(1908-1918) 2. Meşrutiyet Dönemi

·  Meşrutiyet, hükümdar ile birlikte bir meclisin ülke yönetiminde bulunmasıdır. ·  Osmanlı Devleti’nde I. Meşruiyet, 23 Aralık 1876’da Jön Türklerin baskısıyla II. Abdülhamit tarafından ilan edilmişti. ·  İlk Osmanlı Mebusan Meclisi 20 Mart 1877’de açıldı. ·  İlk Osmanlı anayasası, Kanun-i Esâsî yürürlüğe girdi. ·  I. Meşruiyet Dönemi, fazla uzun sürmedi. ·  1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nın çıkması … Devamını oku…