4.sınıf trafik güvenliği 1.dönem 2.yazılı soruları 2015-2016

Adı-Soyadı: Sınıf – No:

OKUL ADINIZI YAZINIZ 2015 – 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4 / A SINIFI TRAFİK GÜVENLİĞİ 1.DÖNEM 2. YAZILI SINAV SORULARI (TRAFİK BİLGİSİ ÜNİTESİ)
Soru 1. Caddeye oranla daha dar ve kısa olan yola ne denir?

A. Sokak B. Kavşak
C. Mahalle D. Viyadük

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi trafikte karşılaşa-bileceğimiz unsurlardan biri değildir?

A. Trafik Polisi B. Alt Geçit
C. Işıklı trafik cihazı D. Okul

Soru 3. “ Ulaşım türünü seçerken ………………… ve ………………… olmasına dikkat etmeliyiz.”

Cümlesinde noktalı yerlere gelmesi gereken kelime-ler hangi şıkta bir arada verilmiştir?

A. Güvenilir – pahalı B. Güvenilir – ekono-mik
C. Tehlikeli – ekonomik D. Ekonomik- eski

Soru 4. Aşağıdaki ulaşım araçlarından hangisi kara yolu taşıtlarındandır?

A. B.
C. D.

Soru 5. Aşağıdaki ulaşım araçlarından hangisi diğerlerinden hızlıdır?

A. B.
C. D.

Soru 6. Aşağıdaki trafik işaret levhasının anlamı nedir?

A. Yaya Yolu B. Bisiklet Giremez
C. Üst Geçit D. Okul Geçidi

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi deniz yolu araçların-dan biridir?

A. B.

C. D.
Soru 8. Aşağıdaki trafik işaret levhasının anlamı nedir?
A. Yaya Giremez
B. Yaya Geçidi
C. Park Yapılmaz
D. Mecburi Yaya Yo-lu

Soru 9.
Kamyon 1 a Demir yolu
Helikopter 2 b Hava yolu
Gemi 3 c Kara yolu
Tren 4 d Deniz yolu

Yukarıdaki tabloda ulaşım araçları ile ulaşım yol-larının doğru eşleştirmesi hangi seçenekte veril-miştir?

A. 1-a, 2-b, 3-c, 4-d B. 1-b, 2-d, 3-a, 4-c
C. 1-c, 2-b, 3-d, 4-a D. 1-d, 2-b, 3-a, 4-c

Soru 10. Aşağıdaki işaretler levhalarından hangisi bilgilendiricidir?

A. B.

C. D.

Soru 11. Kara yollarında trafik işaret levhalarının ko-nulma amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Sürücülere yolun açık olduğunu bildirmek
B. Düzenli ve güvenli bir trafik ortamı oluşturmak
C. Sürücülerin daha hızlı gitmelerini sağlamak
D. Sürücülerin daha yavaş gitmelerini sağlamak
Soru 12. Aşağıdaki verilen trafik işaret levhala-rından hangisi uyarı anlamı taşır?

A. B.

C. D.

Soru 13. Trafik işaret levhalarının anlamları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Çeşitli konularda sürücü ve yayaları uyarırlar.
B. Silinip kazındıklarında anlamını korurlar.
C. Yol ve trafik hakkında bilgi verirler.
D. Trafiğin düzenlenmesini sağlarlar.

Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi yasakları gös-teren levhalardan biridir?

A. B.

C. D.

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi, karşıdan karşı-ya güvenli geçiş yerlerinden değildir?

A. Alt geçitlerden
B. Trafik ışığı olan yaya geçitlerinden
C. Yolun her yerinden
D. Üst geçitlerden

Soru 16. (1) Bak, (2) Dur, (3) Dinle,
(4) Geç, (5) Karar ver

Karşıdan karşıya güvenli geçiş için yukarıdakilerin doğru yapılışının sıralanışı hangisidir?

A. 2–1–3–5–4 B. 1–5–3–2–4 C. 3–1–4–2–5 D. 4–5–1–3–2

Soru 17. Yayalar karşıdan karşıya geçerken ilk önce ne yapmalıdır?

A. Hızlı adımla geçmelidir. B. Önce sola bakmalıdır.
C. Önce sağa bakmalıdır. D. Koşarak geçmelidir.

Soru 18. Aşağıdaki trafik levhasının anlamı aşağıdakiler-den hangisidir?

A. Bisiklet girebilir
B. Bisiklet park yeri
C. Bisiklet giremez
D. Bisiklet satış yeri

Soru 19.

A )

Yukarıdaki trafik işaret ve levhalarının, şekilleri-nin anlamlarına göre doğru sıralanışı hangi seçe-nekte verilmiştir?

A. Bilgilendirir – yasaklar – uyarır
B. Uyarır – bilgilendirir – yasaklar
C. Yasaklar – bilgilendirir – uyarır
D. Yasaklar – uyarır – bilgilendirir

Soru 20. Aşağıdaki levhaları anlamları ile eşleştiriniz?
Levhaların altlarına uygun olan sayıyı yazınız.

Yaya Geçidi (1),
Kontrolsüz Demir Yolu Geçidi (2) ,
Hastane levhası (3) ,
Bisiklet Giremez (4),
Okul Geçidi (5)

( ) ( ) ( )

( ) ( )
Not: Her soru 5 puandır.

Başarılar dilerim.

HAZIRLAYAN
AD VE SOYAD
YAZINIZ
OLAY TAMAMDIR
YAZDIR KULLAN

@ by Hür–MAN
4/A Sınıf Öğret.

CEVAP ANAHTARI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A D B C A D C D C D B A B A C A B C D

Soru 20. ( 4 ) ( 2 ) ( 3 )

( 1 ) ( 5 )
www.sorubak.com

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Yorum yapın

İşlem Sonucu:


62 + = 68

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.