4.sınıf türkçe 2.dönem 2.sınav 2015 2016

TÜRKÇE 2.DÖNEM 2. YAZILI
Dostluk ve kardeşlik deyince aklımıza ne gelir? Birbirlerini seven, iyi geçinen, mutlu insanlar; el ele oynayan çocuklar…
İnsan dostluk ve kardeşlik duygularını çocukken anlamalıdır. Anneler ve babalar, çocuklarına bütün dünya insanlarının dost ve kardeş olduklarını öğretmelidirler. Çünkü bugünün çocukları, yarının büyükleridir. Bir gün gelecek, dünyayı onlar yöneteceklerdir. Bir barış dünyası kurmak istiyorsak, öğretmenler, anneler, babalar, bunun önemini çocuklara anlatmalıdırlar.
( İlk üç soruyu parçaya göre cevaplayınız.)
1. Dostluk ve kardeşlik deyince aklımıza ne gelir?
A) Annemiz ve babamız
B) Arkadaşlarımız
C) Çok sevilen akrabalar
D) Birbirlerini seven, iyi geçinen, mutlu insanlar ve çocuklar

2. İnsan dostluk ve kardeşlik duygularını niçin çocukken öğrenmelidir?
A) Geleceğimiz onlara emanet olduğu için.
B) Çocuklar daha çabuk öğrenebildikleri için.
C) Büyükler çok kavga ettikleri için.
D) Çocuklar okula gittikleri için.

3. Parçada dostluk ve kardeşliğin çocuklara öğretilmesi görevi aşağıdakilerden hangisine verilmemiştir?
A) Öğretmenlere B) Annelere
C) Doktorlara D) Babalara

4. Gelecek zamanı belirten sözcük, hangi seçenekte gösterilmiştir?

A) okumuş B) okuyacak C) okudu D) okuyor

5. “Bu akşam beraber gökyüzündeki yıldızları izleriz.”
Cümlesinde hangisi birleşik sözcüktür
A) yıldızları B) gökyüzündeki
C) beraber D) akşam

6. “ Balıkçı, kayığın burnunu iskeleye çevirdi.” Cümlesinde hangi sözcükte ünlü düşmesi kuralı uygulanmıştır?

A) kayığın B) balıkçı
C) iskeleye D) burnunu

7. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?
A) kur B) göz
C) çimen D) yaş

8 – “ Dostluk hepimizin zannettiğinden daha değerlidir. Dostlar birbirlerine güvenmelidir. Bunun yanında bu güven sonsuz olmalıdır. Arkanızı döndüğünüzde bile dostunuzun yanınızda olduğunu bilmelisiniz. Her koşulda size yardım edeceğinden emin olmalısınız. Gerçek dost sizi kardeş gibi görmelidir. ”
Yukarıdaki parçaya göre iyi bir dostun özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur ?
A – Sizi kardeşi gibi görmesi
B – Her durumda yardım etmeye çalışması
C – Arkanızı döndüğünüzde dahi sizi desteklemesi
D – Sadece iyi zamanlarınızda yanınızda olması
9- ( 1 ) Bizi yönetecek kişileri seçimle belirleriz. ( 2 ) Seçim, insanların oy atarak kendisini yönetecek insanları seçmesidir. ( 3 ) Bende oyun oynamasını severim. ( 4 ) Seçmek ve seçilmek bizlere cumhuriyet yönetimi ile geldi.
Yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış cümlelerden hangisi konu bütünlüğünü bozmaktadır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

10 – “ Düşmanınız ……………. de olsa sakın onu küçümsemeyin; ……………….. sizi yenebilir. ” cümlesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda verilenlerden hangisi getirilmelidir ?
A – akıllı – kuvvetiyle B – güçsüz – aklıyla
C – becerikli – iyilikle D – bilinçli – oyunlarla
11- Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti getirilemez ?
A – Fotoğraf çektirdi mi öğrenciler
B – Yaz tatilinde nereye gideceksiniz
C – Sevgimi hak ediyor mu , bilmem
D – Ne bekliyorsun gelecekten
12 – Aşağıdaki cümlelerin hangisi abartılı öğeler içermektedir ?
A – Şaşırmış olacak ki gözleri fal taşı gibi açıldı.
B – Olimpiyatlara ülkemizden sporcular katıldı.
C – Birkaç kez markette onunla karşılaştık.
D – Hava sıcaklığı son günlerde değişti.
13- “vurmak” sözcüğü hangi seçenekte “çarpmak” anlamında kullanılmıştır?
Doktor hastaya iğne vurdu.
Savaşta sivil halkı vurdular.
Kardeşim başını masaya vurdu.
Büyük ikramiye bize vurdu.
14 – “ Apartmanımız… yeni komşular taşındı. Annem ve babam onlar… ziyarete gitti. Komşularımız bu ziyaret….. memnun olmuşlardı. ”
Yukarıdaki parçada boş bırakılar yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen ekler sırasıyla getirilebilir ?
A – – a , – ı – , – ten B – – da , – ı , – te
C – -ın , – da , – e D – – dan , – a , – i
15 – “ Yıllardır vatan ……………….. ” cümlesinde boş bırakılan yere , aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümle “ özlem ” anlamı yansıtır ?
A – topraklarında avunuyordu.
B – hasretiyle yanıp tutuşuyordu.
C – aklını kurcalıyordu.
D – kalkınmasıyla seviniyordu.
16 – “ Bu işi yapacak bir …………….. arıyordu. ” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse , cümle “ işin istekle yapılması ” anlamını karşılar ?
A – cesur B – bilen C – gönüllü D – anlayan

17- I – Bu , onda büyük bir heyecana sebep oldu.
II – Ayşe , gece yatmadan önce , okula götüreceği
kitapları çantasına yerleştirdi.
III – Yarın birkaç dersle ilgili çalışmasını
öğretmene gösterecekti.
IV – Sonra yatağına uzandı ve düşünmeye
başladı.
Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda doğru sıralama nasıl olur ?
A – IV – II – I – III B – III – IV – II – I
C – II – IV – III – I D – III – IV – I – II
18 – “ ………….. dost , ………. günde belli olur. ” cümlesinde boş bırakılan yerlere getirilebilecek en uygun sözcük çifti aşağıdakilerden hangisidir ?
A – Dürüst – mutlu B – İyi – kara
C – Çalışkan – acı D – Yetenekli – şanssız

19) Aşağıdaki cümlelerden hangisi kişiye göre değişmeyen (nesnel) bir yargıdır?
A) Kış mevsimi en güzel mevsimdir.
B) Matematik dersi kolaydır.
C) Dünya’nın uydusu Ay’dır.
D) En güzel oyun ip atlamak.
20 – Aşağıdaki cümlelerin hangisinde inatçı birinden söz edilmektedir ?
A – Her zaman kendi dediğini yapmaya çalışırdı.
B – Yabancı adam , söylediklerimizden bir şey
anlamadı.
C – Derslerinde başarılı olmayı çok istiyordu.
D – İyice düşündükten sonra karar verdi.
21 – I – Bu renk de sana yakıştı.
II – Her renk sana yakışır.
III – Bir bu renk sana yakıştı.
IV – Renklerden sadece bu , sana yakıştı.
Yukarıdaki cümlelerden hangi ikisi aynı anlama gelmektedir ?
A – I ve III B – I ve IV
C – II ve III D – III ve IV
22 – Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kaldırılırsa cümlenin anlamı değişir ?
A – Genç , adama sorular sordu.
B – Evet , dışarı çıkabiliriz.
C – Ömer , çalışkan bir öğrencidir.
D – Yetenek , doğuştan verilmiştir.
23 – “ Bir daha böyle yaparsan külahları değişiriz. ” cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir ?
A – bozuşuruz B – anlaşırız
C – seviniriz D – kırılırız
24 – Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut anlamlı bir sözcük kullanılmıştır ?
A – Dışarıda yağmur yağıyor , gidemeyiz.
B – Gürültü korkmamıza sebep oldu.
C – Fırındaki yemek kızarmıştır.
D – Bir bardak suyu içiverdi.
25 – “ Gerçek dost , hatalarımızı düzeltmeye çalışan kişidir. ” cümlesine anlamca en yakın cümle aşağıdakilerden hangisidir ?
A – Hatasız insan bulmak oldukça zordur.
B – Yaşam bizi hata yapmaya zorlar.
C – İyi dost kusurlarımızı gidermek ister.
D – Dostlarımızdan bazıları bizi üzmeye kıyamaz.
26) “İnsan çok zengin olabilir. Her tarafı gezmiş, görmüş olabilirsiniz. Fakat sağlığınız yerinde değilse ………..” cümlesinin sonuna hangisi getirilirse anlamca tamamlanmış olur?
A) hayatınıza devam edersiniz.
B) zenginsen her şey olur.
C) her gün daha güzel olur.
D) zenginliğimiz hiçbir işe yaramaz
27- Aşağıdaki sözcük gruplarından hangisiyle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulamaz ?
A – insan – kalkan – olur – sağlıklı – erken
B – hepimiz – sözcükleri – kullanmalıyız – dikkatli
C – pek çok – vardı – ayakkabı – önünde – kapının
D – bugün – bitirmek – ödevlerini – çocuk – hemen
28- Aşağıdakilerden hangisi söyleyenin kişisel düşüncesini ya da duygusunu içermemektedir ?
A – Şiir okuyan kişi beni çok duygulandırdı.
B – Ailesindeki bireylerin hepsi üniversite bitirmiş
C – Bence iyi insanlar çevresine yardım eder.
D – Bu öğrencinin samimi olduğunu düşünüyorum.
29 – “ Televizyon veya müzik seti almak istiyordu. ” cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir ?
A – yalnız B – ile C – ama D – ya da
30 – “ Sivri düşünceleri kolay kolay kabullenmemiz beklenmemelidir. ” cümlesinde hangi sözcük mecaz anlamlıdır ?
A – sivri B – düşünce
C – kolay D – beklenmemelidir
31-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş kelime vardır?
A)Mehmet eve gitti.
C)Bu defter benim değil.
B)Kirli çamaşırları topla.
D)Ağaçların arasında kayboldu.

www.sorubak.com

32.Aşağıdakilerden hangisi birleşik kelime değildir?
A) Anayasa B) Karaciğer C) Evimizde D)Yeryüzü
33. Aşağıdaki kelimelerden hangisi çekim eki almıştır?
A) Tuzluk B) Evi C) Karne D) Sevgi
34. Hangi kelime ismin –den halinde bulunmaktadır?
A) Sokaktan B) Bahçeye C) Sandalye D) Okulda
35.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde özel isim ve tür isim birlikte bulunmaktadır?
A) Babamla birlikte defterlerimi kapladık. C)Köyümüz yola çok uzak
B)Oya kalemi yere düşürdü.
D) Ağaçtaki kuşların hepsi uçtu.
36. “Geçen gün sinemada çok hüzünlü bir film izleyeceğim.” cümlesindeki anlatım bozukluğu nasıl giderilir?
A) “hüzünlü” yerine “acıklı” yazılarak
B) “çok” yerine “az” yazılarak
C) “gün” yerine “akşam” yazılarak
D) “izleyeceğim” yerine “izledim” yazılarak
37- Aşağıdaki tümcelerin hangisinde zıt anlam içeren kelimeler yoktur?
A) Öğrenciler büyük bir uyum içinde çalışıyorlar.
B) Büyük bir taşın üzerine çıkarak küçük elmaları topladı.
C) Eskiden olsa bu durumda ağlardı ama şimdi sadece gülüyor.
D) Adamın yüzündeki yumuşak ifade birden bire sertleşti.
38-Türkçe’de kelime sonlarında bulunmayan harfler,aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
A-p,ç,t,k B-a,ı,o,u C-m,n,y,z D-b,c,d,g

39-Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi zıt anlamlıdır?
A-İri-büyük B-Güçlü-kuvvetli
C-Ak-beyaz D-Şişman-zayıf

40-Aşağıdaki kelimelerin hangisinde, sözcükteki sırasına göre en sonda yer alır?
A-Hamur B-Hakem C-Hamsi D-Hamle

Başarılar
Her soru 2.5 puandır

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

67 + = 72

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.