Eğitimde Öncü Adres

Doğal Kaynaklarımız Nelerdir?

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı dogal-kaynaklarimiz.png

Doğal Kaynaklarımız: Topraklarımız

Sanayide (hammadde), tarım ve hayvancılıkta kullanılır.

Hammadde olarak toprak, Seramik, fayans, kiremit, tuğla ve çimento üretiminde kullanılır. Ülkemizin topraklarının % 27,5’i tarım alanıdır. Tarım, verimli toprakların bulunduğu alanlarda yapılır.

Ülkemize hayvan yetiştiriciliği de önemli bir faaliyettir. Makilerin olduğu yerde kıl keçisi, bozkır alanlarda koyun, çayır alanlarda sığır yetiştiriciliği, dut ağacı olan yerlerde ipek böcekçiliği, büyükşehirlerin yaygın olduğu bölgelerde kümes hayvancılığı, çiçekli bitki ve çam ormanları alanında arıcılık yapılır.

Tarımı Destekleyen Kuruluşlar:

 • T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
 • Atatürk Orman Çiftliği, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
 • Toprak Mahsulleri Ofisi
 • Ziraat Bankası
 • Tarım Kredi Kooperatifleri
 • GAP İdaresi Başkanlığı
 • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
 • Ziraat odaları
 • Mesleki örgütler

Tarımda verimi artırmak için devletimiz ve çiftçilerimiz birtakım önlemler almaktadır. Gübreleme, sulama, ilaçlama, tohum ıslah çalışmalarının, pazarlama imkânlarının artırılması ve modern tarım yöntemlerinin uygulanması bu önlemlerdendir. Anız yakılması gibi bilinçsizce yapılan uygulamalar ise toprağa zarar verdiği gibi erozyona da sebep olmaktadır.

Doğal Kaynaklarımız: Sularımız

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde deniz ulaşımı önemlidir. İstanbul ve Çanakkale boğazları Karadeniz ve Akdeniz arasındaki ulaşımı sağlar. İstanbul, İzmir, Mersin, İzmit, İskenderun (Hatay), Ereğli (Zonguldak) limanları ülkemizde en çok ticaret yapılan limanlardır.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Siirt, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Batman, Mardin, Şırnak ve Şanlıurfa olmak üzere 9 ili kapsayan bir projedir. GAP bölgedeki su kaynaklarını özellikle de Fırat ve Dicle Nehirlerini etkili kullanarak sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel gelişmeyi içeren bir bölgesel kalkınma projesidir. Bu proje Cumhuriyet tarihimizin en büyük projeleri arasında yer almaktadır.

Deniz, göl ve akarsularda su ürünleri elde edilir. Balık avcılığı en çok Karadeniz’de yapılır. Ülkemizde su sporları yapılmaktadır. Çoruh Nehri su sporları bakımından uygundur. Denizli, Balıkesir, İzmir, Afyonkarahisar, Ankara illerimizin ilçelerinde sıcak su

kaynakları vardır, kaplıca olarak hastalıkların tedavisinde ve ısınmada kullanılır.

Ülkemizde en fazla güneşi gören, (güneşlenme) süresi Akdeniz’dedir. Deniz turizmi, Akdeniz’de gelişmiştir.

Ülkemizde  akarsulardaki  barajların  üzerinde  hidroelektrik  enerji  üretimi  üretilmektedir.

Ülkemizde hidroelektrik potansiyeli en yüksek bölge Doğu Anadolu Bölgesidir.

Doğal Kaynaklarımız: Madenlerimiz

Türkiye maden üretiminde 132 ülke arasında 28. sırada, üretilen maden çeşitliliğinde ise 10. sıradadır. Dünyada ticareti yapılan 90 çeşit madenden 77’si Türkiye’de bulunmaktadır. Ülkemizde çıkarılan demir, krom, bakır, boksit gibi madenler ülke sanayimizde önemli yere sahiptir.

Ülkemizde maden ve taş ocakları kaynaklarını aramak, bulmak ve işletmeye uygun olup olmadığını tespit etmek amacıyla 1935’te Mustafa Kemal Atatürk’ün girişimleriyle Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA) kurulmuştur.

Yeraltı kaynakları sanayide ve enerji üretiminde kullanılırlar. Taş kömürü, linyit, petrol, doğalgaz, enerji üretiminde hammadde olarak kullanıldığı için enerji kaynağı olarak da adlandırılır.

Dünyada en çok Bor madeni ülkemizdedir, dünyada 1. Sıradadır.

Doğal Kaynaklarımız: Ormanlarımız

Ülkemizde faaliyet gösteren Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) erozyonla mücadele etmektedir

Ülkemizin % 27’si ormandır. En fazla orman Karadeniz Bölgesindedir. En az orman Güneydoğu Anadolu Bölgesindedir.

Ormanlardan yakacak, kereste (mobilya), ilaç, gıda, kozmetik, arıcılık, kağıt sanayinde yararlanılır. 

Ormanların Faydaları:

 • Sel, erozyon ve heyelanı önler.
 • Canlılar için oksijen sağlar.
 • İklimi dengeleyerek aşırı ısınma ve soğumayı önler.
 • Hava kirliliğini önler.
 • Milli Park, dinlenme ve eğlenme yeridir.

BİLGİ NOTU: Orman yangınlarının en çok olduğu bölgeler Akdeniz ve Ege Bölgeleridir.

Doğal Kaynaklarımız: Turizm

Doğal ve tarihî değerler bakımından oldukça zengin olan ülkemiz yabancı turist sayısı bakımından dünyada 6. sırada bulunmaktadır. Sağladığı gelirler sebebiyle turizme ülkemizde “bacasız sanayi” denilmiştir.

Ülkemizde güneşlenme süresi oldukça fazla olan ve sahillerinin güzelliği göze çarpan Akdeniz ve Ege kıyıları ülkemizin en çok turist çeken kıyıları olmuştur. Yine Pamukkale travertenleri dünyada eşine rastlanılmayacak güzellikte bir turizm merkezidir. Kapadokya doğal güzelliği ve tarihî dokusuyla dünyanın dikkatini çeken turizm alanları içerisinde yer almıştır. Bölgede bulunan peribacaları, mağara evler, taş yapılar, yer altı şehirleri ve müzeler yılda milyonlarca yerli yabancı turisti çekmektedir.

Turizm kaynaklarını doğal turizm kaynakları ve beşerî turizm kaynakları olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. Doğal turizm kaynakları doğal etkenlerle oluşan kaynaklardır. Bu kaynaklar görsel güzelliği, sağlığa etkisi, dinlendirme gibi özellikleriyle ilgi çeken varlıklardır. Beşerî turizm kaynakları ise insan yapımı ya da insanın doğayı düzenlemesiyle oluşmuş kaynaklardır. Genellikle tarihî değeri olan bu kaynaklar insanların merak duygularını gidermektedir.

Doğal Kaynaklarımız
Abone Ol:

Kimler Neler Demiş?

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.