10.sınıf Hz. Muhammed’ in Hayatı 2.dönem 2.yazılı soruları 2015-2016

YAZILININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

2015 – 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI HZ. MUHAMMED’İN HAYATI 10.SINIFLAR 2.DÖNEM 2.YAZILI

Adı – Soyadı:

Soruların cevaplarını arka sayfadaki cevap anahtarına kodlayınız.

Sınıf – No:

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin çocuklarından biri değildir?
Kasım B. Hüseyin C. Abdullah D. Fatıma E. Rukiye

Aşağıdakilerden hangileri Hz. Muhammed’in doğduğu çevrenin özelliklerindendir?
Mekke’de ticaret gelişmişti.
Kız çocuklarına değer verilirdi.
III. Az sayıda da olsa tek Allah inancına sahip insanlar vardı.

Putperestlik henüz doğmamıştı.
I-II B. III-IV
I-III D. II-IV
IV-I

Aşağıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
Peygamberimiz davet mektuplarını Medine’de yazdı.
Peygamberimiz altı yaşındayken annesi vefat etti.
III. Dar’un-Nedve Medine’de bir evdir.

Hüzün yılında Ebu Talip ve Hz. Hatice vefat etti.
II-III. B. II-III-IV
I-III-IV D. I-II-III
I-II-IV

Mescid-i Nebi’nin inşası
Hilfu’l-Fudul’un kuruluşu
III. Bedir Savaşı

Taif yolculuğu
Yukarıdakilerden hangileri Mekke Dönemi olaylarından değildir?
I-II B. II-III
III-IV D. I-III
I-IV

“Hastanın yanına girince ona sağlık ve uzun ömür temennisinde bulunarak onu rahatlatın. Böyle yapmak onun gönlünü hoş eder.”

Yukarıdaki hadiste aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
İlaç kullanmak
Hastaya moral vermek
Güzel sözün önemi
Hastalara yardımcı olmak
Dua etmek

“ İnsanın duaları içinde Allah’ın en sevdiği şey ………………………………. isteğidir.”

Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Sağlık
Yaşama
İlim
Seyahat
Mülkiyet

Peygamber efendimiz hangi tarihte doğmuştur?
21 Nisan (12Rebiyülahir)632
20 Nisan(12 Ramazan)571
12 Nisan (20 Ramazan) 571
12 Nisan (20 Rebiyülevvel) 571
20 Nisan(12 Rebiyülevvel) 571

Peygamberimiz ‘in “şimdi olsa yine katılırım” diye bahsettiği sivil toplum kuruluşunun adı aşağıdakilerden hangisidir?
Yoksullar cemiyeti
Yetimler cemiyeti
Ezilenler cemiyeti
Erdemliler cemiyeti
Güçlüler cemiyeti

Peygamber efendimizin “Allah’a ve ahiret gününe inanan kimse ya hayır söylesin ya da sussun.” İfadesi hangi özgürlüğün sınırsız kullanılamayacağını göstermektedir?
İnanç hürriyeti
İfade hürriyeti
Düşünce hürriyeti
Yaşama hürriyeti
Ekonomi hürriyeti

Aşağıdaki isimlerden hangisi Peygamberimizin Medine’de İslam’ı öğretmek üzere görevlendirdiği sahabedir?
Zeyd b. Sabit
Ali b. Ebu Talip
Musab b.Umeyr
Ömer b. Hattab
Muaz b. Cebel

Peygamberimizin sağlık ile ilgili hadislerinin bütününe ne denir?
Tıbb-ı Nebevi
Tıbb-ı Hadis
Tıbb-ı Sünnet
Tıbb-ı Sıhhat
Tıbb-ı Resul

Hastalıklara ve zorluklara sabretmek bizlere aşağıdakilerden hangisini kazandırır?
İnsanlar arasında saygınlık
Ailemizin bizi daha çok sevmesini
Allah’ın rızasını
Ahiret sevgisini
Hiçbiri

Peygamberimiz ’in “hoş karşılanmayan iki şeyden sakının” hadisinde aşağıdakilerden hangisi kastedilmiştir?
İnsanların yollarını ve gölgelendikleri yerleri kirletmemek
İnsanların hayır ve duasını almak
Hayvanları beslemek ve onlara barınak yapmak
Hasta ve yaşlılara saygı göstermek
İnsanların evlerine ve bahçelerine zarar vermek

Hz Peygamber sav; “Yiğit güreşte rakibini yenen değil ’’ demiştir. Hz. Peygamber gerçek yiğidi nasıl tanımlamıştır?
Mü’min kardeşinin bir ihtiyacını gideren
Sinirlendiğinde öfkesine hâkim olan
Ahiretine en iyi şekilde hazırlanan
Ölümü en çok hatırlayan
Hastalandığında sabreden

Harcarken ve tüketirken cimrilik yapmamak, savurganlıktan kaçınıp orta yolu benimsemek aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
Tevekkül B. İktisat C. Sabır D. Riya E. Cimrilik
Aşağıdakilerden hangisi İslam’a göre bir yöneticinin görevleri arasında sayılamaz?
Adaletli davranmak
Ehliyet ve liyakate önem vermek
İstişare yapmak
Kararları tek başına almak
Halkı küçümsememek

Aşağıdakilerden hangisi İslam’a göre yönetilenlerin sorumluluklarından biri değildir?
Adil ve meşru yöneticilere itaat etmek
İnsan haklarına saygılı olmak
Kamu mallarına zarar vermemek
İslam dinine ters düşse de yöneticilerin kararlarına itaat etmek
Toplum huzurunu bozan davranışlardan uzak durmak

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin yönetim ilkelerinden biri değildir?
Sosyal Adalet
İstişare
Eğitim
Toplumsal birlik ve beraberlik
Azınlığın çoğunluğa tahakküm etmesi (hükmetmesi)

İslam’a göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
İslam, kadınların haklarını garanti altına almıştır.
İslam kadına sadece annelik rolünü layık görür.
III. İslam, kadın ve erkeği her konuda birbirinden ayırır.

İslam, kadına saygı göstermeyi tavsiye eder.
I-II B. II-III-IV
I-III-IV D. II-III
I-IV

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Peygamberimiz kadınlara karşı hoşgörülü davranmıştır.
Peygamberimiz eşlerin birbirlerine iyi davranmasını istemiştir.
Peygamberimiz ilim öğrenmeleri konusunda erkekleri daha fazla teşvik etmiştir.
Peygamberimize kadınlar rahatlıkla soru sorabilirdi.
Peygamberimiz kız çocuğunun hor görüldüğü bir dönemde kız evlatlarından övgüyle bahsetmiştir.

“ İnsanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah’ın bir emaneti olarak aldınız, onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz .”

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki hadisten çıkartılan bir sonuç değildir?
Kadın haklarına riayet edilmelidir.
Allah’a karşı gelmekten sakınılmalıdır.
Evlilikte kadın ve erkeğin rızası şarttır.
Kadınlar Allah’ın emanetidir.
Kadınlar ve erkekler nikâhla birbirlerine helal olurlar.

Necranlı Hristiyanların canları, malları, inançları ve dinî yaşayışları Allah’ın himayesi ve Hz. Muhammed’in koruması altındadır. Hiçbir piskopos görevli olduğu kilisenin, hiçbir papaz da bulunduğu

manastırın dışında bir yere gönderilmeyecektir. Onlardan biri alacağını talep ettiğinde eşit muamele görecektir. Onlardan biri, başkasının işlediği bir suçtan dolayı cezalandırılmayacaktır.

Necranlılar, üzerlerine düşen görevleri yerine getirdikleri ve zulmetmedikleri müddetçe bu hususlar geçerli olacaktır.

Yukarıdaki metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Yaşama hakkı
Özel hayatın gizliliği
Eşitlik
Adalet
Mülkiyet hakkı
Hz. Muhammed’in, ilk vahyin gelmesinden sonra eşi Hatice’nin tavsiyesi üzerine görüştüğü ve Hz. Muhammed’e peygamber olduğunu söyleyerek onu rahatlatan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Rahip Bahira B. Hz. Ebu Bekir
Hz. Hatice D. Varaka B. Nevfel
Hz. Ömer

Medine Antlaşması hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Müslümanlara özgürlükler konusunda birçok imtiyaz sağlanmıştır.
İnanç ve ibadet özgürlüğü teminat altına alınmıştır.
Dinî grupların hak ve sorumlulukları belirlenmiştir.
Medine’de barış ve adaletin sağlanmasına katkıda bulunmuştur.
Yahudilerin inanç ve yaşayışlarına müdahale edilmemiştir.

Savurganlıkla ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi doğru değildir?
Savurganlık harcamada bir dengesizliktir.
Savurganlık ekonomik ve sosyal dengelerin bozulmasına yol açan bir davranıştır.
Zengin bir kimsenin konumuna uygun giyinmesi savurganlık olamaz.
Yeryüzündeki sınırlı kaynakları ölçüsüzce kullanmak savurganlıktır.
Zekât ibadeti dışında sadaka vermek bir savurganlıktır.

Not: Sınav süresi 40 dakika olup, Her soru 4 Puandır. İşaretlemeyi (X) cevap anahtarına yapınız. Başarılar dilerim.

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

1 Response

  1. Asena dedi ki:

    Cevaplari yokmu cok acil ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 + 5 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.