Eğitimde Öncü Adres

YKS 12. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem Konuları

Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca, ÖSYM Başkanlığına soru hazırlamada dikkate alması gereken müfredat kapsamını güncelleyen yazıyı göndermesi ile birlikte 2020 YKS sınavına hazırlanan öğrenciler 2020 YKS 12. sınıf 1. dönem konularını merak etmeye başladı.

Açıklamaya göre 12’nci sınıf öğrencileri, 9, 10 ve 11’inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıfın sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar.

Milli Eğitim Bakanlığının açıklaması ile birlikte  12. sınıf Din Kültürü 1. dönem konuları hangileri? şeklinde arama yapmaya başladılar.

YKS 12. sınıf Din Kültürü 1. dönem konuları hangileri?

Bu konuda hazırlanan 12. sınıf Din Kültürü ünitelendirilmiş yıllık planını incelediğimizde karşımıza şu konular çıkıyor.

 • Din-Bilim İlişkisi
 • İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşüncenin Gelişimi
 • İslam Medeniyetinde Öne Çıkan Eğitim Kurumları
 • Müslümanların Bilim Alanında Yaptığı Öncü ve Özgün Çalışmalar
 • Kur’an’dan Mesajlar: Fâtır Suresi 27-28. Ayetler
 • Türklerin Müslüman Olmaları
 • Milletimizin İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler:
  – Ebu Hanife
  – Cafer es-Sadık
  – Maturidi
  – Şafii
  – Eş’ari
  – Ahmet Yesevi
  – Mevlana Celaleddin-i Rumi
  – Ahi Evran
  – Hacı Bektaş-ı Veli
  – Yunus Emre
  – Sarı Saltuk
  – Hacı Bayram-ı Veli
 • Kur’an’dan Mesajlar: Nisâ Suresi 69. Ayet
 • Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu
 • Tasavvufi Düşüncenin Ahlaki Boyutu
 • Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar:
  – Yesevilik
  – Kadirilik
  – Rifailik
  -Mevlevilik
  – Nakşibendilik
  – Alevilik-Bektaşilik
BENZER YAZILAR

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

2 + 3 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.