Tarhuncu Ahmet Paşa Islahatları

IV. Mehmet zamanında sadrazam oldu. Tarhuncu Ahmet Paşa’nın ıslahatları şunlardır: 1- Hazineye borcu olan kişilerden bu borçları tahsil etti. 2- Bütçe açığının saray masraflarının çokluğundan ve lüzumsuz harcamalardan kaynaklandığını görerek bunları azaltmaya çalıştı. 3-...