Tagged: hicri takvim

Türklerin Kullandıkları Takvimler ve Özellikleri

Türklerin Kullandıkları Takvimler ve Özellikleri

1- 12 Hayvanlı Türk Takvimi: Türklerin kullandığı en eski takvimdir. Güneş yılını esas alır. 12 yılda bir devir yapar. Bu takvimde her yıl bir hayvan adıyla anılıyordu. Günümüzde Çin, Tibet ve Sibirya’da kullanılmak-tadır. 2. Celâlî...

Takvimin Ortaya Çıkışı ve Tanımı

Takvimin Ortaya Çıkışı ve Tanımı

Takvim: Zamanı günlere, aylara, yıllara bölme metodudur. İnsanlar zamanı ölçerken ölçü aracı olarak güneşi ve ay’ı kullanmışlardır. Güneşi kullananlar dünyanın güneş etrafında bir tam dönüşünü esas almışlardır (365 gün 6 saat). Bu şekilde güneşe...