geciktirici veto , güçleştirici veto nedir?

güçleştirici veto : cumhur başkanı veto ettiği yasa meclise gönderdiğinde tekrar üye sayısının 3/2 çoğunluğuyla kabul edilmesi gerekir ve 3/ ile kabul edilirse tekrar cumhurbaşkanına gönderilir. geciktirici veto : nitelikli çoğunluk aranmaz.yani cumhurbaşkanı tekrar gönderdiğinde ilk yasalaştığında aldığı oyu mecliste tekrar alması yeterli. burada baz olarak anayasada öngörülen çoğunluk yeterlidir.