9. Sınıf Fizik Konuları 2021-2022

9. Sınıf Fizik Ünite ve Kazanımlar

Fizik Bilimine Giriş

9.1.1.1.- Evrendeki olayların anlaşılmasında fizik biliminin önemini açıklar
9.1.2.1.- Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir
9.1.3.1.- Fiziksel nicelikleri sınıflandırır
9.1.4.1.- Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemini açıklar
Madde ve Özellikleri
9.2.1.1.- Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar
9.2.1.2.- Günlük hayatta saf maddelerin ve karışımların özkütlelerinden faydalanılan durumlara örnekler verir
9.2.2.1.- Dayanıklılık kavramını açıklar
9.2.3.1.- Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar

Hareket ve Kuvvet

9.3.1.6.- Bir cismin hareketini farklı referans noktalarına göre açıklar
9.3.1.1.- Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır.
9.3.1.2.- Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir
9.3.1.3.- Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir
9.3.1.4.- Ortalama hız kavramını açıklar
9.3.1.5.- İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir
9.3.2.1.- Kuvvet kavramını örneklerle açıklar
9.3.3.1.- Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar
9.3.3.2.- Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar
9.3.3.3.- Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar.
9.3.4.1.- Sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder

Enerji

9.4.1.1.- İş, enerji ve güç kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirir
9.4.1.2.- Mekanik iş ve mekanik güç ile ilgili hesaplamalar yapar
9.4.2.1.- Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.
9.4.3.1.- Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar
9.4.3.2.- Canlıların besinlerden kazandıkları enerji ile günlük aktiviteler için harcadıkları enerjiyi karşılaştırır.
9.4.4.1.- Verim kavramını açıklar.
9.4.4.2.- Örnek bir sistem veya tasarımın verimini artıracak öneriler geliştirir.
9.4.5.1.- Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarını avantaj ve dezavantajları açısından değerlendirir.

Isı ve Sıcaklık

9.5.1.1.- Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar
9.5.1.2.- Termometre çeşitlerini kullanım amaçları açısından karşılaştırır.
9.5.1.3.- Sıcaklık birimleri ile ilgili hesaplamalar yapar.
9.5.1.4.- Özısı ve ısısığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir.
9.5.1.5.- Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.
9.5.2.1.- Saf maddelerde hâl değişimi için gerekli olan ısı miktarının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.
9.5.3.1.- Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder.
9.5.4.1.- Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar.
9.5.4.2.- Katı maddedeki enerji iletim hızını etkileyen değişkenleri analiz eder
9.5.4.3.- Enerji tasarrufu için yaşam alanlarının yalıtımına yönelik tasarım yapar
9.5.4.4.- Hissedilen ve gerçek sıcaklık arasındaki farkın sebeplerini yorumlar.
9.5.4.5.- Küresel ısınmaya karşı alınacak tedbirlere yönelik proje geliştirir.
9.5.5.1.- Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar.

Elektrostatik

9.6.1.1.- Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar.
9.6.1.2.- Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır.
9.6.1.3.- Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar.
9.6.1.4.- Elektrik alan kavramını açıklar.

Yorum yapın

İşlem Sonucu:


9 + 1 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.