Atatürk’ün Laiklik İlkesinin Açıklanması

*Devlet düzeni ve hukuk kurallarının dine değil, akıl ve bilime dayandırılmasıdır. *Devlet yönetiminin milli egemenlik ilkesi ile çağdaş bilimin ışığında yürütülmesidir. *Atatürk’ün laiklik ilkesi,vatandaşın din,vicdan,ibadet özgürlüğünün sağlamak ve korumak esasına dayanır. Anahtar Kelimeleri:  Din ve Devlet işlerinin ayrılması,  Akılcılık ve Bilimsellik,  Din ve vicdan özgürlüğü,  Çağdaşlaşma. Uyarı:  Laiklik ilkesi doğrultusunda, *  Saltanatın kaldırılması *   Halifeliğin … Devamını oku…