4.sınıf sosyal bilgiler dersi 2.dönem 2.yazılı 2015-2016

AHMET ERDOĞAN İLKOKULU 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ
2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI SORULARI

 Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” harfi koyunuz. ( 20 PUAN )

( ) Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Meclis Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk’tür.
( ) Belediye başkanı, muhtar gibi yerel yöneticiler 5 yılda bir seçilirler.
( ) İl özel idaresinin görevleri arasında eğitim, sağlık ve sosyal yardımlaşma gibi faaliyetler de yer alır.
( ) Vali ve kaymakamı halk seçer.
( ) Vakıf ve dernekler resmi kurum ve kuruluşlardandır.
( ) Pusula zamanı ölçmek için kullanılır.
( ) Güneşin doğduğu yön güneydir.
( ) Alışverişten sonra fiş-fatura almalıyız.
( ) Şu anda kullandığımız takvim Miladi takvim’dir.
( ) Deprem anında asansöre binip hemen binadan çıkmalıyız.

 Aşağıda verilen kavramları kullanarak cümleleri tamamlayınız.( 20 PUAN )

Dilekçe Belediye encümeni Kaymakam Vali TSE
Resmi Merkezi – Yerel Kamuoyu Aile Samsun

• İnsanlar, resmi kurum veya kuruluşları ilgilendiren konularda sorunlarına çözüm bulmak için ilgili kurum veya kuruluşlara …………………….yazarlar.
• Bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesine ……………………………denir.
• Standartlara uygun kaliteli mallara ……………………………………damgası vurulur.
• Merkezi yönetimin ildeki en yetkili yöneticisine …………………………denir.
• Belediyenin işlerini yürüten ve planlayan birime …….…………..……………..denir.
• Kurtuluş Savaşı ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ‘ün …………………………’a çıkmasıyla başladı.
• Vatandaşlara hizmet vermek amacıyla devlet tarafından kurulan kuruluşlara ………………………kurumlar denir.
• İlçeyi yöneten en yetkili kişi …………………………dır.
• Ülkemizde yönetim ………………. ve ……………..yönetim olarak ikiye ayrılır.
• Toplumu oluşturan en küçük sosyal kurum ………….…………………dir.

 Aşağıda verilen yerleşim yerleri ve yöne-ticilerini eşleştiriniz. ( 5 PUAN )  Aşağıdaki teknolojik araçlarla kullanım alanlarını eşleştirin. ( 5 PUAN )
1. (……) Belediye Başkanı
2. (……) Başbakan
3. (……) Muhtar
4. (……) Vali
5. (……) Kaymakam A. Belde
B. İl
C. Ülke
D. İlçe
E. Köy 1. (……) Otomobil
2. (……) Ultrason makinesi
3. (……) Akıllı tahta
4. (……) Floresan
5. (……) Telefon A. İletişim
B. Aydınlanma
C. Ulaşım
D. Sağlık
E. Eğitim

 Aşağıdaki tabloda verilen görevlerle yerel yönetimleri x işareti ile eşleştirin..(8 p)
GÖREVLER BELEDİYE MUHTARLIK
1 Şehrin temizlik işlerini yürütmek.
2 Seçim ve askerlik listelerini ilan etmek.
3 Mahallesindeki yoksul kişileri tespit etmek.
4 Okul, huzur evi ve çocuk parkı yaptırmak.
 HER SORU 3 PUANDIR.

1 – Aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim birimlerindendir ?
A) Belediye B) Muhtarlık
C) Valilik D)İl özel idaresi

2 – Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim birimlerindendeğildir ?
A)Köy B)Belediye
C) Valilik D) İl Özel İdaresi

3 –Muhtarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Köyü temsil eder.
B) Görev süresi beş yıldır.
C) Kaymakam tarafından atanır.
D) Köy içinde dirlik ve düzeni sağlar.
4 – Buna göre diyagramdaki “?” yerine aşağıdaki yargılardan hangisi getirilmelidir?
A) Belediyelerin görevidir.
B) Başbakanlığın görevidir .
C) Şehir özel idaresinin görevidir.
D) Mahalle muhtarının görevidir.

5 –Ülkemizde iki çeşit muhtarlık vardır. Buna göre muhtarlıklar, aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir?
A) İlçe muhtarlığı – İl muhtarlığı
B) Mahalle muhtarlığı – Köy muhtarlığı
C) Kasaba muhtarlığı – Köy muhtarlığı
D) Mahalle muhtarlığı – İlçe muhtarlığı

6 – Aşağıdakilerden hangisi kamuoyu oluşturmada etkili olabilecek bir araç değildir ?
A) Televizyon yayınları B)İş ilanları
C)İnternet sitesi D)Gazete haberleri

7 –Toplumda güvenliği sağlamak amacı ile kurulmuş olan resmi kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Emniyet Müdürlüğü B) Okul
C) Nüfus Müdürlüğü D) Hastane

8 –Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlandığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?
A) 19 Mayıs 1919 B) 23 Nisan 1920
C) 29 Ekim 1923 D) 30 Ağustos 1922

9 –Zeynep, seçim günü ailesiyle birlikte oy kul-lanmaya gitti. Zeynep babasına oy kullanarak kimleri seçtiklerini sordu.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi babasının Zeynep’e verdiği cevaplardan biri olamaz ?
A) Muhtar B) Belediye başkanı
C) Kaymakam D) İl genel meclisi üyesi

10 –Aşağıdakilerden hangisi belediyeye bağlı birimlerden biri değildir?
A)Belediye Meclisi B)İtfaiye
C)Milli Eğitim Bakanlığı D)Zabıta Müdürlüğü

11 –“Teknolojik ürünleri günlük hayatımızda sıklıkla kullanmaktayız. Bu teknolojik ürünlerin faydası olduğu kadar, zararı da olabilmektedir.”
Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin zararlarındandır?
A) Az emek ile çok iş yapılır.
B) Hayatımızı kolaylaştırır.
C) Beden ve ruh sağlığımızı olumsuz etkiler.
D) Günlük işlerimizi rahatlıkla yapmamızı sağlar.

12 –Ülkemizde hava hareketlerini inceleyen ve hava durumunu bildiren kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devlet Malzeme Ofisi
B) Türk Hava Kurumu
C) Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü
D) Türk Tarih Kurumu

13 –Aşağıdaki sivil toplum kuruluşlarında hangisi farklı alanda hizmet vermektedir?
A) B)

C) D)

14 –Aşağıdaki yöneticilerden hangisi devlet tarafından atanır?
A)Vali B)İhtiyar heyeti
C)Muhtar D)Belediye başkam
☺BAŞARILAR ☺
® G. BARUTÇU F. ÖZKAN H. ATAÇ V. KÜÇÜKMUSTAFA M. BALTA ©

www.sorubak.com

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ


avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir