Yenihan,Yozgat ve Boğazlıyan İsyanları

            Yozgat’ta Çapanoğulları, Zile’de Aynacıoğulları tarafından idare edilen isyanlar 1919-1920 yıllarında devam ederek genişçe bir bölgeyi içine aldı. Asiler,Tokat’ı, Zile’yi ve Boğazlıyan’ı işgal ettiler. Milli Hükümet, bu isyanları en kritik bir anda büyük kuvvetler göndererek bastırmak zorunda kaldı.