12.sınıf Hz. Muhammedin Hayatı 2.dönem 2.yazılı soruları 2016-2017

Adı-Soyadı                                                                                               Sınıf-No

………………………. LİSESİ 2016 – 2017 ÖĞRETİM YILI HZ. MUHAMMED’İN HAYATI DERSİ

12. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI

SORULAR

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin (s.a.s.) aile bireylerinin görüşlerine değer verdiğinin bir göstergesidir?
Eşleriyle şakalaşması
Torunlarını kucağına alıp sevmesi
Çocukları arasında ayrım yapmaması
Eşlerine ev işlerinde yardımcı olması
Kızlarını evlendirirken fikirlerini alması

Peygamber Efendimizin (s.a.s.) yaşadığı dönemlerde kuraklık nedeniyle kıtlıklar olmuştur. Gıda maddeleri bulunmayan yıllarda, peygamberimizin ailesinde sıkıntılar paylaşılmıştı. Bu kuraklık anlarında şikâyet edilmemiş, sıkıntılara el birliği ile karşı konulmuştur.
Peygamber Efendimizin (s.a.s.) ailesinin örnek davranışının anlatıldığı yukarıdaki paragraftan çıkarılabilecek değerler hangileridir?

Sevgi-saygı anlayış
Saygı-hoşgörü- sabır
Dayanışma-sevgi- adalet
İş birliği-sabır-dayanışma
İyilik-merhamet-sabır

Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin (s.a.s.) diğer ülke yöneticilerine göndermiş olduğu mektupların ortak amacıdır?
Diğer devletlerden vergi istemek
Medine İslam Devleti yeni kurulmuş olduğu için diğer ülkelerden siyasi bilgi almak
Diğer ülkeler hakkında istihbarat toplamak
Medine İslam Devletinin maddi imkân ve gücünü diğer ülkelere göstermek
Diğer ülke hükümdarlarını ve halkını Allah’a (c.c.) ve Rasulüne (s.a.s.) iman etmeye davet etmek

‘‘O takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah rızası için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever.’’ (Âli İmran-134)
Yukarıdaki ayete göre aşağıdakilerden hangisi takva sahiplerinin özelliklerinden biri değildir?

Bolluk içinde yaşamaktadırlar.
Allah (c.c.) için harcama yapmayı severler.
Öfkelerini bastırırarak güzel davranışlarda bulunurlar.
Darlıkta da Allah (c.c.) rızasını gözetirler.

Aşağıdakilerden hangisi erkekler için evlenilmesi yasak olan kişilerden biri değildir?
Gelinleri
Teyzeleri
Süt anneleri
Teyzesinin kızları
Kız kardeşlerinin kızları
Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesi için söylenemez?
Bu anlaşma ile Yahudiler dinlerini özgür bir şekilde yaşama hakkı elde etmişler.
Bu anlaşma ile insanların can ve malları güven altına alınmıştır.
Bu anlaşma sayesinde Müslümanlar Medine’nin yönetimini tamamen ele geçirmişlerdir.
Bu anlaşma, bir devletin yeryüzünde ortaya koyduğu ilk yazılı anayasadır.
Bu anlaşma ile bir şehir-devlet oluşturulmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in yaklaşımına uygun bir görüş değildir?
Toplumda farklı gruplara adil davranmak bireyler arasında sevgiyi artırır.
Düşmanlarına adaletli davranan topluluklar çökmüştür.
Doğruluk Kur’an da kesin olarak emredilmektedir.
İman ve ibadetler insanı sürekli daha ahlaklı olmaya yönlendirir.
Toplumda paylaşma ve yardımseverlik zekât sayesinde artabilir.

Gelin tanış olalım
İşi kolay kılalım

Sevelim, sevilelim

Dünya kimseye kalmaz

Bu dizelerden aşağıdaki değerlerden hangisi çıkarılamaz?

İş birliği
Saygı
Sevgi
Arkadaşlık
Dayanışma

Müslümanların müşriklerle yaptığı ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Bedir savaşı
Hendek savaşı
Uhud savaşı
Mekke’nin fethi
Huneyn savaşı

Aşağıdakilerden hangisi kişinin toplumdaki ekonomik sorumluluklarından biri değildir?
Ticarette dürüst olmak
İhtiyaç sahiplerine yardımcı olmak
Çevre temizliğine dikkat etmek
Hileli mal satmamak
Zekâtını düzenli olarak vermek

‘‘Mü’minler birbirini sevmede, birbirlerine merhamette, birbirlerine şefkatte bir bedene benzer. Bedende bir organ rahatsız olsa diğer organlar uykusuz kalır, rahatsız olur ve hemen onun yardımına koşarlar.’’
Yukarıdaki hadiste mü’minlerin hangi özelliğine değinilmemiştir?

Birbirlerini sevmeleri
Şefkatli davranmaları
Sabırlı olmaları
Birlikte hareket etmeleri
Yardımsever olmaları

Aşağıdakilerden hangisi evliliğin insana kazandırdıkları arsında yer almaz?
Peygamber Efendimizin (s.a.s.) sünnetini yerine getirmiş olur.
Kişiler iffetlerini korumuş olurlar.
Neslin devamı güvence altına alınmış olur.
İnfakta bulunmuş olurlar.
Anne-baba olma mutluluğunu tadarlar.

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin kabul etmediği evlenme çeşitlerinden biridir?
Gizli nikah
Berdel
Nikah
Kız kaçırma
Nikahsız birliktelik

Sosyal hayat ve onu oluşturan birey hakkında aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
Kişilikli insanlar sosyal hayatta uyum içinde yaşamayı başarırlar.
İnana insanlar, sosyal hayatın akışı içinde değerlerin kaybolmasına izin vermezler.
Sosyal şartlanmalar bireylerin kişiliklerini geliştirir ve en mutlu toplumları oluşturur.
Güçlükler paylaşılarak insan hayatını kolaylaştırır.
Selam vermek insanlar arasındaki ilişkileri iyi yönde etkiler.

Aşağıda verilen aile içi durumlardan hangisi yanlış bir bilgi içermektedir?
Mahrem bilgilerin yakın arkadaşlar ile paylaşılması
Bakmakla yükümlü olduğun kişilerin ihmal edilmemesi
Ev işlerinde erkeğin karısına elinden geldiğince yardımcı olması
Olumsuz bir durumda eşine anlayışlı bir şekilde yaklaşılması
Yapılan bir hatadan dolayı şiddete başvurulmaması

Aşağıdaki sözlerden hangisi aile içi hoşgörü anlayış ve güvenin bozulmasına sebep olur?
Nasılsın, günün nasıl geçti?
Aramızdaki mahremiyeti kimseyle paylaşmadım.
Tamam, senin dediğin olsun.
Eğer oraya gitmezsen en sevdiğin yemeği yaparım, ne dersin?
Bu bayramda da önce annemlere gideceğiz.

* Kendilerine savaş açılan mü’minlere savaşmaları için izin verildi. Çünkü onlar zulme maruz kaldılar. Allah onlara zafer vermeye elbette kadirdir.’’Hac-39
* Sizinle savaşanlarla siz de Allah yolunda savaşın. Fakat haksız yere saldırmayın. Muhakkak ki Allah haddi aşanları sevmez.’’ Bakara-190

Yukarıdaki ayetlere göre savaşın meşru kılındığı durum aşağıdakilerden hangisidir?

İslam’ı yaymak için savaşmak
Müslümana saldırana yardımcı olmak için savaşmak
Zulüm etmek için savaşmak
Toprak elde etmek için savaşmak
Allah (c.c.) ve vatan bütünlüğünü korumak için savaşmak
‘‘ İslam, her şeyden önce barışı tercih eder. Peygamber Efendimizin (s.a.s.) tebliğ hayatı yaklaşık 23 sene sürmüştür. İlk on dört yıl savaşa kesinlikle izin verilmemiştir. Müslümanların meselelerini anlaşarak anlaşarak ve barış yoluyla çözmeleri istenmiştir.’’ Bu bilgiler ışığında barış içerisinde bulunan toplumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
İnsanlar güven ve huzur içerisinde yaşarlar.
Kişinin fikirlerini ifade etmesi zorlaşır.
İbadetler rahatlıkla yerine getirilebilir.
Eğitim kalitesi yükselir.
Ekonomik hayat refah seviyesine ulaşabilir.
www.sorubak.com

Kişinin toplum içindeki sorumlulukları nelerdir? Açıklayınız. (10 puan)

YAZILI SORULARINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İşlem Sonucu:


18 − = 8

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.