11.sınıf sanat tarihi 2.dönem 1.yazılı soruları 2014-2015

ŞÜKRAN ÜLGEZEN ANADOLU MESLEK LİSESİ  2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM DÖNEMİ

11/B SINIFI SANAT TARİHİ II.DÖNEM I.SINAV SORULARI

 

I.GRUP : Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz.

 

 1. Erken Orta Çağ bugünkü durumlarıyla Avrupa ulusların doğuşunu belirleyen bir çağ

olmuştur.(            )

 

 1. Erken Orta Çağ sanatının oluşumuna Helen-Latin kültürü kadar kuzey kavimlerinin de

katkısı olmuştur. .(            )

 

 1. Erken Orta Çağ sanatçıları doğaya benzeyen veya güzel şeyler yapma niyetinde

değillerdi. .(            )

 

 1. Roman kiliseleri, heykellerle süslenmeye Almanya’da başlandı. .( )

 

 1. Arles heykellerinin katı ve törensel yerleştirimini 20. yy. minyatürlü el yazmalarında

görürüz. .(            )

 

 1. Gotik denildiğinde ilk akla gelen ise, sivri çatı ve kuleleriyle göğe doğru yükselen, dev

boyutlu katedral yapılarıdır. .(            )

 

 1. Gotik katedrallerinde daha geniş nefler, daha ışıklı bir ortam ve kendini yukarılara çeken

daha hafif bir mekân ile karşılaşılır. .(            )

 

 1. Heykel sanatındaki bu donmuşluk 13. yüzyıl ortalarında yumuşamaya, aziz figürleri bol

giysileri içinde kımıldamaya, donuk yüzlü melekler gülümsemeye başlar. .(            )

 1. Rönesans İtalya’da yalnız sanat alanında görülür; sosyal yaşantının bütün dallarındaki

hareketliliği, canlanışı içermez. .(            )

 

 1. Resim, heykel ve mimari; yapılan kuramsal çalışmaların da etkisiyle sanat niteliği

kazanmaya başlar. .(            )

 

 1. Hemen hemen bütün büyük Rönesans ustaları, aynı zamanda büyük birer kuramcıdırlar. .( )

 

 1. Leonardo Da Vinci (1452–1519) resim alanında kuramsal çalışmalar yapmış dehadır. .( )

 

 1. “Kusursuz form”, “denge”, “uyumlu oranlar”, “Zarafet” resim ve mimarinin yanında 15.

yüzyılın heykel anlayışında da geçerlidir. .(            )

 

 1. 15. yüzyıldan başlayarak İtalya dışında da Rönesans üslubunun ana özelliklerinden biri

olan “Natüralizm” gelişmeye başlamıştır. .(            )

 

 1. Sağlam, oranlı ve ayrıntılı bir biçimde verilmiş olan figürler, aynı zamanda Rönesans

resminin temel özelliklerinden olan gölge-ışık olgusunu da sunarlar. .(            )

 

 1. Altdorfer, modern anlamda ilk manzara ressamı sayılır. .( )

 

II.GRUP : Aşağıdaki Boşluklara doğru  cevaplarını yazınız.

1-Mısırlılar çoğunlukla …………………………… Yunanlılar ise ………………….. çizmişlerdir.

2-Gotik sanatçıları kalıplaşmış örnekleri kopya etmek ve kendi amaçlarına uydurmakla yetinmeyip kutsal anlatımlara saygıda kusur etmeksizin biçimleri…………………… ve ………………..kılmışlardır.

3-Heykel sanatı ………………. Döneminde mimariyle bağlantısını sürdürmüştür.

4-Dürer Yağlıboya resimlerinde tipik bir Rönesans sanatçısı olduğunu kanıtlar………………………………

Bir biçimde verilmiş figürler ; aynı zamanda Rönesans resminin temel özelliklerinden olan………………….

Olgusunu da sunarlar.

III.GRUP : Aşağıdaki soruların cevaplarını altındaki boşluklara yazınız.

1-Roman sanatında mimari özellikler nasıldı anlatınız.?

 

2-Gotik Dönemi mimarisinin başarı sebepleri nelerdir.?

 

3-Gotik döneminin sonlarına doğru resim sanatı nasıl özellikler gösteriyordu.Kısaca belirtiniz.?

 

4-Rönesansın mimari anlayışına en iyi örnek nedir.?Tarih ,eser ve sanatçısının isimlerini belirtiniz.?

5-Rönesans dönemi mimarisinin tipik özellikleri nelerdir.? Belirtiniz.

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.