Hayvansal Dokuların Görevleri Nelerdir?

Bitkilerin dışında kalan canlı grubu genel olarak hayvanlar adını alır. Hayvansal Dokuların Görevleri 1-Vücudun dış örtüsünü (deri) ve organların iç yüzeyini örten zarı oluşturur. 2-Deri ve iç organları korur. 3-Salgı yapar. 4-Duyuları algılar. 5-Vücuda desteklik sağlar. 6-Vücudun savunmasını gerçekleştirir. 7-Besinlerin emilmesini sağlar. 8-Kan ile hücreler arasında. Madde alış verişini sağlar. 9-Kan damarları ve sinirlerin vücudun … Devamını oku…

Hayvansal Dokular

Hayvansal dokuları aşağıdaki gibi gruplandırabiliriz. EPİTEL DOKU : 1-Örtü epiteli 2-Bez epiteli 3-Duyu epiteli BAĞ VE DESTEK DOKU : 1-Temel bağ doku 2-Kıkırdak doku 3-Kemik doku 4-Yağ doku 5-Kan doku KAS DOKU : 1-Düz kas 2-Çizgili kas 3-Kalp kası SİNİR DOKU: 1-Duyu nöronları 2-Motor nöronları 3-Ara nöronlar A- EPİTEL DOKU: Vücudu dışardan ve içerden örten … Devamını oku…

Doku Nedir ?

Hücrenin keşfinden sonra bilim adamları hücreler üzerindeki araştırmalarını arttırdılar ve aynı yapıya sahip hücrelerin aynı görevi yaptıklarını fark ettiler.Bu bilgiler ışığında ; Şekil ve yapı bakımından benzer olan aynı görevleri yapan hücrelerin meydana getirdiği topluluğa doku denir.Dokuları inceleyen bilim dalına Histoloji denir. Dokular ikiye ayrılır: 1.Bitkisel dokular 2.Hayvansal dokular Bitkilerin yapısında bulunan dokulara bitkisel doku, … Devamını oku…

Dokuların Hücre Yapıları Farklı mıdır?

Hayvansal dokuları oluşturan hücreler, görevleriyle uyumlu bir yapıya sahiptir. Örneğin; kas hücreleri kasılıp gevşeyebilen uzun ve ince hücrelerden oluşmuştur. Kasların kasılıp gevşemesi, hareket etmemizi sağlar. Kasların hareketi sırasında kas hücreleri fazla enerji tüketir. Bu nedenle kas hücrelerinde mitokondri sayısı diğer dokuları oluşturan hücrelere oranla daha fazladır. Sinir dokusu hücreleri ise çok uzun yapılı olup mesajların … Devamını oku…

Bitkisel Dokular

Sürgen (Meristem) Doku: Bitkilerde bölünme yeteneği sürekli olan dokudur. Sürekli bölünerek değişmez dokuları oluşturur.Bu doku bitkinin uzamasını ve kalınlaşmasını sağlar. Birincil Meristem : Kök gövde ve dal uçlarında bulunur.Boyuna büyümeyi sağlar. İkincil meristem(Kambiyum) : Bu doku değişmez doku hücrelerinin bölünme yeteneği kazanmasıyla gelişir. Bitkinin enine kalınlaşmasını sağlar. Değişmez dokular: Birincil ve ikincil meristem doku hücrelerinin … Devamını oku…

Doku,çeşitleri ve görevleri

Doku: Yapıları ve görevleri aynı olan hücre topluluklarıdır. Hayvansal ve bitkisel dokular olarak ikiye ayrılır. Hayvansal Dokular: Epitel, bağ ve destek, kas, sinir doku olmak üzere 4 çeşittir. 1.Epitel Doku: Vücudun dışını saran, iç organların yapısına katılan, ara maddesi çok az olan, kan damarı taşımayan dokudur. 3`e ayrılır. a-Örtü Epiteli: Vücudun iç ve dış yüzeyini … Devamını oku…