10.sınıf din kültürü 2.dönem 2.yazılı sınavı 2016-2017

……..ANADOLU LİSESİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2.DÖNEM 2. SINAV SORULARI 10.SINIF

1.“Ey iman edenler zannın çoğundan kaçının Çünkü zannın bir kısmı günahtır.” ayeti İslam’ın hangi özelliğini ifade etmektedir?

A)İslam insanın onur ve şerefini korur

B)İslam da sınıf ve renk ayrımı yoktur

C)İslam dünya ve ahiret dinidir

D)İslam akıl ve bilim dinidir

E)islam çalışmayı ve helal kazancı teşvik eder

Kul hakkının affı ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi İslam’a göre doğrudur?
A)Hiçbir şekilde affedilme olasılığı yoktur

B)İçtenlikle yapılan bir dua ve tövbe, affedilmesi için yeterlidir

C)Namaz, oruç gibi temel ibadetleri yapmakla affedilebilir

D)Allah tarafından affedilmesi , hakkı yenen kimseden helallik almaya bağlıdır

E)Kişi bir şey yapmasa da affolur

Kur’an kaç sureden oluşur?
A) 114 B) 6666 C) 1000 D) 2000 E) 30

Kuranın en uzun ve en kısa suresi nedir?
A) İhlas-Nas B) Bakara-Kevser C)Yasin-Fatiha D)Nebe-İhlas E)İhlas-Kevser

Aşağıdakilerden hangisi taassup için söylenemez?
A- Taassubun sebebi cehalettir

B- Taassup ilerlemeye engel olur

C- Toplumda ayrılıklara neden olur

D- Dinî taassup ibadetlerimizi artırır

E- Taassup ilimle yok edilir

6.Aşağıdakilerden hangisi din ve bilim için söylenemez?

A- Din ve bilim sınırsız özgürlükler sunar

B-Din ve bilim insanın rahat ve huzurunu esas alır

C-Din ve bilim insanı bilgisizlikten kurtarmayı amaçlar

D-Din ve bilim insanlık tarihinde hep var olmuştur

E-Din ve bilim aklı kullanmaya azami önem verir

7.İslam hukuku olarak da bilinen …………., Kur’an’dan ve hadislerden yararlanarak ibadetlerde(namaz, oruç vs)

ve insanlar arası ilişkilerde uyulması gereken hükümleri konu edinen İslami bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A- Siyer B- Tefsir C- Hadis D- Fıkıh E- Akaid

8.Peygamberimizin söz,fiil ve takrirlerini (onayladıkları) konu edinen bilim dalıdır?

A- Siyer B- Hadis C- Tefsir D- Fıkıh E- Akaid

Kur’an-ı Kerim hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)23 yıllık bir sürede peyderpey indirilmiştir.

B)İlk ayetler Alak suresinde bulunup, sevr mağarasında inmeye başlamıştır

C)Vahiy meleği Cebrail(a.s) aracılığıyla indirilmiştir.

D)Bazı ayetler Mekke’de bazı ayetler Medine’de inmiştir

E)Peygamberimiz 40 lı yaşlarda iken indirilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ı anlamak için gerekli olan prensiplerden biri değildir?
A)Kur’an-ı Kerim bir bütün olarak ele alınmalıdır

B)Ayetlerin indiriliş sebepleri bilinmelidir

C)Ayetler ezberlenmelidir

D)Bilimsel verilerden yararlanılmalıdır

E)Kur’anın indirildiği dönem ve şartlar çok iyi bilinmelidir Arka Sayfaya Geçiniz.

Aşağıdakilerden hangisi kul hakkına giren bir davranış değildir?
A) İnsanlarla alay etmek
B)Başkalarının arkasından konuşmak

C)Arkadaşlarının hoşlanmadığı davranışlarda bulunmak

D) Kazandığı parayı harcamak
E)Yapmadığı bir şey hakkında birini suçlu göstermek

Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethettiğinde; “Ben, Hıristiyan’ı kilisede, Yahudi’yi havrada, Müslüman’ı camide görmek isterim.” diyerek hangi hakka saygı gösterdiğini belirtir?
A) Canın korunması B) Ekonomik özgürlük C) Kul hakkı
D) İnanç Özgürlüğü E) Özel yaşam
““Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletin devamına imkân yoktur” Atatürk bu sözüyle ne anlatmak istemiştir?”
A) Dinin toplumsal hayat için çok önemli olduğunu
B) İslam’ın son din olduğu
C) Dinin ilkelerin doğru öğrenilmediği
D) Dinin doğru anlaşılması gerektiği
E) Bütün dinlerin hak olduğu
“Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere, geldiğinizi fark ettirip (izin alıp) ev halkına selâm vermedikçe girmeyin. Bu sizin için daha iyidir; herhalde (bunu) düşünüp anlarsınız.”(Nur, 27) Yukarıdaki ayette hangi temel hak ve özgürlüklerden bahsettiği söylenebilir?
A) Eğitim hakkı B) Özel yaşamın gizliliği hakkı C) İbadet hakkı
D) Yaşama hakkı E) Ekonomik hak
“İlim Çin’de dahi olsa gidip alınız.” “Kadın erkek herkese ilim öğrenmek farzdır.” hadisleri temel haklarımızdan hangisinin kapsamına girer?
A) İnanç B) Sağlık C) Eğitim D) İbadet E) Özel yaşam
Hz. Muhammed Veda Hutbesi’nde: “Müminler! Sözümü iyi dinleyiniz. Müslüman Müslümanın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştirler. Bir Müslümana, kardeşinin kanı da, malı da helal olmaz. Fakat malını gönül hoşluğu ile vermişse o başkadır.” Peygamberimizin bu sözüyle asıl vurgulamış olduğu haklar hangileridir?
A)Neslin- Canın korunması B)Aklın- Neslin korunması C)Canın- malın korunması

D)Canın- Dinin korunması E)Aklın-malın korunması

“İşçiye ücretini alnının teri kurumadan veriniz” hadisi insanın hangi hakkıyla ilgilidir?
A) Eğitim hakkı B) Ekonomik hakkı C) İbadet hakkı
D) Özel yaşamın gizliliği hakkı E) Yaşama hakkı
Kur’an-ı Kerim’de aşağıda sayılan konulardan hangisi bulunmaz?
A) Allah’ın varlığı ve birliği konusu B) Kıyametin ne zaman kopacağı C) İnanç ile ilgili konular
D) İbadetlerle ilgili konular E) Ahlak ile ilgili konular
“…Kim bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış olur….”(Maide 32) ayeti insan haklarından hangisiyle ilgilidir?
A) Eğitim hakkı B) Sağlık hakkı C) İbadet hakkı
D) Yaşama hakkı E) Ekonomik hak
Kuranı açıklayıp yorumlayan kişiye ne ad verilir?
A)Müfessir B)Hafız C)İmam D)Müezzin E)Müftü

www.sorubak.com

YAZILI SORULARINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorum yapın

İşlem Sonucu:


9 + 1 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.