Yabancı Okullar Meselesi

*Lozan Antlaşmasına göre Türkiye’deki yabancı okullar ,Türk devletinin kanunlarına göre yönetilecekti. *Türk Hükümeti bir yönetmelik hazırlayarak yabancı okullarda tarih ve coğrafya lerinin Türkçe olarak ve Türk öğretmenler tarafından okutulmasını kabul etti.(1926)Ancak yabancı okullar buna uymak istemedi ,papalık ve Fransa da bunu reddetti.Türkiye de buna uymayan okulları kapattı,Fransa da daha ileri gitmedi.

Musul Sorunu

Mısak ı Milli sınırları içinde olan Musul 3 .kasım 1928’de İngilizler tarafından işgal edilmişti. ***Musul,Mondros’tan sonra işgal edilen ilk Türk toprağıdır. Lozan görüşmelerinden sonra Türk tarafı Musul ve Süleymaniye halkının Türk olmasından dolayı Türk topraklarına katılması gerektiğini savunurken İngiltere buna şiddetle karşı çıktı.Konu Lozan’dan 9 ay sonra çözüme kavuşmazsa Milletler Cemiyetine kalacaktı.1924 ‘te ilk kez … Devamını oku…

Şeyh Sait İsyanı’nın Sebepleri

1. Saltanat ve Hilafetin kaldırılmasına ,yapılamaya başlayan inkılaplara duyulan tepki. 2. İngilizlerin Musul Meselesini kendi lehlerine çözmek ve Doğu Anadolu’da bir Kürt devleti kurmak için halkı kışkırtması 3. Terakkiperver cumhuriyet fırkasının halk üzerindeki etkisi 4. Dini çıkarlarına alet edenlerin cahil halkı kolayca kandırmaları . Ergani’nin Piran şehrinde başlayan (13 Şubat 1925),Şeyh Sait tarafından başlatılan isyan … Devamını oku…

Lozan Barış Antlaşması’nın Hükümleri

1. Kapitülasyonlar:Her türlü kapitülasyonlar bütün sonuçlarıyla kaldırılmıştır.(Türk tarafının istediği şekilde halledilen tek konu) 2. Dış Borçlar:İlk dış borcu 1854’te Kırım Savaşı esnasında İngiltere ve Fransa’dan almıştı ve o günden bu güne çokça artmıştı.Dış borçlar, Osmanlı Devletinin parçalanmasıyla ayrılan devletler arasında paylaştırıldı.kendine düşen payı da taksitler halinde ve Frank veya Türk parasıyla ödemeyi kabul etti (1954 … Devamını oku…