Anayasanın Değiştirilmesi ve Halk Oylamasına Katılma Durumları

Anayasanın değiştirilmesi, seçimlere ve halkoylamasına katılma – Anayasanın değiştirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi  üye tamsayısının en az üçte biri tarafından yazıyla teklif edilebilir. – Anayasanın değiştirilmesi  hakkındaki teklifler Genel Kurulda iki defa görüşülür. – Değiştirme  teklifinin kabulü Meclisin üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun gizli oyuyla mümkündür. – Cumhurbaşkanı   Anayasa    değişikliklerine ilişkin kanunları, bir … Devamını oku…