Pekiştirme Bağlaçları

  “bile, de, hem de, dahi, üstelik, hatta, ayrıca, bundan başka” Bu bağlaçlardan bazıları bazı durumlarda birbirlerinin yerine kullanılabilirler.   ]“bile” kullanılan bir cümle daha önce kullanılmış bir cümlenin ya devamıdır ya da devamı...