11.sınıf sosyoloji 1.dönem 2.yazılı soruları 2015-2016

SİVEREK TÜRK TELEKOM ANADOLU LİSESİ 2015-2016  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIF SOSYOLOJİ DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

JBAŞARILARJ

ADIM/SOYADIM:……………………………………………………              NUMARAM:…………………..    SINIFIM:11/……..

A)Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. ( 5 x 4: 20 puan)

1-) 1960’larda sosyologlar genellikle iki konu üzerinde yoğunlaştılar; sanayi sosyolojisi ve …………………………………………….dir.

2-) Bireyin toplumda görerek kazandığı alışkanlıklar ve tutumlardır. Yaptırımı yok denecek kadar az olan kavram ………………………………………..tir.

3-) Bir toplumun yapmaya, uymaya alıştığı davranışlardır. Toplum tarafından yapılması gereken davranışlar  …………………………………… kavramı ile ifade edilir.

4-) Sosyal  kontrol mekanizmasının işleyişini sağlayan temel faktör ………………………………………………dir.

5-) Prens Sabahattin’e göre Osmanlının geri kalmasının sebebi …………………………………………….yapısıdır.

B)Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara (D) ,yanlış olanlara (Y) yerleştiriniz. (5 x3=15 puan)

1.(            ) Sosyalleşmenin ömür boyu devam etmesi beklenemez.

2.(            ) Statülerin saygınlığı zamana göre değişmez.

3.(            ) Birincil ilişkiler yüz yüze olan ilişkilerdir.

4.(            ) Prens Sabahattin’in eserlerinden biri “Değişen Toplum Yapısı”dır.

5.(            ) Ziya Gökalp kentleşmeyle ilgili saha çalışmaları yapmıştır.

C)Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız( 8 x 4 : 32 puan)

1)Aşağıdaki sosyologlardan hangisi bürokrasi kavramını ele almıştır?

 1. Marx
 2. Max
 3. Durkheim
 4. Michel
 5. Comte

İşaretlediğiniz sosyoloğun düşüncelerini  aşağıdaki noktalı yerlere yazınız?(9 puan)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

2)Aşağıdakilerden hangisi doğuştan statüler için örnek oluşturur?

 1. Ayşe’nin zengin olması
 2. Murat’ın sosyolog olması
 3. Mustafa’nın lise mezunu olması
 4. Melike’nin felsefe kulübü üyesi olması
 5. Sevda’nın bayan olması

3)Aşağıda yer alan toplumsal kontrol türlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?

 1. Görgü kurallarına uymayan bir kimsenin ayıplanması
 2. Sınıfta sakız çiğnemenin yadırganması
 3. Sınıfta arkadaşlarını rahatsız eden bir öğrencinin dışlanması
 4. Öğretmenlerin, başkalarını rahatsız ettiklerinde öğrencilerine tepki göstermeleri
 5. Yazılıda kopye çeken öğrencinin disipline verilmesi

 

4) Belli ortak özelliklere sahip, etkileşim ve ilişki içinde bulunan ve belli bir sürekliliği olan, en az iki kişinin meydana getirdiği topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sosyoloji               B)Toplum                C)Toplumsal  grup

D)Kurum                   E)Psikoloji

5) Önceden avukatlık yapan birinin sonraki yıllarda hakimlik rolünü oynaması daha kolay olmaktadır.Bu durum aşagıdaki sosyolojik terimlerin hangisi ile açıklanır ?

A-) Rol çatısması             B-) Statü çatışması           C-) Rol pekişmesi            D-) Rol karışması             E-) Rol karmaşası

6)Batı Avrupa toplumlarında geleneksel metafiziğe, değişmez kabul edilen varsayımlara ve dinsel önyargılara karşı aklın özgürleştirilmesi gerektiğini savunan ve bilime dayanan bilgiyi referans kabul eden  dönem ve yüzyıl aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Rönesans- 14. Yüzyıl
 2. Reform-15. Yüzyıl
 3. Aydınlanma çağı-18. Yüzyıl
 4. Rönesans-15. Yüzyıl
 5. Reform-16. Yüzyıl

7) Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin amacına ters düşen bir ifadedir?
A-) Toplumsal olaylara bağlı olarak genellemeler yapma                   B-) Yapılan genellemelerden cıkarımlarda bulunmak
C-) Toplumsal kurumların nasıl işlemesi gerektiğini saptam                      D-) Toplumsal yapının kuruluş ve işleyişini incelemek
E-) Toplumsal gidişe bir yön vermeye çalışan bilimlere öncelik sağlamak

8)Aşağıdakilerden hangisi bir sosyoloğun araştırma yaparken kullanabileceği sorulardan birisi değildir?

 1. Ne oldu?
 2. Her yerde oldu mu?
 3. Zaman içinde tekrarlandı mı?
 4. İnsan davranışını nasıl anlayabiliriz?
 5. Bu olgunun altında yatan sebepler nelerdir?
 6. D) Aşağıdaki klasik soruları cevaplandırınız.

1)Yazılı normlarla yazısız normları karşılaştırıp yazınız?(8 puan)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

2)Eskiden zaruri ihtiyaçlar 3-5 iken günümüzde bu ihtiyaçların 20-25 çıkmasının birey üzerindeki etkisini yazınız?(8 puan)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

www.sorubak.com

3)20. yüzyılın eleştirel ve muhalif kuşağının en önemli temsilcisi olan   Michel Foucault’nun düşüncelerini yazınız?(8 puan)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İşlem Sonucu:


44 + = 51

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.