4.sınıflar türkçe 2.dönem 2.yazılı soruları 2015-2016

……………………… İLKOKULU
TÜRKÇE DERSİ 2. DÖNEM 2.SINAV

Adı-Soyadı: ……………………………………….

Bir varmış, bir yokmuş. Bundan çok uzun zaman önce kendini çok çirkin sanan bir karga varmış.
Günün birinde tavus kuşlarının dökülen renkli tüylerini bulmuş. Kendi kara tüylerinin arasına o renkli tüyleri sıkıştırmış. Kanatlarını gere gere arkadaşlarının içinde dolaşmaya başlamış. Kendini Tavus kuşu gibi gösteren şaşkın kargaya diğer kargalar çok kızmış.
Karga, doğruca tavus kuşlarının yanına gitmiş. Tavus kuşları aralarına bir yabancının girdiğini görüp onu gagalamış, tüylerini yolmuşlar. Karga gözü morarmış, tüyleri yolunmuş halde eski arkadaşlarının yanına dönmüş. Ne küçümsediği eski arkadaşları ne de özenti duyduğu tavus kuşları onu aralarına alıyormuş.
Eski bir dostu, kargaya acıyarak şu öğüdü vermiş :
– Yaratan seni nasıl yarattıysa o halinden memnun ol. O zaman ne başkaları tarafından küçümsenir ne de arkadaşların tarafından dışlanırsın.
EZOP
( Aşağıdaki 3 soruyu parçaya göre yanıtlayınız. )

1. Karganın bulduğu tüyleri kendi tüylerinin arasına takmasının sebebi ne olabilir?
……………………………………………………………
……………………………………………………………

2. Tavus kuşları kargaya nasıl davranmışlar?
……………………………………………………………
……………………………………………………………

3- Okuduğunuz metne uygun bir başlık yazınız
……………………………………………………………
……………………………………………………………
www.sorubak.com

4. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
(ama – veya – ancak – çünkü – için )

Yağmur yağdığı ……………. yollar çamur oldu.
Yemek çok güzeldi ……………… biraz tuzluydu.
Çok çabaladı ……………. beni geçemedi.
Kavun …………….. karpuz hangisini bulursan al.
Sana yetişemedim ……………. çok hızlı koşuyorsun

5. “ Herkes çok terliyordu………………. hava çok sıcaktı.” İfadesinde boş bırakılan yere hangisi getirilebilir ?

A) için B) çünkü C) sanki D) ama

6. ”Tatlı” sözcüğü, hangi cümlede gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A) Tatlı sözlerle çocuğu sevindirdi.
B) Sabahleyin, tatlı uykusundan uyandı.
C) Sağlıklı, sevimli, tatlı bir çocuktu.
D) Hiç böyle tatlı elma yememiştim.

7. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eylem değildir?

A) bak B) sor C) koş D) kalem

8. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapım eki almıştır?
A) geliyor B) tuzluk C) çatıda D) küçük

9. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla yeni kelime türeten ek (yapım eki ) almıştır? (5p)

A) çiçekçiden B) kitaplıkta
C) şekerlikten D) gözlükçü
10. Aşağıdakilerden hangisi “öfkelenmek,kızmak” anlamında bir deyimdir? (5p)

A)ter dökmek B)göze gelmek
C)tepesi atmak D)yüreği hoplamak
11. “Ben, Ali ve Esma çikolatalı pasta yapacağız.”

Yukarıdaki cümledeki altı çizili sözcükler yerine aşağıdaki hangi zamir yazılabilir?

a) Biz b) Siz c) Onlar d) Şunlar

12- Aşağıdaki isimlerden hangisi çoğul isimdir?

A) Kitap B) Çanta
C) Sürü D) Mendiller

13. Yıkılmak” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmış¬tır?

A) Yolun kenarındaki evler yıkıldı.
B) Fırtınadan evler yıkıldı.
C) Depremde bir çok köprü yıkıldı.
D) Evin bütün işleri onun üzerine yıkıldı.

14. “O, çok büyük ve görkemli bir binaydı.” cümlesinde hangi sözcük adın yerine kullanılmıştır(zamirdir)?

A) o B) çok C) büyük D) görkemli

15. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde yapım eklerinden biri yoktur?
A) Silgi B) Kırgın
C) Sözcü D) Gemi

16. “ küçük ” kelimesi, aşağıdaki hangi cümlede sıfat(varlığı niteleyen kelime) olarak kullanılmıştır?

A) Küçük çocukları çok severim.
B) Küçük, kenara çekilir misin?
C) Her yerde küçükleri korumalıyız
D) Küçüğü nereye bıraktın?

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat cümleye görecelik (öznellik) anlamı katmıştır?

A) Akşama kadar ders çalıştı.
B) Sabaha kadar uyumadı.
C) Bu kadar güzelini görmedim.
D) Bu kadar işi tek başına yaptı.
18. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kişiye göre değişmeyen (nesnel) bir yargıdır?
A) Kış mevsimi en güzel mevsimdir.
B) Matematik dersi kolaydır.
C) Dünya’nın uydusu Ay’dır.
D) En güzel oyun ip atlamak.

19. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde zıt anlamlı (karşıt) sözcükler vardır?
a) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
b) Su uyur, düşman uyumaz.
c) Serçeden korkan darı ekmez.
d) Aç doymam, tok acıkmam sanır.

20. Aşağıdaki verilen sözcük çiftlerinden hangisinde eş anlamlısı yanlış verilmiştir?

a) elbise- eldiven b) yurt- vatan c) rüya- düş d) doktor- hekim

21. “Gözlerinden yaş aktı bugün annemin.” cümlesinde iş bildiren sözcük(eylem-fiil) hangisidir?

A) gözlerinden B) bugün
C) aktı D) dedemin

22. Aşağıdakilerin hangisinde “ev” sözcüğüne gelen ek çekim ekidir?

A)evde B)evli C)evsiz D)evlik
NOT : Soruların her biri “5” puan değerindedir.
Başarılar dilerim.

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

14 − 10 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.