9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Konuları 2021-2022

9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Ünite ve Kazanımlar

Bilgi ve İnanç
9.1.1. İslam’da bilginin kaynaklarını açıklar.
9.1.2. İslam inancında imanın mahiyetini araştırır.
9.1.3. İsrâ suresi 36. ayet ile Mülk suresi 23. ayetlerinde verilen mesajları değerlendirir.

Din ve İslam
9.2.1. Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır.
9.2.2. İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar.
9.2.3. İman ve İslam kavramları arasındaki ilişkiyi fark eder.
9.2.4. İslam’ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder.
9.2.5. Nisâ suresi 136. ayette verilen mesajları değerlendirir.

İslam ve İbadet
9.3.1. İslam’da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar.
9.3.2. İslam’da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder.
9.3.3. İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır.
9.3.4. İslam’da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir.
9.3.5. İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar.
9.3.6. Bakara suresi 177. ayette verilen mesajları değerlendirir.

Gençlik ve Değerler
9.4.1. Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder.
9.4.2. Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır.
9.4.3. Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir.
9.4.4. İsrâ suresi 23-29. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.

Gönül Coğrafyamız
9.5.1. İslam medeniyeti kavramını izah eder.
9.5.2. İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder.
9.5.3. Hucurât suresi 13. ayette verilen mesajları değerlendirir.

Yorum yapın

İşlem Sonucu:


+ 59 = 60

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.