8.sınıf Mustafa Kemal’ in çocukluk dönemi ve öğrenim hayatı açık uçlu deneme

sorubak test çöz, interaktif test çöz, online test çöz, indirmesiz test çöz

2017 -2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ……. ORTAOKULU TC İNKILAP TARİHİ DERSİ AÇIK UÇLU DENEME SINAVI – 1

“Ali Rıza Efendi’nin 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı’nda Asakir-i Milliye Taburu’ndaki geçici subaylığı sırasında kuşandığı kılıç,doğduğu zaman babası tarafından Mustafa’nın beşiğinin başucuna asılmıştır. Mustafa, evde hep bu kılıçla oynamıştır.’’
Yukarıdaki paragrafta anlatılan bu durum Mustafa Kemal’ i en çok hangi alanda kendisini geliştirmesini sağlamıştır? Yazınız.

CEVAP:

“Mustafa Kemal’in dünyaya geldiği günlerde Osmanlı Devleti; siyasi, sosyal ve ekonomik alanda sıkıntılı bir dönemden geçiyordu.Yüz yıllardır sahip olduğu topraklar üzerinde hakimiyetini korumakta ve bu topraklar üzerinde yaşayan toplulukları birarada tutmakta zorlanıyordu.Fransız İhtilali sonrası dünyaya yayılan fikirler çok uluslu Osmanlı Devleti’ni de Balkan topraklarında başlayarak etkilemeye başladı.”
Yukarıdaki paragrafta anlatılan duruma neden olan fikir akımının ne olduğunu

yazınız?

CEVAP:

“Osmanlı Devleti’nin dağılmasını önlemek için 1839’da Tanzimat Fermanı, 1856’da Islahat Fermanı yayımlandı.1876’da Meşrutiyet yönetimine geçildi.Ancak bu önemli demokratik adımlar İmparatorluğun dağılmasını önleyemedi.”
Yukarıdaki paragrafta atılan bu adımlar Osmanlı Devleti’nin dağılmaktan kurtarmaya çalışan hangi fikir akımının sonucunda atılmıştır? Yazınız.

CEVAP:

“İngiltere’de meydana ortaya çıkan Sanayi Devrimi’nin etkileri ve Osmanlı Devleti’nin Avrupa devletlerine tanıdığı ayrıcalıklar(kapitülasyonlar) 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Ekonomisini olumsuz etkiledi.1853-1856 Kırm Savaşı sırasında alınmaya başlayan dış borçlar ödenemedi.”
Yukarıda anlatılan durum sonucunda borçların ödenmesi için açılan kurumun adını yazınız.

CEVAP

Kemal’in Selanik Askeri Rüştiyesi’nde ………………….. dersindeki başarısı öğretmeninin dikkatini çekmişti.Öğretmeni Yüzbaşı Mustafa Efendi birgün: ”Oğlum, seninde ismin Mustafa benimde.Arada bir fark bulunmalı.Bundan sonra senin ismin Mustafa Kemal olsun.” Dedi.
Yukarıdaki paragrafta M.Kemal’in başarısıyla öğretmeninin dikkatini çektiği ders hangisidir?Yazınız.

CEVAP:

“M.Kemal 1896’da Manastır Askeri İdadisi’ne girdi.Burada bazı arkadaşlarından ve öğretmenlerinden çok etkilendi. Onlar sayesinde yeni düşünürler ve yeni fikirleri tanıma fırsatı ”
Özelikle   arkadaşı   Ömer   Naci   Sayesinde hangi  alan/alanlarda       kendini geliştirme fırsatı bulmuştur?Yazınız

CEVAP:

Kemal Manastır Askeri İdadisi öğrencisi olduğu yıllarda özellikkle ömür boyu arkadaşlık yapacağı iyi derecede Fransızca bilen Ali Fethi aracılığıyla Fransız aydınları J.J Rousseau(Russo), Voltaire(Volter) ve Montesquieu’nun (Montesku) eserlerini okumaya başladı.
M.Kemal’in yukarıdaki paragrafta anlatılan aydın ve düşünürlerin eserlerini okumaya başlaması hangi kavramlarla tanışmasına sebep olmuştur?.Yazınız.

CEVAP:

Kemal Manastır Askeri İdadisi öğrencisi olduğu yıllarda matematik, yabancı dil ve hitabetin yanısıra Tarih Öğretmeni Mehmet Tevfik Bey sayesinde tarih.özellikle de Türk Tarihi girdi.
Buna göre M. Kemal’in tarih alanına duyduğu ilgi onun kişilik yapısını hangi yönlerde etkilemiştir ? Yazınız

CEVAP

Kemal 1899’da İstanbul Harp Okulu’na girdi. Harp Okulunda da başarısıyla öğretmenlerinin dikkatini çekti ve sınıf çavuşluğuna seçildi.
Yukardaki paragrafta anlatılan bu durum M. Kemal’in hangi kişisel özelliğinin daha o zamanlarda geliştiğini göstermektedir?Yazınız.

CEVAP

“Orduda üst düzeyde idari kadrolara gelebilmek için Harp Okulundan sonra İstanbul’da bulunan Harp Akademisine devam etmek gerekiyordu.M. Kemal 1902’de Harp Okulunu parlak dereceyle bitiren
Diğer mezunlarla kurmay sınıfına kaldı ve Harp Akademisi’ne girmeyi başardı.11 Ocak 1905’te yetenekli bir subay olarak Harp Akademisi’nden kurmay Yüzbşı olarak mezun oldu. ”

Yukarıda anlatılan bu durum Mustafa Kemal’in hangi kişilik özelliğini gösterir?Yazınız. CEVAP

DOKÜMANI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

38 − 32 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.