4.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2.sınav 2015-2016

1.Aşağıdakilerden hangisi her bireyde farklıdır?
A. Ten rengi B. Göz rengi
C. Parmak izi D. Uzun boylu olmamız
2. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizden biri değildir?
A. Saç rengimiz B. Boyumuz
C. Kilomuz D. İyi futbol oynamamız
3. Uzun zamandır kayıp olan bir eşyasını bulan Ayça hangi duyguyu yaşar?
A. Korku B. Sevinç C. Endişe D. Üzüntü
4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
A. Benim düşüncem her zaman önemlidir.
B. Bir olay karşısında herkes aynı şeyi düşünür.
C. Arkadaşlarımın fikirlerini dinlerim ama önemsemem.
D. Benim düşüncelerimin önemli olduğu kadar başkalarının da düşünceleri önemlidir.
5- Halka yiyecek ve içecek satan yerleri sağlık açısından denetlemek hangi birimin görevidir?
A. Vergi memurunun
B. Zabıta
C. Jandarma
D. Polis
6. Belediyenin şehir içindeki düzeni sağlamakla görevli silahsız güvenlik birimine ne ad verilir?
A. zabıta B. jandarma
C. özel güvenlik D. polis
7. Nüfuz cüzdanımıza baktığımızda aşağıdakilerden hangisini bulamayız?
A. Soyadımızı B. Doğum yerimizi
C. Kan grubumuzu D. Dedemizin adını
8. Hangi durumda nüfus cüzdanı çıkartılmaz?
A. Evlenirken B. Kaybolduğunda
C. Askere giderken D. Doğum sonrasında
9. Aşağıdakilerden hangisi geleneklerimizden değildir?
A. Bayramlarda tatile çıkmak
B. Misafirlere Türk kahvesi ikram etmek
C. Kız istemek
D. Akraba ziyaretinde bulunmak
10. Eren izlediği belgesel programında at üzerindeki insanların birbirlerine sopa fırlatarak oyun oynadığı görmüştür.
Eren belgesel programında hangi ata sporumuzu görmüştür?
A. Güreş B. Cirit
D. Aşık D. Topaç

11. “ Pusulanın renkli ucu daima … gösterir” cümlesindeki noktalı yeri hangisi ile tamamlayabiliriz?
A. kuzeyi B. güneyi C. Doğuyu D. Batıyı
12. Sabah güneşin doğduğu yere sırtımızı dönersek önümüz hangi yönü gösterir?
A. Güney B. Batı C. Doğu D. kuzey
13. Aşağıdakilerden hangisine bakarak yönümüzü bulamayız?
A. Kutup yıldızı B. Ay’ın evreleri
C. Karınca yuvaları D. Ağaçların yosunları
14. “Sivil toplum örgütlerinin kuruluş amaçlarına göre görev ve sorumlulukları belirlenmiştir.” Sivil toplum örgütleri ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
a- ) Yeşilay, doğal afetlerde insanlara çadır dağıtır
b- ) Türk Kızılay Derneği, yurt içinde ve yurt dışında yaşanan doğal afetlerde bütün insanlığa yardım elini uzatır.
c- ) Sivil toplum örgütleri, çeşitli alanlarda yaptıkları çalışmalarla halka yardımcı olur.
d- ) Sivil toplum örgütleri, gönüllülük esasına göre hizmet verir.
15. “……………erozyonla mücadele etmek için ağaçlandırma çalışmaları yapar.”
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a- ) Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
b- ) Anne ve Çocuk Eğitimi Vakfı
c- ) Tüketici Haklarını Koruma Derneği
d- ) Türkiye Erozyonla Mücadele Vakfı
16. Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaçlar sıralamasında diğerlerinden sonra gelmelidir?
A) Süt B) Saat
C) Ayakkabı D) Ekmek
17. Seçim ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ülkemizde seçimler yöneticilerimizi belirlemek için yapılır.
B) Oy kullanmak vatandaşlık görevlerimizdendir.
C) Seçimlerde bölgenin ileri gelenlerinin sözü geçer.
D) Seçme ve seçilme hakkı, temel hak ve özgürlüklerimizdendir.
18. “İnsanlar toplum hayatında başarılı olmak, rahat ve huzurlu yaşamak için
dayanışma ve iş birliği yapmak zorundadırlar.”Aşağıdakilerden hangisi toplum hayatın¬daki dayanışma ve iş birliğinin en güzel örneğidir?
a- ) yerleşim yerlerinin kalabalıklaşması
b- ) ekonominin iyiye doğru gitmesi
c- ) Kurtuluş Savaşı
d- ) şehir nüfusunun hızla artması
19-Aşağıdaki ifadelerden hangisindeki bilgiler yanlıştır?
A-Her ülkenin bağımsızlığını gösteren bayrağı vardır
B-Dünyanın her yerinde çocuklar aynı oyunları oynarlar
C-Hava sıcaklığına göre giyilen giysiler farklılık gösterir
D-Anneler günü her ülkede kutlanılan özel günlerdendir
20. Aşağıdakilerden hangisi dünya çocuklarının ortak yönlerinden biri olamaz?
A) Okula gitmek
B) Şeker yemek
C) Aynı dili konuşmak
D)Şakalaşmak
21. “Mahallemizin yolları asfaltlanmadığı için toz içinde kalıyoruz. Ayrıca çöplerimiz de bir haftadır toplanmıyor.”
Yukarıdaki sözlerin sahibi, belirttiği sorunların çözümü için nereye başvurmalıdır?
A) Valilik
B) Kaymakamlık
C) Belediye başkanlığı
D) Muhtarlık
22. Aşağıdakilerden hangisi deprem anında yapmanız gereken davranışlardan biridir?
A) Evi hızla terk etmek
B) Balkona çıkmak
C) Pencere önünde durmak
D) Odanın köşesinde çömelmek
23. Aşağıdakilerden hangisi okulunuzdaki sosyal ve eğitsel etkinliklere katılmamızın nedenlerinde biri olamaz?
A) Ekonomik kazanç sağlamak
B) Sorunlara duyarlı biri olmak
C) Yeni arkadaşlar kurmak
D) Becerilerimiz geliştirmek
24-Ülkemizde dahil olmak üzere birçok İslam devletinde kutlanan özel gün hangisidir?
A-Kurban Bayramı
B-Noel Baba Kutlamaları
C-Cumhuriyet Bayramı
D-Cadılar Bayramı
25.Kan bağışında bulunmak isteyen Halil hangi kuruluşa başvurmalıdır?
Yeşilay B) Kızılay C) TEMA D) AKUT
26-Dünya çocuklarının hepsinde bulunan ortak özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A-Oynadıkları oyunlar
B-Anne-baba sevgisine gereksinim duymaları
C-Beslenme alışkanlıkları
D-Giydikleri giysiler
27-‘’ Türk toplumu konuksever bir toplumdur. Evine gelen insanları en iyi şekilde ağırlar.Onlara sevgi ve saygı gösterirler.’’
Yukarıda Türk toplumunun hangi özelliğinden bahsedilmiştir?
A-Dürüstlük B-Cesaret
C-Misafirperverlik D-Yardımseverlik
28-‘’Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı ……………………………… bayramlarımızdandır.’’
Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelir?
A-geleneksel B-milli
C-dini D-Özel
29-Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımızdan değildir?
a)Beslenme b)Barınma c)Giyinme d)Eğlenme
30-Televizyonda reklamını gördüğümüz bir ürünü satın almamız için gereken en önemli neden aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
a)Çok tanınan bir marka olması b)İndirimde olması
c)İhtiyacımızı karşılıyor olması d)Güzel görünmesi
31-Aşağıdakilerden hangisi hammadde değildir?
a)Buğday b)Pamuk c)Petrol d)Ekmek
32-Aşağıdakilerden hangisi tüketim aşamasında ürünün satışa sunulduğu yerlerden biri değildir?
a)Fabrika b)Pazar yeri c)Market d)Manav
33- ‘’ 10 yaşındaki bir İngiliz öğrenci,deniz altındaki depremler ve tsunami konusunda aldığı dersi hatırlayınca ,Tayvan’da 100 kişiyi ölümden kurtardı.Küçük kızın uyarısı üzerine yakındaki kumsal ve otel boşaltıldı. Tsunami dalgaları can kaybı olmadan atlatıldı.’’
Bu gazete haberi aşağıdakilerden hangisinin önemini ortaya koymaktadır?
a)Dalgalı denizlerde yüzmemenin b)İngiltere’de eğitim görmenin
c)Doğal afetler konusunda eğitim almanın d)Tatil için Tayvan’a gitmemenin
34-Aşağıdakilerden hangisi evimizde deprem öncesinde yapılması gerekenlerden biri değildir?
a)Ağır eşyaları duvara sabitlemeliyiz.
b)Deprem çantası hazırlamalıyız.
c)Deprem tatbikatları yapmalıyız.
d)Pencerelerden uzaklaşıp asansör kullanmalıyız

35-Aşağıdakilerden hangisi hatalı bir ürün aldığımızda başvurabileceğimiz yerlerden değildir?
a)Emniyet Müdürlüğü b)Tüketiciyi koruma derneği
c)İl-İlçe hakem heyeti d)Tüketici mahkemeleri
36. Aşağıdakilerden hangisi kültürel öğeleri¬mizden birisi değildir?
A.sirk gösterileri C.Halk oyunları
B.Sünnet törenleri D.Nevruz Bayramı
37.İnsanlar tarafından yapılan yapılara beşeri unsur denir.Bu tanıma göre hangisi beşeri unsur değildir?
A.Peribacaları B. Kızkulesi
C. Topkapı Sarayı D. Ulucami
38. Aşağıdakilerden hangisi doğal afet değildir?
a) Trafik kazaları b) Seller
c) Çığ d) Deprem
39. 4 /C sınıfı öğrencileri sınıf başkanını seçmek için oy kullanmışlardır. Oy kullanan öğrencilere ne denir?
Aday B) Birey
C) Seçmen D) İdareci
40)Aksaray hangi bölgemizdedir?
a)Karadeniz Bölgesi
b)İç Anadolu Bölgesi
c)Ege Bölgesi
d)Akdeniz Bölgesi

Ayşenur, bir ürün alırken;
1-Ürünün üretim tarihine 2-Ürünün ambalajına
3-Aile bütçesine uygunluğuna 4-Son kullanma tarihine bakıyor
41-Ayşenur alacağı ürün ile ilgili olarak yukarıda belirtilenlerin hangisine bakmasına gerek yoktur?
A) 1 B) 2 C)3 D)4
42-Süt almak için markete giden Mert’ in alış veriş sırasında hangisine bakmasına gerek yoktur?
A)Üretim tarihine
B)TSE damgasına
C)Son kullanma tarihine
D)Paketin güzelliğine
43.Pazar yerleri ve marketleri düzenli olarak denetleyen birim hangisidir?
A) Polis B) Zabıta
C) Jandarma D) Fen işleri
44-.Aşağıdaki davranışların hangisini yaparsak aile bütçemize katkıda bulunmayız?
A)Dişlerimizi fırçalarken suyu açık bırakmayarak
B) Odamızı temiz ve düzenli kullanarak
C)Odaların gereksiz yanan ışıklarını söndürerek
D)Her istediğimizi ailemize aldırmayarak

45-.Aşağıdakilerin hangisi insanın yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan temel ihtiyaçlardan biridir?
A) Tiyatroya gitmek B)Müzik kursuna gitmek
C)Çeşitli besinlerle beslenmek D)Oyuncaklarla oynamak
46- İhtiyaçlarımızı önem derecesine göre sıralarken hangisini yapmalıyız ?
A) Zorunlu gereksinimlerimize öncelik vermeliyiz
B) Kullandığımız maddelerden bol miktarda alıp saklamalıyız.
C) Her istediğimizin alınmasında ısrar etmeliyiz.
D) Önce sevdiğimiz şeyleri almalıyız.
47) Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A. Teknolojik ürünlerin hiç zararı yoktur.
B. İnsanlar bir araç kullanırken dikkatli olma¬lıdır.
C. Teknolojik ürünler zaman içinde gelişmiş¬tir.
D. Teknoloji hayatı kolaylaştırır.
48) Mesleklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A-Doktor hastaları tedavi eder.
B-Terzi elbiselerimizi diker.
C-Marangoz evimizin mobilyalarını yapar.
D-İtfaiye trafik kurallarına uymayanlara ceza yazar.
49) Hava olaylarını önceden bilmek bize ne kazandırır?
A) Derslerim ize daha dikkatli çalışmamızı sağlar.
B) Bilgi dağarcığımız genişler.
C) Dikkatli olup tedbir almamızı sağlar.
D) Hava durumunu öğrenmesek de olur.
50) Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaç değil de bir istekdir?
A) Çanta B) Kalem
C) Dondurma D) Defter
www.sorubak.com

BAŞARILAR
HER SORU 2 PUANDIR

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ


avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir