Eğitimde Öncü Adres

YKS 12. sınıf Coğrafya 1. dönem konuları

Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca, ÖSYM Başkanlığına soru hazırlamada dikkate alması gereken müfredat kapsamını güncelleyen yazıyı göndermesi ile birlikte 2020 YKS sınavına hazırlanan öğrenciler 2020 YKS 12. sınıf 1. dönem konularını merak etmeye başladı.

Açıklamaya göre 12’nci sınıf öğrencileri, 9, 10 ve 11’inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıfın sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar.

Milli Eğitim Bakanlığının açıklaması ile birlikte  12. sınıf Coğrafya 1. dönem konuları hangileri? şeklinde arama yapmaya başladılar.

YKS 12. sınıf Coğrafya 1. dönem konuları hangileri?

Bu konuda hazırlanan 12. sınıf Geometri ünitelendirilmiş yıllık planını incelediğimizde karşımıza şu konular çıkıyor.

 • Doğal Sistemler
  • Ekstrem Doğa Olayları ve Etkileri
  • Gelecekte Doğal Sistemlerde Meydana Gelebilecek Değişimler ve Bu Değişimlerin Canlı Yaşamı Üzerindeki Etkileri
 • Beşeri Sistemler
 • Bir Bölgedeki Baskın Ekonomik Faaliyet Türünün Sosyal ve Kültürel Hayata Olan Etkileri
 • Şehirleşme, Göç ve Sanayileşme Olgularının Birbirleriyle Olan İlişkisi ve Toplumsal Etkileri
 • Nüfus, Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlerde Gelecekte Olabilecek Değişimler
 • Ülkemizdeki İşlevsel Bölgeler ve Özellikleri
 • Türkiye’deki Bölgesel Kalkınma Projeleri ve Etkileri
 • Hizmet Sektörünün Türkiye Ekonomisindeki Yeri
 • Ulaşım Sisteminin Gelişiminde Etkili Olan Faktörler
 • Ulaşım Ağları İle Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlerin
 • İlişkisi
 • Türkiye’deki Ulaşım Sisteminin Gelişimi
 • Dünya Ticaret Merkezleri ve Ağlarının Küresel Ekonomideki Yeri
 • Türkiye’deki Ticaret Merkezlerinin Ticarete Konu Olan Ürünlere ve Akış Yönlerine Etkileri
 • Tarihî Ticaret Yolları ve Türkiye’nin Konumu
 • Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri
 • Türkiye’deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekânla İlişkisi
 • Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri
Abone Ol:

Kimler Neler Demiş?

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.