Anayasa Mahkemesi Kimleri Yüce Divan Sıfatıyla Yargılar?

Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu üyeleri, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyeleri, Başsavcıları, Cumhuriyet Başsavcıvekili, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyeleri görevleriyle ilgili işledikleri suçlardan dolayı Yüce Divan tarafından yargılanırlar. Bu yargılamayı Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi yapar.