Eğitimde Öncü Adres

2014 2015 11.sınıf sosyoloji dersi 2.dönem 2.yazılı soruları

24/05/2015

ÇİĞDEMLİ ÇOK PROGRAMLI LİSESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11-B SINIFI SOSYOLOJİ DERSİ
2.DÖNEM 2.YAZILI YOKLAMA SORULARI

Adı-Soyadı:
No:
SORULAR
1) Toplumsal kurumların zaman içerisinde değişim yaşayıp yaşamadığını örnek üzerinde tartışınız. (10p)

2) Aile türlerini yazıp kısaca açıklayınız. (15p)

3) Eğitimin temel işlevlerinden 3 tanesini yazıp kısaca açıklayınız.(15p)

4) Sosyoloji “dini” hangi açıdan incelemektedir?(10p)

5) “Arz” ve “talebi” bir örnek üzerinde açıklayınız. (10p)
*Test sorularının doğru cevap değeri 5 puandır.

6) Aşağıdakilerden hangisi demokratik toplumlarda dinin işlevleri arasında yer almaz?
A) Güven ve birlik sağlama B) Toplumsal kontrolü sağlama C) Dayanışmayı güçlendirmek
D) Ahlaklı davranmaya yöneltmek E) Tek tanrılı dinleri konu edinmek

7) Aşağıdakilerden hangisi sosyal bir kurum değildir?
A) Aile B) Ekonomi C) Din D) Siyaset E) Kamuoyu

8) *Evlenen kadının, erkeğin evine taşınması *Evlenen çiftlerin yeni bir ev açmaları
*Evlenen erkeğin, kadının evine yerleşmesi *Aynı anda birden fazla kişiyle evlenilmesi
Verilen örneklerde aşağıdaki evlilik türlerinin hangisinin tanımı yoktur?
A) Poligami B) Patrilokal C) Neolokal D) Sororat E) Matrilokal
9) Türk medeni kanununa göre aşağıdakilerden hangisi boşanmanın nedenlerinden sayılmaz?
A) Cana kast B) Akıl hastalığı C) Suç işleme D) Şiddetli geçimsizlik E) Değer yargılarından uzaklaşma

10) Ekonomik faaliyetlerin tümünde temel amaç, kaynakların ihtiyaca uygun bir biçimde dağıtılmasıdır.
Buna göre ekonomik faaliyetlerin temelinde yatan unsur aşağıdakilerin hangisidir?
A) Teknik iş bölümü B) Bireysel bölüşüm C) Malın çeşitliliği D) Nitelikli iş gücü E) Kaynakların sınrlılığı

11) Milli paranın değerinin yabancı paralar karşısında düşürülmesidir. İhracatını artırmak isteyen ülkeler bu unsura başvurur.
Parçada sözü edilen ekonomik kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Enflasyon B) Devalüasyon C) İş bölümü D) Revalüasyon E) Üretim

12) Üretimin gerçekleşmesi için birtakım unsurların bir araya gelmesi gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan değildir?
A) Doğa B) Emek C) Sermaye D) Girişim E) Hizmet

13)Ekvatordaki bir ülkede buzun değeri yüksekken, kutup bölgesinde azdır. Bunun temel nedeni nedir?
A) Dayanma gücü B) Tüketim miktarı C) Alım gücü D) Sağladığı fayda E) Harcanan emek

www.sorubak.com

Not: Süreniz 40 dakikadır. Başarılar… Mustafa TUĞRUL
Felsefe Grubu Öğretmeni

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

− 2 = 3

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.