Tagged: 12 hayvanlı takvim

Türklerin Kullandıkları Takvimler ve Özellikleri 0

Türklerin Kullandıkları Takvimler ve Özellikleri

1- 12 Hayvanlı Türk Takvimi: Türklerin kullandığı en eski takvimdir. Güneş yılını esas alır. 12 yılda bir devir yapar. Bu takvimde her yıl bir hayvan adıyla anılıyordu. Günümüzde Çin, Tibet ve Sibirya’da kullanılmak-tadır. 2. Celâlî...