peltektir?
A) ض ظ خ B) ذ ر ز C) ث ذ ظ
D) ت ب س E) ق و ث

Dudak harfleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde toplanmıştır?
A) ب م و ف B) ر ز س ش C) ث ج د ذ
D) ك ل ن ي E) ط ظ ف ق

Kur’an’daki en uzun ayet hangisidir?
A) Bakara suresi, 287. ayet
B) Al-i İmran Suresi, 233. ayet
C) Bakara Suresi, 282. ayet
D) Nisa Suresi, 271. ayet
E) Al-i İmran Suresi 293. ayet

Aşağıda verilen harflerden hangisi kendisinden sonra gelen harfle birleşir?
A) ا B) ر C) د D) ط E) و

“Kur’an okuyan mümin ………………. gibidir: Kokusu hoş, tadı da güzeldir. Kur’an okumayan mü’min ……………. gibidir: Kokusu yoktur, tadı ise güzeldir…”hadis-i serif. Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Elma-Turunç B) Elma-Nar C) Portakal-Hurma D) Çilek-Limon E) Turunç-Hurma

Not: Sınav süresi 40 dakika olup, Her soru 4 Puandır. İşaretlemeyi (X) cevap anahtarına yapınız. Başarılar dilerim.

www.sorubak.com

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin Tıklayınız

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 1 = 5

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.