5.sınıf Hz.Muhammedin Hayatı 2.dönem 2.yazılı 2013-2014

5.sınıf Hz.Muhammedin Hayatı 2.dönem 2.yazılı 2013-2014
1- Peygamberimiz bir hadisinde baba hakkının önemli olduğunu ve onlara saygıda kusur edilmemesi gerektiğini söylemiştir. Onların evlatlar üzerinde haklarının önemli olduğunu aşağıdaki benzetmelerden hangisini yaparak ifade etmiştir?
a) Cennet çiçeği b) Cennetin orta kapısı
c) Dünya nimeti d) En sevilen kişi

2- Anne babaya sevgi ve saygı konusunda aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Tüm peygamberlerin ortak mesajlarındandır.
b) Allah’ın emridir
c) İlk defa Hz. Muhammed (s.a.) tarafından söylenmiştir.
d) Cennete gitmek için dikkat edilmesi gereken ilkelerden biridir.

3- Peygamberimiz (s.a.), sütannesi Halime’ye “anneciğim!” diye seslenir bir isteği olursa yerine getirirdi. İşlerinde onlara yardımcı olmaya çalışır, küçük yaşına rağmen sütkardeşi Abdullah ile koyun güderdi.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi “Peygamberimiz (s.a.) nasıl bir çocuktu?” sorusunun cevabı olamaz?
a) Temizliğine dikkat eden bir çocuktu.
b) Büyüklerine saygılı bir çocuktu.
c) Çalışkan bir çocuktu.
d) Yardımsever bir çocuktu.

4- Sütanne-babası ve sütkardeşleri, ayrılık zamanı geldiğinde Hz. Muhammed’i (s.a.) annesi Amine’ye vermek istemediler. Israr edip bir süre daha yanlarında kalması için Amine’yi ikna ettiler.
Bu bilgi bize Peygamberimiz’in (s.a.) çocukluğu hakkında nasıl bir fikir veriyor?
a) Sevilen bir çocuktu b) Yakışıklı bir çocuktu
c) Sabırlı bir çocuktu d) Geçimsiz bir çocuktu

5- Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz’in (s.a.) annesi Amine ile ilişkileri konusunda yanlıştır?
a) Annesinin emirlerini yapardı.
b) Annesine karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirirdi.
c) Misafirlikte annesini hiç üzmez, ona hiçbir zorluk çıkarmazdı.
d) Babası akşam işten gelince annesi Amine ile birlikte onu kapıda karşılardı.

6- Aşağıdakilerden hangisi “Peygamberimiz (s.a.) nasıl bir çocuktu?” sorusunun cevabı olamaz?
a) Anlayışlı ve duyarlı bir çocuktu.
b) Yardımsever bir çocuktu.
c) Mızmız ve kavgacı bir çocuktu.
d) Görev ve sorumluluklarını yerine getiren bir çocuktu.

7- Cihada giden askerlere katılma konusunda çok ısrar eden Cahime es-Selemi’ye Peygamber Efendimiz (s.a.) hangi tavsiyede bulunmuştur?
a) Fakiri doyur yetimin başını okşa.
b) Allah seni affetsin. Sen annenin ayağına sarıl, onun yanından ayrılma! Çünkü cennet orada, onun ayakları altındadır.
c) Demek ki sen Müslümanlığı kabul etmene rağmen hâlâ cahilce düşünüyorsun!
d) Merhamet etmeyene merhamet edilmez.

8- Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.) öğretisine göre, insanlar arasından en büyük hakka sahip olanlar kimlerdir?
a) Komşular b) Kardeşler c) Teyze d) Anne-baba

9- Hz. Peygamber (s.a.), cennete gitmenin şartlarından birinin de anne-babaya sevgi, saygı ve iyilik olduğunu bildiği için çocukları uyarır, bu konuda dikkatli davranmaları için onlara öğütler verirdi.
Bu bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimiz’in (s.a.) anne-babaya saygı konusu üzerinde bu kadar çok durmasının bir sebebi olamaaz?
a) Hiç çocuğu olmadığı için.
b) Çocuklara çok değer verdiği için
c) Çocuklara olan merhametinden dolayı
d) Çocukları çok sevdiği için.

10- “Hiçbir evlat, …………….. hakkını ödeyemez. Şayet onu köle olarak bulur ve satın alıp özgürlüğüne kavuşturursa, ancak o zaman ödemiş olur.”
Yukarıdaki hadisi şerifte boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir?
a) annesinin b) babasının c) Amcasının d) hocasının

11- Bir gün Ebu Zer, Bilal-i Habeşi ile tartıştı ve onu, “Kara kadının oğlu!” diyerek aşağıladı. Durum Hz. Peygamber’e (s.a.) haber verilince Hz. Peygamber (s.a.) çok kızdı ve Ebu Zer’e,
— Ey Ebu Zer! Sen Bilal’i, annesinin renginden dolayı ayıplamışsın öyle mi? Demek ki sen Müslümanlığı kabul etmene rağmen hâlâ cahilce düşünüyorsun!” dedi.
Bir anlık öfke ile istemeden ağzından çıkan bu sözden dolayı Ebu Zer çok üzüldü, pişman oldu. Ağlamaya başladı ve kendini yere atarak yüzünü toprağa yapıştırdı. Ardından şöyle dedi:
— Bilal o güzel siyah ayağı ile yanağıma basıp çiğnemedikçe, vallahi yüzümü yerden kaldırmayacağım. Bilal-i Habeşi’den tekrar tekrar özür diledi. Bilal ise, Ebu Zer’i tutup yerden kaldırırdı,
— Bu yüz basılmaya değil, öpülmeye layıktır, diyerek onu bağrına bastı.
Aşağıdaki hadisi şeriflerden hangisi yukarıdaki hadisi şerif ile aynı mesajı içermektedir?
a) Temizlik imanın yarısıdır.
b) Müslüman Müslüman’ın kardeşidir: Ona haksızlık yapmaz. Onu yardımsız bırakmaz. Ona yalan söylemez. Onu hor ve hakir görmez.
c) Çocuk kokusu cennetin kokusundandır.
d) Kişi dostunun dini üzeredir. Bu yüzden her biriniz, kiminle dostluk kurduğuna dikkat etsin.

12- “Üç kimsenin duasının kabul edilmesinde şüphe yoktur: Zulüm ve haksızlığa uğrayan kimsenin duası, yolcunun duası, bir de …………………………………………………… duası.”
Yukarıdaki hadisi şerifte boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
a) hocanın talebesine
b) dedenin torununa
c) anne, babanın çocuklarına
d) komşunun komşusuna

13- “Müslüman kardeşinle tartışmaya girme, onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme.”
Peygamberimiz yukarıdaki hadis-i şerifinden çıkarılacak en doğru sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bir bilgiyi tartışmadan, sorgulamadan kabul etmek gerekir.
b) Şakalaşmak kötü bir şeydir.
c) Hiç kimseye, hiçbir konuda söz vermemeliyiz.
d) Müslüman kardeşimizle ilişkilerimizde dikkatli davranmalıyız.

14- Aşağıdaki hadisi şeriflerden hangisi konu bakımından diğerlerinden farklıdır?
a) Müslüman Müslüman’ın kardeşidir.
b) Sizden biriniz kendisi için sevip arzu ettiği şeyi din kardeşi için de sevip arzu etmedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz.
c) Ey Allah’ın kulları, kardeş olun/kardeşçe yaşayın.
d) Ana-babasına iyilik edene ne mutlu/sonu cennet olsun! Aziz ve Celil olan Allah onun ömrünü artırsın!

15- “Üç geceden fazla küsüp Müslüman kardeşini terk etmesi, bir Müslüman’a helal değildir. Küs olanlar birbirleriyle karşılaştıklarında o da yüz çevirir, bu da yüz çevirir. Oysa bunların hayır¬lısı, ilk önce selam verendir.”
Yukarıdaki hadisi şerife göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Küs olanların birbirleriyle karşılaşmamaya çalışmalıdır.
b) Küs olduğumuz bir kardeşimizle barışmanın yollarını aramalıyız.
c) Küs olduğumuz bir kardeşimizle barışmak için ilk adımı biz atmalıyız.
d) Üç günden fazla küs durmak helal değildir.

16- Aşağıdakilerden hangisi, Peygamber Efendimiz’in (s.a.) insanların birbirleriyle eşit ve kardeş olduğunu anlatan uygulamalarından biri değildir?
a) Hz. Peygamber (s.a.), insanlar arasında ayırım yapmıyor, Suheyb, Habbab, Bilal, Ammar gibi kölelerle, hizmetçilerle ve yoksul, kimsesiz insanlarla oturup kalkıyor, onlara saygıyla yaklaşıyor ve onlara büyük değer veriyordu.
b) Cahiliye Toplumu’nda, asil bir aile çocuğu ile bir köle asla evlenemezdi. Hz. Peygamber (s.a.) asil bir ailenin kızı olan Zeynep binti Cahş ile kölelikten gelme Zeyd b. Harise’yi evlendirdi.
c) Her namaz için yeniden abdest almayı, her abdest sırasında da dişleri fırçalamayı tavsiye etti.
d) Medine’ye hicret ettikten sonra yaptığı “Kardeşlik Anlaşması” ile Mekkeli bir Müslüman’la Medineli bir Müslüman’ı, asilzadeyle köleyi kardeş ilan etti.

17- Peygamberimiz (s.a.), ölümlerinden sonra anne-babaya iyilik etmenin yollarını da göstermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz’in gösterdiği bu yollardan birisi değildir?
a) Onlara hayır duada bulunmak ve onlar için bağışlanma dilemek. Verdikleri sözü, vasiyetlerini yerine getirmek.
b) Arkalarından Mevlidi Şerif okutmak
c) Onların yakın arkadaşlarına güzel davranıp ikramda bulunmak.
d) Annen-baba tarafından gelen akrabalarla bağları koparmamak.

18- Hz. Ebu Bekir’in kızı Esma’nın annesi putperest bir kadındı. Yoksulluktan dolayı geçim sıkıntısı çekiyordu. Kızı Esma’nın evine gelip ondan yardım istedi. Annesi putperest olduğu için Esma, annesini evine alıp, onunla ilgilenmenin doğru bir davranış olup olmayacağından emin değildi. Peygemberimiz’e (s.a.) gitti. O’na, “Ey Allah’ın Resulü! Annem bir putperest, fakat geçim sıkıntısı içinde yanıma geldi. Onunla ilgileneyim mi?” diye sordu. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (s) Esma’ya aşağıdaki cevaplardan hangisini verdi?
a) Yüce Allah, kullarından merhametli ve yufka yürekli olanlara rahmet eder!
b) Allah sizin kalbinizden merhameti söküp almışsa ben ne yapabilirim!
c) Tabi ki ilgilenmelisin, annene güzelce sahip çık.
d) Sen ve malın babana aitsiniz.

19- Peygamberimiz’in (s.a.) çocuk sevgisi, çocuklara verdiği değer ve onlarla dostluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Peygamberimiz (s.a.) yalnızca zengin ve ileri gelenlerin güzel çocuklarını severdi.
b) Peygamber Efendimizin (s.a.) en hassas olduğu çocuklar, yetim ve kimsesiz çocuklardı.
c) Peygamber Efendimizin (s.a.) çocuklara selam vermesi, onlara verdiği değerin bir göstergesidir.
d) Peygamberimiz (s.a.) çocukları, çocuklar da Peygamberimizi (s.a.) çok severdi.

20- “İnsanların size nasıl davranmalarını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın … O halde kendine yapılmasını istemediğin şeyi sen de başkasına yapma … Kendine yapılmasını istediğin şeyi sen de başkasına yap.”
Peygamber Efendimiz’in (s.a.) yukarıdaki öğretilerine göre davranan bir toplumda aşağıdakilerden hangisi yaşanır?
a) Dostluk ve kardeşlik b) Adalet ve güven
c) Huzur ve mutluluk d) Hepsi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 81 = 89

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.