Hukuk Fakültesi için kaç net gerekiyor?

hukuk fakültesi hakkında bilgi, hukuk fakültesi iş alanları, hukuk fakültesi mezunları nerelerde çalışabilir

HUKUK FAKULTESİ

Dünya üzerinde popülaritesini yitirmeyen meslek dalları vardır. Bu mesleklerin toplumsal sorunları çözümü üzerinde çok önemli etkileri vardır. İnsanların rahatsızlıklarını tedavi eden doktorlar ve doktorluk mesleği, toplumu oluşturan bireyleri eğiten öğretmenler ve öğretmenlik mesleği, insanların yaşadıkları hukuksal problemleri çözmek için çaba sarf eden hukukçular ve hukuk alanı.

Hiç şüphesiz hukuk alanında farklı meslek branşları oluşmuştur. Hâkimlik mesleği, savcılık mesleği, avukatlık mesleği ve hukuk müşavirlik mesleği sayabiliriz.

Hâkimlik mesleği nedir?

Hâkimler mahkemelerde karar veren konumunda vazife yaparlar. Devlet bünyesinde vazifeli görevlilerdir. Siyasi konulardan ve siyasetçilerden uzak durmaları verdikleri ve verecekleri kararların tartışılmaması üzerine etkilidir. Kararların, anayasa ve kanun maddelerine dayanarak verirler. Verdikleri kararlarda bağımsızdırlar.

Savcılık Mesleği Nedir?

Savcılar, devlet adına görev yaparlar. Mahkemelerde dava hakkında mütalaalar hazırlarlar. Hâkime verilmesini istediği ceza hakkında ya da karar hakkında devlet adına taleplerini iletirler. Görevi nedeniyle çok şeffaf olması gereklidir.

Avukatlık Mesleği Nedir?

Devlet adına görev yapan avukatlar olsa da bu mesleğin mensupları çoğunlukla bağımsız ve serbest olarak çalışırlar. Avukatların bağlı olduğu meslek birimlerine Baro denilir. Her avukatın bir Baro ’ya kayıtlı olması gerekir. Avukatlar ücret karşılığında vatandaşlara yardımcı olur, hukuksal olarak yol gösterir, dava açar, duruşmalara katılırlar. Siyasi ilişkilerinin olması itibarlarını olumsuz etkilemez.

hukuk fakültesiHukuk Müşavirliği Mesleği Nedir?

Hukuk müşavirliği mesleği avukatlık mesleğine çok yakındır. Ancak avukatlardan farkları duruşmalara katılmazlar. Genellikle hukuksal sözleşmeleri hazırlama ve anlaşma metinleri hazırlama gibi hukuksal alanda destek verirler. Büyük şirketlerin bünyesinde çalışırlar.

Hukuk Fakülteleri Kaç Yıldır?

Ülkemizde hukuk fakülteleri dört yıllık fakültelerdir. İngilizce eğitim veren hukuk fakülteleri ise beş yıllık bir eğitim programı uygulamaktadırlar. Adalet Meslek Yüksek Okulları iki yıllık eğitim veren Meslek Yüksek Okullarıdır. Bu okulu bitirenler yatay geçiş sınavını kazanarak hukuk fakültelerine geçiş yapabiliriler. Bu geçişi yapanlar ortalama iki artı üç toplam beş yıl okuyarak hukuk fakültesini tamamlayabilirler.

Hukuk Fakültesini Kazanmak İçin Kaç Net Gereklidir?

Hukuk Fakülteleri Türkçe Matematik olarak bilinen eşit ağırlıklı TM 2 alanında yüksek puan alınarak kazanılabilir. TM 2 puanının yüksek olması için Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Tarih, Geometri, Türkçe ve Coğrafya derslerinde başarılı olmak gerekir. Türkiye’de devlet ve özel (vakıf) Üniversitesinde olmak üzere çok sayıda hukuk fakültesi vardır. İstanbul Hukuk Fakültesi ve Ankara Hukuk Fakültesi en meşhur ve talep edilen Fakülteleri arasındadır.

Hukuk Fakültesini kazanmak isteyen öğrencinin minimum 395 puan alması gereklidir. 395 puan almak için. Hangi derslerden kaç net yapılması gerektiğine beraberce bakalım.

Ağırlıklı Orta Öğretim Başarı Puanının 0,12 etkili olduğu için diploma puanı çok önemlidir.

OBP’ yi 380 kabul edersek 46 puan gelecektir, geriye 349 puan kalacaktır.

YGS Türkçe 31 net, YGS Matematik 25 net, YGS Sosyal bilimler 26 net, LYS Matematik 35, LYS Edebiyat 35, LYS Coğrafya 15 net ve LYS Geometri 10 net yapılması durumunda Hukuk Fakültesine Yerleşebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İşlem Sonucu:


94 − 90 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.