Konya İsyanı

            Konya Valisi Cemal Bey’in zamaninda hazirlanan kötü ortam, Bozkir ayaklanmasinin bastirilmasina ragmen yok edilememisti. Anadolu’nun yüzyillardir dini ve geleneksel baglariyla Padisah’a bagli yasamis olan halki, M. Kemal Pasa’nin yeni bir savas getiren “Ulusal irade” sine baglanmadi. Büyük devletlerin kuvveti karsisinda durulamayacagi, bu sebeple direnmenin yarardan çok zarar getirecegi görüsü üstündü. Yunan ordusunun Anadolu’yu da … Devamını oku…

Afyonkarahisar’da Çopur Musa İsyanı

        Bu ayaklanmaların cereyan ettiği sırada Afyonkarahisar’da Çopur Musa başkaldırarak, askerleri firara teşvik ediyordu. Çopur Musa, başına topladığı serzügeşçilerle beraber, Çivril’i basmağa muvaffak oldu ise de, millî kuvvetlerin karşısında mağlup olmuş ve Yunan ordusuna sığınmak zorunda kalmıştır.

Yenihan,Yozgat ve Boğazlıyan İsyanları

            Yozgat’ta Çapanoğulları, Zile’de Aynacıoğulları tarafından idare edilen isyanlar 1919-1920 yıllarında devam ederek genişçe bir bölgeyi içine aldı. Asiler,Tokat’ı, Zile’yi ve Boğazlıyan’ı işgal ettiler. Milli Hükümet, bu isyanları en kritik bir anda büyük kuvvetler göndererek bastırmak zorunda kaldı.

Düzce-Hendek ve Adapazarı İsyanları

            13 Nisan 1920’de İstanbul Hükümetinin körüklemesi ile başgösteren isyan Bolu, Hendek ve Adapazarı’nda başladı. 5000 silahlı asinin katıldığı bu isyan, milli kuvvetleri 3 ay süre ile meşgul etmiş ve 24. Tümen komutanı Mahmut Bey ilei kurmay heyetinin şehit olmasına ve aynı tümenin tam mevcudu ile pusuya düşürülerek esir olmasına sebep olmuştur. Ancak Ali Fuat … Devamını oku…

Kuvay-i İnzibatiye Ayaklanması

        İstanbul Hükümeti, Geyve civarındaki milli kuvvetleri vurmak için, İngilizler’ in de silah yardımı ile 18 Nisan 1920 tarihli bir kararname ile “Kuvay-i İnzibatiye” adlı bir teşkilat kurmuştu. Önce Süleyman Şefik Paşa ve daha sonra Suphi Paşa’nın kumanda ettiği Kuvay-i İnzibatiye, diğer adıyla Hilafet Ordusu, Anzavur Ahmet ile de işbirliği yaparak Sakarya’ nın doğusundan ve … Devamını oku…

Anzavur İsyanı

        Alaylı bir jandarma subayı iken, saray tarafından kendisine paşalık verilen Ahmet Anzavur, padişahtan ve İtilaf Devletleri’nden direktif ve yardım almış, Kuvay-i Muhammediye adı ile birlikler teşkil ederek milli kuvvetlere karşı çıkmıştır.             Birinci Anzavur İsyanı; 1 Ekim 1919’da Manyas,Susurluk,Gönen ve Ulubat dolaylarında başlamış, ancak milli kuvvetlerin gönderilmesi ile 25 Kasım 1919’da bastırılabilmişti. Aynı bölgelerde … Devamını oku…