Eğitimde Öncü Adres

Telif hakkı nedir? Patent nedir?

Telif Hakkı nedir?

Herhangi bir bilgi veya düşünce ürününün kullanılması ve yayılması ile ilgili hakların yasalarla belirli kişilere verilmesine telif hakkı denir.

Telif hakları ihlali 1886 tarihli Bern Sözleşmesi’nden bu yana korsanlık olarak adlandırılmaktadır.

Bu sözleşmeye göre “herhangi bir nesneden yapılan ve kopya niteliğine sahip her tür ürün, eğer hak sahibinin izni olmaksızın üretilmiş ise” korsan ürün olarak nitelendirilmektedir.

Orijinal bir eserin kopyalanması veya kullanılmasına izin verme hakkına denir. Sembolü dir.

Patent nedir?

Sahibinin izni olmadan, başkalarının buluşu üretmesini, kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkının verilmesine patent denir.

Oluşturulan yeni bir eser ya da buluşun patenti veya telif hakkı alınmalıdır. Hangi alanda olursa olsun yeni bir buluş ve yöntem sahibi patent alabilir. Bu belgede ülkemizde “Türk Patent ve Marka Kurumu” tarafından verilmektedir.

Çeşitli kuruluşlar arcılığıyla eserler uluslararası alanda da korunmaktadır. Bu kuruluşlardan birisi de (WIPO) Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü’dür. Bu örgüt uluslararası fikri mülkiyet haklarının korunması, bilgi paylaşımı ve iş birliğine yönelik çalışmlar yapar. Bu kuruluşa Türkiye 1976 yılında üye olmuştur.

Korsan (fikir hırsızlığı): Günümüzde yasal yollar dışında, çoğaltılan, satılan kitap, CD, kaset, bilgisayar yazılımı gibi bandrolsüz ürünlere korsan denir.

Korsan İhbar Hattı: ALO 176– Kültür ve Turizm Bakanlığı İletişim Merkezi

1982 Anayasası (Madde-64) Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun bazı maddeleri:

Madde 8: Bir eserin sahibi, onu meydana getirendir.

Madde 14: Bir eserin yayımlanmasını, yayımlanma zamanını ve tarzını sadece eser sahibi tayin eder.

Madde 15: Eseri, sahibinin adı veya müstear (takma ad) adı ile yahut adsız olarak yayımlama hususunda karar vermek hakkı sadece eser sahibine aittir.

Madde 16: Eser sahibinin izni olmadıkça eserde veyahut eser sahibinin adında kısaltmalar, ekleme ve başka değiştirmeler yapılamaz.

Madde 23: Bir eserin aslını veya çoğaltılmış nüshalarını kiralamak, ödünç vermek, satışa çıkarmak veya diğer yollarla dağıtmak hakkı sadece eser sahibine aittir.

Abone Ol:

Kimler Neler Demiş?

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.