2014 2015 11.sınıf türk edebiyatı dersi 2.dönem 2.yazılı soruları

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FETHİYE ANADOLU LİSESİ 11 TM SINIFLARI II. DÖNEM TÜRK EDEBİYATI DERSİ II. SINAV SORULARIDIR.
Seyfi Baba
Geçen akşam eve geldim. Dediler:
-Seyfi Baba
Hastalanmış, yatıyormuş.
-Nesi varmış acaba?
-Bilmeyiz, oğlu haber verdi geçerken bu sabah.
-Keşki ben evde olaydım… Esef ettim, vah vah!
Bir fener yok mu, verin… Nerde sopam? Kız çabuk ol…
Gecikirsem kalırım beklemeyin… Zîrâ yol
Hem uzun, hem de bataktır…
-Daha a’lâ, kalınız:
Teyzeniz geldi, bu akşam, değiliz biz yalınız.
……………………………………….
1-Yukarıdaki şiirlerin şairlerini boşluklara yazınız.(10P.)

Vatan
Bir ülke ki camiinde Türkçe ezan okunur,
Köylü anlar manasını namazdaki duanın.
Bir ülke ki mektebinde Türkçe Kur’an okunur.
Küçük büyük herkes bilir buyruğunu Hüda’nın.
Ey Türkoğlu, işte senin orasıdır vatanın!

Bir ülke ki toprağında başka ilin gözü yok,
Her ferdinde mefkure bir, lisan, adet, din birdir.
Meb’üsanı temiz, orda Boşolar’ın sözü yok,
Hududunda evlatları seve seve can verir;
Ey Türkoğlu, işte senin orasıdır vatanın!

………………………………………………..
Bir Günün Sonunda Arzu
Yorgun gözümün halkalarından
Güller gibi fecr oldu nümayan,(görünen)
Güller gibi … sonsuz, iri güller
Güller ki kamıştan daha nalan,(ince)
Gün doğdu yazık arkalarında!

Altın kulelerden yine kuşlar,
Tekrarını ömrün eder i’lan,
Kuşlar mıdır onlar ki her akşam,
Alemlerimizden sefer eyler? ..

Akşam, yine akşam, yine akşam,
Bir sırma kemerdir suya baksam;
Akşam, yine akşam, yine akşam,
Göllerde bu dem bir kamış olsam!

………………………………………………..

2-Yukarıdaki şiirler milli edebiyat döneminde hangi şiir guruplarına örnektir, gerekçeleriyle yazınız. (10 P.)
Seyfi Baba
Vatan
Bir Günün Sonunda Arzu

3-Üç şiiri de tema ve bireysellik açısından karşılaştırınız.(10 P.)
4-“Bir Günün Sonunda Arzu” adlı şiirdeki ahenk unsurlarını ve söz sanatlarını yazınız.(10 P.)

5-Aşağıdaki boş bırakılan yerleri uygun biçimde tamamlayınız. ( 15 P.)

a)Ahmet Haşim’in gezi yazısı türündeki eseri ……………….……..…..…….fıkra ve sohbet türündeki eserleri de ………..……………, …………….……………….….adıyla yayınlanmıştır.
b)Ömer Seyfettin’in Selanik’te çıkan ………..………..…….. dergisinde yayınladığı ……………….……adlı yazısı milli edebiyatın başlangıcı sayılır.
c) Milli edebiyat döneminde eserleri bulunan Ahmet Haşim batı edebiyatından ………..….…..………akımının Yahya Kemal ise ……………..…..…….akımının tesiri altında kalmıştır.
d)M. Emin Yurdakul’un “Ben bir Türk’üm dinim cinsim uludur” dizesiyle başlayan ………..……………….. adlı şiirine ilk defa…………………………… dergisinde yayınlanmış.
e)Milli Edebiyat Döneminde “İslamlaşmak” fikrini savunan dergiler ………………..……………, ………….……… iken “Türkleşmek” fikrinin propagandacısı…..………………………….dergileridir.

6-Aşağıdaki yargıların sonuna yargı doğru ise (D) yanılış ise (Y) yazınız. (10 P.)

a)Milli Edebiyat dönemi hece şiirinde imgelere sıkça başvurulmuş, kullanılan imgelerin karmaşık olmasına özen gösterilmiştir……………………………………………………………………………………..( )
b)Sohbet yazı türünde yazar düşüncelerini kanıtlayarak ortaya koyar, okuru iknaya çalışır………….( )
c)Milli Edebiyat akımının ortaya çıkışından sonra edebiyatımızda aruz ölçüsü tam anlamıyla terk edilmiş,
bu ölçü birimi çok az kullanılmıştır……………………………………………………………………( )
d)Milli Edebiyat akımına bağlı şairler şiirinde yalnız dörtlük kullanmışlardır………………….……..( )
e)Beş hececiler gerçekçi olmak istemişler ancak duygu ve coşku yüklü şiirler yazarak romantizme sürüklenmişlerdir……………………………………………………………………………………….( )

7-Aşağıdaki eser ve yazarlarını eşleştiriniz.(10 P.)
a)Faruk Nafiz Çamlıbel ( )–Türk Edebiyat Tarihi
b)Ziya Gökalp ( )–Kırık Hayatlar
c)Y. Kemal Beyatlı ( )–Akından Akına
d)M. Fuat Köprülü ( )–Bir Ömer Böyle Geçti
e)H. Ziya Uşaklıgil ( )–Zafer Yolunda
f)Mehmet Rauf ( )–Fırtına ve Kar
g)Yusuf Ziya Ortaç ( )– Eski Şiirin Rüzgarıyla
h)Mehmet Emin Yurdakul ( )–Hac Yolunda
ı)Cenap Şahabettin ( )–Yeni Hayat
i)Orhan Seyfi Orhon ( )–Siyah İnciler

8-Milli Edebiyat Şiiri ile Fecr-i Ati şiirini ses-ahenk, tema, dil-anlatım ve yapı özellikleri bakımından karşılaştırınız. (10 P.)
Ses ve Ahenk Tema Dil ve Anlatım Yapı
Fecr-i Ati Şiiri

Milli Edebiyat Şiiri

9-Aşağıda belirtilen yargılarda hangi edebi dönemimizin özelliğidir, yazınız (10 P.)

a)Divan şiirindeki “parça güzelliği” terk edilmiş bütün güzelliği” ön plana çıkmıştır. ………………….…..…
b)Sanatçılar ağır ve süslü bir dil kullanmış şiirde “sanat sanat içindir” ilkesine bağlı kalmışlardır………….….
c)Şairler “Sanat şahsi bir muhteremdir” ilkesinden hareketle şiirler yazmışlardır. ……………………………..
d)Şairler şiirlerini sade dille ve hece ölçüsüyle yazmalıdır………………………………………………………

10-Aşağıdakilerden hangisi, Tevfik Fikret ile Yahya Kemal’de ortaktır? (3 P)
A)İstanbul’a karşı duyulan sevgiyi dile getirme
B)Divan edebiyatı geleneğini sürdürme
C)Toplum sorunlarını işleme
D)Şiiri düzyazıya (nesre) yaklaştırma
E)Türkçeyi aruza ustalıkla uydurma
11- Milli edebiyat dönemi şiirimizle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (2 P)
A) Aruz terk edilmiş, şiirler hece ölçüsüyle ve yalın bir dille yazılmıştır.
B) Halk edebiyatının biçim ve anlatım özelliklerinden yararlanılmıştır.
C) Bütün şiirlerde ulusal nazım birimimiz olan dörtlük kullanılmıştır.
D) Şiirlerde daha çok, yerli yaşam ve Anadolu gerçeği ele alınmıştır.
E) Dönemin şiirlerinde genel olarak yaşama duygusal ve romantik bir bakış egemendir.

başarılar
N. Asım ERSOY
Türk Dili ve Edebiyatı Öğr. www.sorubak.com

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

87 − 83 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.