İse bağlacı

“ise”   Karşılaştırma ilgisi kurar, karşıtlığı güçlendirir.   Yağmur yağıyor, evim ise çok uzakta.           (bağlaç) Adam konuşuyor, çocuksa hep susuyordu.      (bağlaç)   Ek-fiilin şart çekimiyle karıştırılabilir.   Çocuk başarılıysa sınıfını geçer. (ek-fiilin şartı)

Pekiştirme Bağlaçları

  “bile, de, hem de, dahi, üstelik, hatta, ayrıca, bundan başka” Bu bağlaçlardan bazıları bazı durumlarda birbirlerinin yerine kullanılabilirler.   ]“bile” kullanılan bir cümle daha önce kullanılmış bir cümlenin ya devamıdır ya da devamı gibi görünür. Bunu sen bile başarabilirsin. Bağırsan bile duymaz. Tembel adam, olur, demiş. Demiş ama yerinden bile kalkmamış. Hatta parasını bile … Devamını oku…

Gerekçe Bağlaçları

  “çünkü” “Şundan dolayı, şu sebeple” anlamlarına gelir. Neden bildirir. Eve gittim, çünkü babam çağırmıştı. Otobüse yetişemedik; çünkü evden geç çıkmıştık. “madem(ki)” Madem gelecektin, haber verseydin. “zira” “çünkü” anlamında kullanılır.   Allah’a sığın şahs-ı halîmin gazabından Zira yumuşak huylu atın çiftesi pektir “yoksa” Ver diyorum, yoksa yersin dayağı.   “nasıl ki” Acele etmez, ağırdan alır; … Devamını oku…

Karşıtlık Bağlaçları

  “ama, fakat, lâkin, yalnız, ancak, ne var ki, ne yazık ki” “ama, fakat, lâkin” aynı anlamlı bağlaçlardır. “yalnız, ancak, ne var ki, ne yazık ki” de bunlara yakın bağlaçlardır. ]“ama, fakat, lâkin, yalnız, ancak, ne var ki, ne yazık ki” bağlaçları, aralarında zıtlık bulunan iki ayrı ifadeyi, cümleyi birbirine bağlar.   Çok tembeldi, ama … Devamını oku…

Eşdeğerlik Bağlaçları

“ya da, veya, yahut, veyahut” Aynı değerde olup da birinin tercih edilmesi gereken iki seçenek arasında kullanılırlar.   Biriniz gideceksiniz: Sen ya da kardeşin. Bisiklet veya motosiklet alacağım. Sen, ben veya başkası… Sen olmasan yahut (veyahut) seni görmesem dayanamam.   c. Karşılaştırma Bağlaçları “ya….ya” İki seçenek sunulduğunda kullanılır. Bunlar birbirinin zıttı olabilir. Biri yapılmadığında diğerinin … Devamını oku…

Sıralama Bağlaçları

“ve” Cümleleri, anlam ve görev bakımından benzer veya aynı olan kelimeleri, sözleri ve öğeleri birbirine bağlar.   Duygu ve düşünce bir olmalıdır.                                      özneleri Köyünü, yaşlı dedesini ve ninesini özlemişti.           nesneleri Şiir ve roman okuma alışkanlığı edinin.                   nesneleri Bana baktı ve güldü.                                              cümleleri Anlatılanları dinliyor ve çocuğa hak veriyordu.        cümleleri Aylarca … Devamını oku…

Bağlaç nedir? Bağlaç Örnekleri

Tanım:Tek başına anlamı olmayan, anlamca birbiriyle ilgili cümleleri veya cümlede görevdeş sözcük ve söz öbeklerini bağlamaya yarayan kelimelere bağlaç denir.. Özellikleri ]Edatlardan farkı, zaten var olan anlam ilgilerine dayanarak bağ kurmasıdır. Edatlar ise yeni anlam ilgileri  kurarlar. ]Bağlaçların yerine noktalama işaretleri kullanılabilir. ]Bağlaçlar cümleden çıkarılınca anlam bozulmaz, ama daralabilir. Bağlaçlar (ile hariç) önceki ve sonraki … Devamını oku…

Bağlaç

BAĞLAÇLAR   Cümleleri veya aynı görevdeki sözcükleri birbirine bağlayarak aralarında anlam ilgisi kuran sözcüklere denir.       “İLE” – “VE” BAĞLAÇLARI       Aynı görevdeki sözcükleri birbirine bağlar.       —Evin ve bahçenin kapısı açıktı.(Tamlayan)   —Bu radyo Adana’da ve Mersin’de yayın yapıyor.(D.T)   —Akşam arkadaşıma gideceğim ve her şeyi anlatacağım.   … Devamını oku…