Eğitimde Öncü Adres

12.sınıf coğrafya 1.dönem 1.yazılısı 2014-2015

Adı ve Soyadı : …………………………….                  A

Sınıfı ve No    : …………………………….

H.EDİP ADIVAR LİSESİ 2014–2015 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM COĞRAFYA 12 DERSİ 1. YAZILI SINAV SORULARI

 

 • Haritada kuruldukları yerleri gösterilen ilk medeniyetlerin isimlerini yazınız. (12 p)

A- ……………..      B- …………….       C- ………………     D- ……………..

E- ……………….    F- ……………..      G- ………………     H- ……………..

 

 • a) Bu medeniyetler içinde ilk yazıyı bulan, ………………………. medeniyetidir. (2 p)
 1. b) Bu medeniyetler içinde kendine özgü bir yazı geliştirmeyen, ………………medeniyetidir. (2 p)

 

 • İlk medeniyetlerin buralarda gelişmesinde hangi coğrafi faktörler etkili olmuştur? (10 p)

 

 • Küresel ısınma, hangi gazların etkisiyle nasıl oluşmaktadır? Açıklayınız. (10 p)

 

 • Volkanik faaliyetlerin oluşumunda ve devamında ekstrem durumların yaşanması, doğal süreçler üzerinde nasıl etkili olmaktadır? Açıklayınız. (10 p)

 

 • Bir deprem sonucunda meydana gelebilecek doğadaki olaylara örnek veriniz? (10 p)

 

 • Sıra dışı doğa olaylarından kasırgalar ( tayfun, tornado, harikeyn…) en çok hangi kuşakta görülmektedir? Nedenlerini açıklayınız. (10 p)

 

 • Sanayileşme, göç ve şehirleşme arasındaki ilişkileri açıklayınız. (10 p)

A

9- Türkiye’nin coğrafi konumu göz önüne alındığında, aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin sık yaşandığı söylenemez?

 1. A) Heyelan B) Çığ         C) Tayfun ve tornado      D) Sel ve taşkınlar       E) Tektonik depremler

 

10- Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın etkilerinin azaltılabilmesi için alınacak önlemler arasında sayılabilir?

 1. A) Linyit ile çalışan santrallerin kurulması
 2. B) Köyden kente göçün hızlandırılması
 3. C) Büyükbaş hayvancılığın yaygınlaştırılması
 4. D) Flor-klor-karbon gazları kullanımının yaygınlaştırılması
 5. E) Ağaçlandırma çalışmalarının artırılması

 

11- Küresel ısınma sonucu yaşanabilecek denizlerdeki seviye değişiminden en olumsuz şekildeetkilenecek iki ülke hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A)İsveç-Hollanda

B)Hollanda-Mısır

C)Türkiye-İsviçre

D)Pakistan-Mısır

E)Şili-Arjantin

 

12- Küresel ısınmayla geçmişte düşük sıcaklıklar nedeniyle tarım ürünü çeşidi az olan alanlarda

sıcaklık artışıyla farklı tarım ürünlerinde yetiştirilebilecek ve tarım ürünü çeşidi artacaktır.

Yukarıda verilen bilgilere göre haritada numaralı bölümlerden hangilerinde bu durum yaşanabilir?

A)I ve III         B)II ve IIII        C)IV ve IIII                        D)I ve V          E)IV ve V

 

13- Mısır medeniyetinin bulunduğu alanda tamamençöl iklimi görülmesine karşın Nil nehrinde ulaşımyapılacak kadar çok su olmasının temel nedeniaşağıdakilerden hangisidir?

A)Nil nehrinin kaynak sularıyla beslenmesi

B)Nil nehrinin yüksek dağlık bir bölgeden

kaynağını alması

C)Nehrin kaynağını ekvatoral bölgeden alması

D)Akımının düzenli olması

E)Akış hızının yavaş olması

 

14- Aşağıdakilerden hangisi Ruhr sanayi bölgesi ile

ilgili yanlış bir bilgi içermektedir?

 

A)Bölgede asıl geçim kaynağı yakın zamana kadar

kömür ve çelik üretimine dayanmaktaydı.

 1. B) Bilişim teknolojisi, lojistik ve alternatif enerji, Ruhr bölgesinin günümüzde ekonomik gelişmesini belirleyen faktörlerdir.
 2. C) Ruhr sanayi bölgesi, Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bulunur.

D)Bölgedeki önemli nehirlerden biri Tuna nehridir.

E)Bu bölgede ülkemizden giden Türk vatandaşları

da çalışma imkanı bulmuştur.

 

15-  Sanayinin gelişmiş olduğu bölgelerdeki nüfus artışı, doğumlardan çok bölge dışından alınan göçlerden oluşmaktadır.

Aşağıdaki beş bölgenin doğum oranı aynı olduğuna göre, bu bölgelerden hangisinin gelişme düzeyi daha düşüktür?

 

16- Aşağıdaki haritada işaretli yerlerden hangilerinde doğal afetlerden depremlerin görülme olasılığı en azdır?

 

 1. A) I, III, V B) III, IV, V      C) I, II, V

 

 1. D) II, III, V E) I, IV, V

Çoktan seçmeli sorular   8 x 3 = 24  puan

 

               B A Ş A R I L A R

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

48 − 38 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.