Bir kültürün diğerinden etkilenmesi nasıl olur?

Bir milletin, başka bir milletin kültüründen etkilenmesinin nedenlerini sıralayacak olursak Coğrafi yakınlık etkili olur. İki millet arasında ticari ve ekonomik ilişkiler var­dır. İki millet arasındaki din ve inanç bağları da kültür etkilenmesine neden olur. Etnik bakımdan yakınlık Milletlerden biri daha modern bir seviyededir.  

Dil Kültür İlişkisi

Kültürün çeşitli tanımları yapılmaktadır. En genel anlamıyla kültür bir toplumun maddi ve manevi alanda ortaya koyduğu tüm eserlerdir. Toplumların yaşam biçimleri, gelenek-görenekleri kullandıkları araç gereçleri, inançları, dili, sanat anlayışı vb. kültürü oluşturur. Toplumlar yüzyıllar boyu maddi ve manevi alanda çok değerli eserler üretmişlerdir. Bu eserler gelecek kuşaklara dil sayesinde aktarılır. Örneğin İslâmiyet’ten önceki döneme ait … Devamını oku…