lise 4 Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi 2.dönem 2.yazılı soruları 2014 2015

Adı : 2014-2015
………………………….. Lisesi 12/A

Soyadı : Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi
No : II. Dönem II. Yazılı Sınavı

S.1)TİKA(Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı)’nın kurulduğu yılı ve görevlerinden dört madde yazınız.

S.2)15 Temmuz 1974’te Kıbrıs’ta Makarios’u devirip “Kıbrıs Elen Cumhuriyeti’ni “ kuran ve adayı Yunanistan’a bağlamaya çalışan hareketin lideri kimdir?
A)N.Sampson
B)Venizelos
C)Makarios
D)Enosis
E)Papandreu

S.3) Yunanistan ile Türkiye Ege Denizi’ndeki kaçak göçmenler konusunda zaman zaman sıkıntı yaşamaktadır.Bu soruna genel olarak aşağıdakilerden hangi ad verilir?
A)Kıta sahası sorunu
B)Hava sahası sorunu
C)Mülteciler sorunu
D)Silahlanma sorunu
E)Kıbrıs sorunu

S.4) 14 Mayıs 1948’de Ortadoğu’da kurulmasıyla olayların hareketlenmesine yol açan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A)Filistin
B)Mısır
C)Kuveyt
D)Libya
E)İsrail

S.5)Ülkemiz aşağıdaki uluslar arası kuruluşun hangisine üye değildir?
A) NATO
B) İKÖ
C) BALTIK BİRLİĞİ
D) KEİ
E) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

S.6)Fırat ile Dicle nehirlerinin birleşerek denize döküldüğü bereketli topraklara ne ad verilir?
A)Mezopotamya
B)Maveraünnehir
C)Şattü’l- Arap
D)Süveyş Kanalı
E)Panama Kanalı

S.7)Ülkemizde Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Başbakanlığa bağlı olarak hangi yılda kurulmuştur?
A)1995
B)1999
C)2000
D)2001
E)2002

S.8) Avrupa Birliği’ne en son üye olan iki devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A)Romanya-Bulgaristan
B)Romanya-Yunanistan
C)İngiltere-Polonya
D)Macaristan-İtalya
E)İspanya-Litvanya
S.9)Maastrich Antlaşması ile kurulan(1992-AB) ve kötü yönetim ,ayrımcılık ve görevini kötüye kullanılmak gibi halk şikayetlerini inceleyen görevli aşağıdakilerden hangisidir?
A)Müsteşar
B)Müzakereci
C)Tekniker
D)Bürokrat
E)Ombudsman

S.10)Sovyetler Birliği’nin son dönemlerinde Glasnost ve perestroyka gibi şeffaf politikaları uygulayan lider kimdir?
A)Gorbaçov
B)Tito
C)Kruşçev
D)Stalin
E)İvan

S.11)Aşağıdaki ülkelerin hangisinin petrol yönünden zengin olduğu söylenemez?
A)Venezüella
B)Kuveyt
C)İran
D)Bulgaristan
E)Rusya

S.12)”Beyaz Cam” aşağıdakilerden hangisine denir?
A)Lazer
B)Üreteç
C)Transistör
D)Televizyon
E)Radyo

S.13) 1973-1974 yılları arasında enflasyon ve işsizlik oranlarının artmasına yol açan ekonomik bunalımın ortaya çıkmasını hızlandıran enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kömür
B) Doğalgaz
C) Petrol
D) Elektrik
E) Nükleer enerji

S.14)İslam Konferansı Örgütü’nün şu anda genel sekreteri aşağıdakilerden hangisidir?
A)Habip Chatty
B)Hassa El-touhami
C)Azeddine Laraki
D)Amadou Gaye
E)Ekmeleddin İhsanoğlu

S.15) Günümüz dünyasında, siyasi ve sosyal her türlü olayların hızlı ve etkili bir şekilde bütün yeryüzünü etkilemesine ne ad verilir?
A)Üniterleşme
B)Küreselleşme
C)Bölgeselleşme
D)Milliyetçilik
E)Develüasyon

S.16) 1974 Kıbrıs Harekatı’nı Türkiye gerçekleştirirken antlaşmalara dayandığını belirtmiştir.Türkiye’nin antlaşmalardaki hangi özelliğine dayanarak bu harekatı yapmıştır.?
A)Komşu devlet
B)Türk devleti
C)Nato devleti
D)Tarafsız devlet
E)Garantör devlet

S.17) Avrupa Birliği çerçevesindeki kültür,gençlik ve eğitim alanında projelerin finansman ve oluşum süreçlerini planlayan kurumumuz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekonomik Konsey
B)Tema
C)Türkiye İstatistik Kurumu
D)Sosyal Güvenlik Kurumu
E)Ulusal Ajans

S.18) 1995’te Bosna-Hersek’te meydana gelen ünlü katliamın adı nedir?
A)Srebrenica
B)Kosova
C)Piriştina
D)Viyana
E)Riga

S.19)Aşağıdakilerden hangisi Sovyetlerin dağılmasıyla bağımsız olan Türki Cumhuriyetlerden birisi değildir?
A)Kırgızistan
B)Pakistan
C)Azerbaycan
D)Türkmenistan
E)Kazakistan
Not: 1. Soru 10 puan olup diğer sorular 5’şer puan ve süre 45 dk.dır.

www.sorubak.com

Cevaplar
1.soru 1992 yılında kuruldu
2A
3C
4E
5C
6C
7C
8A
9E
10A
11D
12D
13C
14E
15B
16E
17E
18A
19B

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2 + 8 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.